ดาต้าเซ็นเตอร์และระบบเสมือนจริง
ตัดค่าใช้จ่ายและลดความซับซ้อนของการทำงาน

สถาปัตยกรรมของ Cisco Unified Data Center เสนอแนวทางที่เป็นองค์รวมในการออกแบบ การทำงาน และการส่งมอบบริการไอที แนวทางนี้ทำให้ไอทีสามารถผนวกรวมเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น และ

  • ตอบสนองได้เร็วขึ้นต่อความต้องการของธุรกิจ
  • ลดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  • ลดความซับซ้อนของการทำงานด้านไอที

Cisco Unified Data Center มอบความยืดหยุ่นทางสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรหรือผู้ให้บริการ โครงสร้างแบบครบวงจรนี้รองรับเป้าหมายของศูนย์ข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น

  • การรวมข้อมูลและระบบเสมือนจริง
  • การประมวลผลแบบคลาวด์ส่วนบุคคล
  • แอปพลิเคชันหรือโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบบริการ
  • Big Data

คุณค่าทางธุรกิจที่พิสูจน์แล้ว

Cisco ได้นำส่งส่วนประกอบศูนย์ข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2550 ในขณะนั้น การรับรองจากลูกค้าจำนวนมากได้ให้ข้อพิสูจน์ถึงความคุ้มค่าทางธุรกิจที่โซลูชันศูนย์ข้อมูลของ Cisco สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น

  • รายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ถึง 28 ภายในหนึ่งปีสำหรับบริษัทเทคโนโลยี AlmavivA TSF
  • ต้นทุนการดำเนินการที่ลดลงร้อยละ 30 และต้นทุนในการลงทุนที่ลดลงร้อยละ 20 สำหรับ Winterflood Securities
  • ประหยัดเงินได้กว่าร้อยละ 90 ต่อโครงเครื่องแบบเบลดสำหรับ Technical University Berlin

ศึกษาวิธีการที่ลูกค้ารายอื่นเพิ่มความคุ้มค่าทางธุรกิจและสร้างข้อได้เปรียบโดยใช้โซลูชัน ศูนย์ข้อมูลของ Cisco

ดูกรณีศึกษาเพิ่มนวัตกรรมศูนย์ข้อมูล

ศึกษาว่าเทคโนโลยีแทนที่ตัวใดที่เร่งผลกำไร (PDF - 150 KB)

อ่านบทความ

ปรับใช้กลยุทธ์การประมวลผลแบบคลาวด์

ส่งมอบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มในรูปแบบบริการเพื่อตัดต้นทุนและลดความซับซ้อนของการทำงาน

อ่านรายละเอียด


ติดต่อขอข้อมูล