Guest

Đổi mới Liên tục

Đổi mới Liên tục


Sản phẩm Phù hợp tại Đúng Thời điểm

Do thời gian đưa ra thị trường rất quan trọng để thành công, bạn cần tăng tốc độ phát triển sản phẩm để tiếp cận thị trường nhanh hơn.

Với các giải pháp Đổi mới Liên tục của Cisco, bạn có thể:

  • Kết nối và cộng tác với các nhà cung cấp, đối tác và khách hàng nhằm thoả mãn nhu cầu của thị trường và tăng thành công của dự án
  • Cung cấp thông tin cập nhật, thực hiện thay đổi thiết kế và đáp ứng nhanh chóng với các điều kiện thị trường thay đổi
  • Tăng hiệu suất phát triển bằng cách chia sẻ an toàn trạng thái dự án và thông tin theo thời gian thực trên nhiều chức năng và địa điểm

Kết quả là gì? Thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn, năng suất cao hơn và khách hàng hài lòng hơn.

Rút ngắn Thời gian đưa sản phẩm, dịch vụ ra Thị trường

Tìm hiểu cách thức các giải pháp Đổi mới Liên tục có thể đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường của bạn.

Giải pháp

Nghiên cứu & Phát triển được Phân phối
Nâng cao tầm nhìn của quá trình phát triển sản phẩm toàn cầu thông qua các năng lực PLM nhất quán, tin cậy và độ sẵn sàng cao.

Truyền thông Hợp nhất dành cho Sản xuất của Cisco
Đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng và quản lý chi phí cũng như các quá trình của chuỗi cung ứng.

Hội họp Từ xa dành cho Sản xuất của Cisco
Nâng cao truyền thông giữa các nhóm thiết kế và bán hàng, các đối tác và nhà cung cấp trên khắp thế giới trong khi giảm chi phí đi lại.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ