Dátové centrum

Prechod na architektúru zjednoteného dátového centra

Architektúra súčasného dátového centra musí podporovať vysokomobilných pracovníkov, nárast počtu zariadení a obchodné modely založené na dátach a musí umožňovať bezproblémové začlenenie aplikácií a služieb založených na technológii cloud. Spoločnosť Cisco umožňuje spĺňať tieto rozmanité požiadavky prostredníctvom platformy Zjednotené dátové centrum, čo je architektúra zjednoteného dátového centra, ktorá predstavuje kombináciu výpočtových, ukladacích, sieťových a správcovských prostriedkov do jednej platformy navrhnutej na automatizáciu IT ako služby v rámci fyzických a virtuálnych prostredí. Vďaka tomu sa dosahuje vyššia efektivita rozpočtu, lepšia schopnosť podniku reagovať a zjednodušenie operácií IT.

Diagram architektúry zjednoteného dátového centra

Architektúra zjednoteného dátového centra od spoločnosti Cisco poskytuje architektonickú platformu vrátane produktov a riešení v troch kritických oblastiach:

 • Zjednotená správa
  Komponent Zjednotená správa architektúry zjednoteného dátového centra od spoločnosti Cisco obsahuje automatizáciu, organizáciu a správu životného cyklu na zjednodušenie nasadenia a prevádzky fyzickej (čisto metalickej), virtuálnej a cloudovej infraštruktúry. Spoločnosť Cisco pomáha oddeleniam IT pri vývoji samoobslužného portálu a katalógu služieb s cieľom rýchleho poskytovania služieb IT na požiadanie na podporu podnikových iniciatív.
 • Zjednotená infraštruktúra
  Komponent Zjednotená infraštruktúra architektúry zjednoteného dátového centra od spoločnosti Cisco zahŕňa výkonnú dátovú sieť a sieťový ukladací priestor na zjednodušenie nasadenia, zaručenie kvality práce a zníženie prevádzkových nákladov. Integrované sieťové služby spoločnosti Cisco poskytujú vysokorýchlostné možnosti pripojenia a vysokú dostupnosť, zvyšujú výkon aplikácií a znižujú bezpečnostné riziká v prostrediach s viacerými používateľmi.
 • Zjednotené počítačové systémy
  Zjednotený počítačový systém (UCS) spája architektúru dátového centra od spoločnosti Cisco s vysoko škálovateľným výpočtovým riešením na úrovni systému, ktoré integruje prácu s počítačmi, prístupové siete a sieťové ukladacie priestory. Integrované možnosti správy zjednodušujú operácie v rámci fyzickej, virtuálnej a cloudovej infraštruktúry.
 • Služby dátového centra
  Inteligentné prispôsobené služby od spoločnosti Cisco a autorizovaných partnerov vám pomôžu dosiahnuť úplnú hodnotu investície do dátového centra.

Integrované riešenia

Zjednotené dátové centrum od spoločnosti Cisco je optimálna platforma pre riešenia hosťovanej spolupráce Cisco a základom vopred testovaných a vopred nakonfigurovaných zásobníkov riešení, ako sú napríklad platformy infraštruktúry Flex Pod a Vblock. Otvorené štandardy a rozhrania API umožňujú integráciu a správu hardvérových a softvérových riešení od partnerom spoločnosti Cisco, pričom poskytujú flexibilitu architektúry dátového centra.

Jedinečná hodnota spoločnosti Cisco

Spoločnosť Cisco predchádza zložitosti konvergovanej infraštruktúry prostredníctvom inovačnej architektúry dátového centra špeciálne navrhnutej na podporu virtualizácie v dátovom centre. Zjednotené dátové centrum od spoločnosti Cisco poskytuje:

 • Vynikajúci výkon v rámci fyzických a virtualizovaných prostriedkov.
 • Cenovú efektivitu prostredníctvom eliminácie síl a zjednodušenia nasadenia a prevádzkových úloh.
 • Rýchle nasadenie vysoko zabezpečenej a overenej infraštruktúry na podporu nových podnikových iniciatív.
 • Širokú škálu partnerov zabezpečujúcich ukladanie, virtualizáciu, použitie a správu.

Zjednotené dátové centrum takisto ponúka flexibilnú a otvorenú architektúru dátového centra, ktorá podporuje staršie súčasti dátových centier, ako aj poskytovanie technológií IT ako služby a služieb typu cloud.

Ďalšie zdroje

Prehľad zjednoteného dátového centra od spoločnosti Cisco - video

Na zobrazenie tohto videa sa vyžaduje najnovšia verzia prehrávača Adobe Flash Player s povoleným skriptom JavaScript.

Získať prehrávač Flash Player

Zvýšenie pružnosti technológií IT

Reagujte rýchlejšie na meniace sa obchodné požiadavky pomocou zjednotených počítačových systémov.

Získať podrobné informácie

Trendy v budovaní cloudovej siete

Oboznámte sa s najnovšími výzvami a riešeniami pri budovaní cloudovej siete.

Zobraziť technickú dokumentáciu