Dátové centrum

Open source – výhody

Oboznámte sa možnosťami využitia open source riešení v prostredí siete.

Open source – výhody
Open source – výhody
Zjednoťte svoje údajové centrum

Zjednoťte svoje údajové centrum

Cisco Unified Data Center mení celkovú ekonomiku dátového centra, pretože zjednocuje počítače, ukladací priestor, siete, virtualizáciu a správu do jednej platformy. Výsledkom je prevádzková jednoduchosť a agilita podniku, ktoré sú kľúčové pre cloud computing a nasadenie IT ako služby.

Zjednotené počítačové systémy

Zjednotené počítačové systémy

Cisco UCS je inteligentná a inovatívna infraštruktúra typu fabric computing infrastructure, ktorá zjednodušuje prevádzkovanie, zrýchľuje nasadenie a umožňuje rýchlejšie spúšťanie aplikácií vo fyzickom prostredí, virtualizovanom prostredí a prostredí technológií cloud computing.

Ďalšie informácie
Zjednotená infraštruktúra

Zjednotená infraštruktúra

Cisco Unified Fabric poskytuje základné pripojenie. Zjednotením ukladacieho priestoru, dátových sietí a sieťových služieb Unified Fabric poskytuje architektonickú flexibilitu a konzistentné sieťové prostredie vo fyzickom, virtuálnom a cloudovom prostredí.
Cisco Unified Fabric podporuje využitie konvergencie, škálovania sietí, virtualizačných procesov a analytických nástrojov v prostredí špičkových produktov Cisco NX-OS.

Ďalšie informácie
Zjednotená správa

Zjednotená správa

Komponent na zjednotenú správu architektúry dátového centra spoločnosti Cisco poskytuje softvérové riešenia na komplexnú správu. Tieto riešenia zabezpečujú inteligentný a automatizovaný prístup k správe IT, ponúkajú rýchlosť a spoľahlivosť na podnikovej úrovni a zároveň zjednodušujú nasadenie a prevádzku hmotnej, virtuálnej a cloudovej infraštruktúry.

Ďalšie informácie

Návrh vlastného dátového centra

Získajte rady, ktoré vám pomôžu navrhnúť a nasadiť vlastné dátové centrum.

Analytické správy a prípadové štúdie

Pozrite sa, čo hovoria o produktoch Cisco UCS a riešeniach dátových centier odvetvoví analytici a zákazníci.

Technická podpora

Získajte prístup ku konfiguráciám, položkám na prevzatie, technickej dokumentácii a ďalším zdrojom informácií.

Dátové centrá – sociálne médiá

Vyhľadávajte, sledujte a pripojte sa k informáciám o produktoch Cisco Data Center na lokalitách sociálnych sietí.

Oboznámenie sa s výhodami, ktoré podnikom prináša technológia cloud computing

Oboznámte sa s inovatívnymi stratégiami pomocou tejto technickej dokumentácie.