Cisco Info Center

Cisco Info Center เป็นระบบไคลเอ็นต์-เซิรฟเวอร์ ประสิทธิผลสูง, ดิสตริบิวต์ และรวมระบบ สำหรับการบริหารสัญญาณเตือนและเหตุการณ์ จากหลายๆ แหล่ง รวมทั้งจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากมายจากต่างบริษัท และแพลตฟอร์มจัดการมาตราฐาน มุมมองบางส่วนแบบง่ายๆ สามารถจัดหาได้ง่ายผ่านทางเดสท๊อปของ Cisco Info Center และยังช่วยผลผลิตให้เพิ่มขึ้น ด้วยการลดเวลารอคอยหรือขีดจำกัดภายใต้แพลตฟอร์มการบริหารเครือข่าย

หัวใจของความมุ่งหมายของ Cisco Info Center คือการทำให้เข้มแข็งขึ้น, ลดการซ้ำซ้อน (กำจัดเหตุการณ์ซ้ำซ้อน), กลั่นกรอง และการจับคู่ระหว่างสัญญาณล้มเหลวและเตือน (fault and alarm) ของข้อมูล จากกลุ่มแพลตฟอร์มการจัดการและผลิตภัณฑ์กลุ่มใหญ่ๆ โซลูชั่นของ Cisco Info Center มีสภาพแวดล้อมการบริหารความล้มเหลว ที่ปรับค่าเฉพาะตัวได้ ประสิทธิภาพสูง ซึงจะช่วยกลั่นกรองสัญญาณรบกวน ในเครือข่ายโดยการอาศัยระบบส่งสัญญาณด้วยเหตุการณ์อัตโนมัติ และยังอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสนใจเฉพาะสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญสูงสุด ในเครือข่ายและสัญญาณเตือนจากเซอร์วิส

อ่านรายละเอียด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง