การเปลี่ยนโฉมของจุดเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ใช้งาน

Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers จะเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของผู้ให้บริการและจุดเชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กรกับผู้ใช้งานด้วยประสิทธิภาพ ความสามารถในการบริการ และความเชื่อถือได้ที่นำหน้าในวงการอุตสาหกรรม ด้วยขนาดของเครือข่ายที่กระทัดรัด

ชุมชน

ความยืดหยุ่นคล่องตัวสำหรับผู้ให้บริการ

spotlight image

สำหรับผู้ให้บริการ เราท์เตอร์ Cisco ASR 1000 Series ช่วยให้เกิดความสะดวกด้านการบริการแก่ผู้ใช้งานและธุรกิจบริการที่มีความซับซ้อนได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย

บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

spotlight image

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เราท์เตอร์ Cisco ASR 1000 Series ให้โซลูชันจุดเชื่อมต่อ WAN กับผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นที่รวมของข้อมูล การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการพาณิชย์ ที่มีประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้ และปลอดภัย

คุณสมบัติและนวัตกรรมหลัก

 • ขยายขอบข่ายการบริการได้อย่างเต็มที่
  สามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์ในขณะใช้บริการ แม้จะเป็นการตั้งค่าชนิดโปรเซสเซอร์ช่องทางเดียวก็ตาม
 • ให้การส่งข้อมูลชนิดบริการทันใจ
  เพียงใช้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ในการเปิดใช้บริการที่มีความสำคัญและให้ผลกำไรดีเยี่ยม
 • ทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม
  รูปแบบที่กะทัดรัดช่วยให้ประหยัดพลังงาน พื้นที่ และข้อกำหนดด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายในขณะที่ให้บริการคุณภาพระดับใช้สายที่บูรณาการได้ดีเยี่ยม
 • เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ราคา/ประสิทธิภาพ ใหม่
   สำหรับเราท์เตอร์ขอบที่ให้บริการแบบบูรณาการแก่ผู้ใช้ในที่พักอาศัย “ทุกชนิด” ตลอดจนธุรกิจและบริการแบบจัดการที่แสนซับซ้อน
 • ให้บริการที่ประสิทธิภาพสูงในแบบบูรณาการ
  บริการต่างๆ เช่น การเข้ารหัสแบบมัลติกิกะบิต, บรอดแบนด์, ไฟรวอลล์ขนาด 10 Gbps, Network-Based Application Recognition (NBAR), และการควบคุมขอบเขตเซสชัน (เปิดใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมด; ไม่ต้องมีเบลดเซอร์วิสแต่อย่างใด)
 • ให้ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
  ให้ความยืดหยุ่นผ่านคุณสมบัติ การอัพเกรดซอฟต์แวร์ระหว่างใช้บริการ (ISSU) ที่แสนสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ให้ระบบสำรองซอฟต์แวร์
  ให้ฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงด้วยเราท์เตอร์ Cisco ASR 1002 และ 1004

> เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASR 1000
> เอกสารข้อมูล ASR 100