ระบบการประมวลผลข้อมูลแบบผสานรวม

ผสานรวมทรัพยากรเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และระบบเสมือน

เซิร์ฟเวอร์ของ Cisco: โซลูชัน Unified Data Center

โครงสร้างพื้นฐานน้อยลง เซิร์ฟเวอร์ที่ชาญฉลาดมากขึ้น

Cisco Unified Computing System (UCS) และเซิร์ฟเวอร์ช่วยผนึกรวมการประมวลผล ระบบเครือข่าย การจัดการ การจำลองเสมือน และการเข้าถึงที่จัดเก็บเข้าไว้เป็นสถาปัตยกรรมแบบบูรณาการเพียงหนึ่งเดียว สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สมีการมองเห็นเซิร์ฟเวอร์ การจัดการ และการควบคุมแบบต้นจนจบทั้งในสภาพแวดล้อมแบบกายภาพและแบบเสมือน และอำนวยความสะดวกในการย้ายไปการประมวลผลระบบคลาวด์และระบบไอทีในฐานะการบริการด้วยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งทำงานด้วยแฟบริค

ดูภาพรวมอย่างเร็ว
เซิร์ฟเวอร์ของ Cisco: รวมทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ไว้ด้วยกัน

รวบรวมทรัพยากรด้วยเซิร์ฟเวอร์ UCS

เซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ช่วยคุณให้สามารถลดจำนวนของอุปกรณ์ที่องค์กรของคุณจะต้องซื้อ นำไปปรับใช้ และบำรุงรักษาได้อย่างไม่น่าเชื่อ เซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ช่วยลดความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมได้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของคุณได้แบบต้นจนจบ เซิร์ฟเวอร์ของ Cisco ช่วยให้คุณสามารถรองรับแอพพลิเคชันทางกายภาพในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้

อ่านข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน
เซิร์ฟเวอร์ของ Cisco: เร่งความเร็วในการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์

ผลักดันการจัดเตรียมการใช้งานเซิร์ฟเวอร์

โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะแบบตั้งโปรแกรมได้ของ Cisco UCS ช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความเร็วในการใช้งานระดับองค์กรและการปรับใช้งานของการบริการทั้งในสภาพแวดล้อมที่มีระบบทางกายภาพ ระบบเสมือน และการประมวลผลในระบบคลาวด์ ด้วย unified model-based management การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จำนวนหลายร้อยเครื่องก็สามารถทำได้เร็วที่สุดเหมือนกับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เพียงตัวเดียว ด้วยต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ลดลงและความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ดีขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล
เซิร์ฟเวอร์ของ Cisco: รวมศูนย์การจัดการเซิร์ฟเวอร์

ทำให้การจัดการง่ายขึ้น

Cisco UCS มีความเรียบง่ายและการจัดการแบบเปิดพร้อมกับระบบนิเวศสำหรับคู่ค้าขนาดใหญ่ Cisco UCS Manager มีการจัดการแบบฝังตัวของซอฟต์แวร์และส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ใน Cisco UCS

เริ่มต้นใช้งานด้วยคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน

Intel, Intel Inside Logo, Xeon และ Xeon Inside เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Cisco Unified Computing System Video

การดูวิดีโอต่อไปนี้ต้องใช้ Adobe Flash Player เวอร์ชันล่าสุดพร้อมเปิดใช้ JavaScript

ขอรับ Flash Playerติดต่อขอข้อมูล