Guest

Vượt trội trong Hoạt động

Vượt trội trong Hoạt động

Nâng cao Tính linh hoạt và Hiệu suất

Tính linh hoạt và hiệu suất là các yếu tố chính đưa đến thành công trong các môi trường sản xuất ngày nay. Các giải pháp dành cho Vượt trội trong Hoạt động giải quyết các nhu cầu này bằng cách mang lại tầm nhìn về toàn bộ hoạt động sản xuất của bạn để bạn có thể đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt. Các giải pháp này giúp bạn đáp ứng nhanh với các sự kiện tại mặt bằng nhà máy và tăng năng suất nhờ làm cho cộng tác theo thời gian thực dễ dàng hơn. Những giải pháp này cũng cung cấp các công cụ và tài nguyên mà bạn cần để đáp ứng các quy định tuân thủ và an toàn mà không phải tăng tài nguyên.

Kết quả là gì? Bạn trở nên cạnh tranh hơn với hoạt động đáp ứng nhanh trong toàn bộ môi trường sản xuất của mình.

Trình Diễn Truy cập Từ xa

Tìm hiểu cách thức Truy cập Từ xa giúp giải quyết nhanh hơn các vấn đề tại nhà máy. (Video - 4:46 phút)

Xem đoạn video nhúng này yêu cầu phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player với JavaScript được bật.
Tải Flash Player

Giải pháp Vượt trội trong Hoạt động dành cho Sản xuất

Ethernet đến Nhà máy
Cài đặt kết nối và tích hợp an toàn, tin cậy giữa các mạng tự động hoá công nghiệp và điều khiển.

Nhà máy Mạng không dây An toàn
Đưa mạng không dây vào hoạt động trong xử lý quá trình.

Thoại qua mạng LAN Không dây
Giảm ngưng trệ đột xuất trên dây chuyền sản xuất.

Các Giải pháp Nhận biết theo Ngữ cảnh dành cho Sản xuất
Nâng cao quản lý tài sản và hiệu suất điều hành trong toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn.

Giám sát bằng Video Không dây Công nghiệp
Áp dụng giám sát và bảo mật bằng video thông minh theo thời gian thực.

Truyền thông Hợp nhất dành cho Sản xuất
Đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong khi quản lý chi phí và các quá trình của chuỗi cung ứng.

Hội họp Từ xa dành cho Sản xuất
Mang đến trải nghiệm hội họp như gặp mặt trực tiếp trên khắp các nhóm thiết kế và bán hàng, các đối tác và nhà cung cấp trong khi giảm chi phí đi lại.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ