Guest

Sự gần gũi của Khách hàng

Sự gần gũi của Khách hàng


Mang đến cho Khách hàng của bạn Những gì Họ Muốn

Trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay, khách hàng có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Các giải pháp Sự Gần gũi của Khách hàng của Cisco giúp bạn cung cấp dịch vụ nhất quán và cao cấp bằng cách nâng cao khả năng phản hồi trước đơn đặt hàng, sự cố và yêu cầu của khách hàng.

Những giải pháp này cũng giúp bạn:

  • Ghi lại các yêu cầu của khách hàng và phản hồi, cho phép bạn chủ động cung cấp các dịch vụ sản phẩm trong và sau khi bán hàng
  • Nâng cao hiệu suất bằng cách chia sẻ thông tin chính của khách hàng với nhóm bán hàng, dịch vụ và các đối tác kênh
  • Tăng sự hài lòng và trung thành của khách hàng

Nhận Thông tin Chính xác Hơn

Bây giờ bạn có thể nâng cao tầm nhìn để có thông tin chính xác và kịp thời hơn trong toàn bộ quá trình kinh doanh của mình.
> Tìm hiểu Thêm

Giải pháp

Kiến trúc Chi nhánh Tối ưu dành cho Sản xuất
Đạt được khả năng cung cấp ứng dụng an toàn, tối ưu hoá.

Truyền thông Hợp nhất dành cho Sản xuất của Cisco
Đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng và quản lý chi phí cũng như các quá trình của chuỗi cung ứng.

Hội họp Từ xa dành cho Sản xuất của Cisco
Nâng cao truyền thông giữa các nhóm thiết kế và bán hàng, các đối tác và nhà cung cấp trên khắp thế giới trong khi giảm chi phí đi lại.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ