Tietoturvaratkaisut

Tietoturva on olennaisena osa yrityksen strategiaa ja liiketoimintaprosesseja - menestymistä.

Tietoturvaratkaisut

Monet yritykset joutuvat pohtimaan, kuinka ne voivat suojata kattavasti tietojensa yksityisyyden ja koskemattomuuden. Kun yritykset hyödyntävät internetin joustavuutta ja laajentavat verkkonsa haarakonttoreiden, etätyöntekijöiden, asiakkaiden ja kumppanien käyttöön, tulee tietoturvasta ensiarvoisen tärkeä asia. Ulkoisten yhteyksiensä suojaamisen lisäksi yritysten on myös varmistettava, että sisäisessä kiinteässä tai langattomassa verkossa lähetettävä tieto pysyy luottamuksellisena. Yritysten on myös suojattava puhe- ja videoliikenteensä, jos ne käyttävät olemassa olevaa verkkoinfrastruktuuriaan myös uusien liiketoimintaa edistävien palvelujen tarjoamiseen. Lisäksi monet yritykset joutuvat huomioimaan viranomaisten antamat tai toimialakohtaiset säädökset tiedon yksityisyyden suojasta.


Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä luomaan kustannustehokkaalla tavalla hyvin hallittava tietoliikenneinfrastruktuuri, joka parantaa tuottavuutta, tekee mahdollisiksi uudet liiketoimintasovellukset ja tehostaa yrityksen toimintaa.


Cisco Systemsin laaja turvallisten yhteysratkaisujen valikoima on keskeinen osa vastustuskykyistä verkkoa. Se suojaa kaikkien tietojen yksityisyyden, ja sen avulla organisaatiot voivat:

  • Hallita kustannuksiaan ja lisätä joustavuuttaan
  • Pienentää käyttöönottovaiheen rasituksia ja lisätä valvontaa keskitetyllä hallinnalla ja varmistamalla, että käytäntöjä noudatetaan
  • Alentaa kokonaiskäyttökustannuksia hyödyntämällä olemassa olevaa infrastruktuuria ja tietokantoja
  • Lisätä kannattavuuttaan paremman tuottavuuden ja tehokkaamman toiminnan kautta

Ciscon turvallisiin yhteysratkaisuihin kuuluvat:


Tarvitsetko apua?

Share

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products