ผลิตภัณฑ์ TelePresence ทั้งหมด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco TelePresence ผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับเทคโนโลยีวิดีโอและการประสานการทำงานร่วมกันสำหรับธุรกิจอื่นๆ เพื่อนำเสนอการสื่อสารแบบเห็นหน้ากันที่มีประสิทธิภาพ

TelePresence Endpoints - ระบบเสมือน

TelePresence Endpoints - อเนกประสงค์

TelePresence Endpoints - ส่วนตัว

TelePresence สำหรับเดสก์ทอป

TelePresence สำหรับออฟฟิศ

TelePresence สำหรับส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์ TelePresence Exchange

โครงสร้างพื้นฐาน TelePresence

โครงสร้างพื้นฐานการประชุมแบบครอบคลุม

แอพพลิเคชัน TelePresence

ผลิตภัณฑ์สำหรับบริการ TelePresence Media

อุปกรณ์ต่อพ่วง TelePresence

แพลตฟอร์มสำหรับโซลูชัน TelePresence

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับ TelePresence

ผลิตภัณฑ์สำหรับ TelePresence Integrator

ชุดเริ่มใช้งาน TelePresenceติดต่อขอข้อมูล