Dátové centrum

Zníženie nákladov a zjednodušenie operácií

Architektúra zjednoteného dátového centra od spoločnosti Cisco ponúka holistický prístup k návrhom, operáciám a poskytovaniu služieb IT. Tento prístup umožňuje v prípade technológií IT jednoduchšiu integráciu existujúcich technologických
síl a:

  • rýchlejšiu reakciu na obchodné požiadavky,
  • zníženie kapitálových a prevádzkových výdavkov,
  • zjednodušenie operácií IT.

Architektúra zjednoteného dátového centra od spoločnosti Cisco poskytuje výnimočnú architektonickú flexibilitu v podnikovom prostredí alebo prostredí poskytovateľov služieb. Táto zjednotená štruktúra podporuje rozličné ciele dátových centier, ako napríklad:

  • konsolidáciu a virtualizáciu,
  • súkromnú technológiu cloud computing,
  • aplikáciu alebo infraštruktúru ako službu,
  • veľké množstvo údajov.

Výhody dátového centra:

Zistite, ako ďalší zákazníci zvýšili svoju obchodnú hodnotu a získali výhodu vďaka riešeniam dátových centier od spoločnosti Cisco.

Pozrite si prípadové štúdie

Zvýšenie inovácií dátových centier

Zistite, ktoré technológie zvyšujú zisky. (PDF – 150 kB)

Čítať článok

Nasadenie stratégie spoločnosti Cisco v oblasti technológie cloud computing

Znížte náklady a zjednodušte prevádzku pomocou poskytovania softvéru a platforiem ako služby.

Ďalšie informácie