Guest

Software

Phầm mềm IOS của Cisco


Các phiên bản mới nhất của phần mềm IOS của Cisco
Cisco IOS 12.4
Cisco IOS 12.3
Cisco IOS 12.2
Cisco IOS 12.1
Cisco IOS 12.0


Các phiên bản trước của phần mềm IOS của Cisco

Đơn giản hóa việc phát hành phần mềm IOS của Cisco, Bản tin sản phẩm số 2863

Những điểm mới của IOS
Phiên bản phần mềm Cisco IOS 12.4T
Phiên bản chính phần mềm Cisco IOS 12.4
Phiên bản phần mềm Cisco IOS 12.2S
Các phiên bản phần mềm Cisco IOS mới được phát hành gần đây.

Những tư vấn về phần mềm Cisco IOS
Cisco khuyến nghị các bạn đọc tất cả các Tư vấn về An ninh đã được đăng tải để đảm bảo phiên bản của bạn không bị ảnh hưởng và/hoặc để cung cấp cho bạn các giải pháp phần mềm.
Tư vấn về các phiên bản phần mềm IOS của Cisco

Công cụ tìm kiếm tiêu biểu
Tìm kiếm các phần mềm IOS của Cisco theo phiên bản hoặc tính năng.

Bộ lập kế hoạch nâng cấp phần mềm IOS của Cisco cho tất cả các phiên bản
Khu vực tải về tất cả các phần mềm IOS hiện tại.

Lộ trình IOS của Cisco
Một bản Hướng dẫn kèm minh họa về các phiên bản phần mềm IOS và sự tương quan của chúng với nhau. Có thể tìm kiếm thông tin Tổng kết về các phiên bản bằng cách bấm vào số hiệu của phiên bản.

Sách trắng: Hướng dẫn tham chiếu về phần mềm IOS của Cisco
Sách trắng này mang thông tin về phần mềm IOS của Cisco bao gồm quá trình phát hành các phiên bản IOS, các quy ước viết tắt tên phiên bản, các quy ước đánh số bảo dưỡng phần mềm và mối quan hệ giữa các phiên bản IOS khác nhau của Cisco.

Nhận dạng ứng dụng dựa trên mạng của phần mềm IOS của Cisco (NBAR)
Mô đun ngôn ngữ mô tả gói (PDLM).

Thiết bị dò tìm miếng vá mô đun phần mềm IOS của Cisco
Tìm kiếm các miếng vá cho các phiên bản IOS có cấu trúc mô đun.

Nâng cấp ROMMON của Cisco
Thiết bị thuộc các dòng Cisco 806, Cisco 820 và Cisco 830
Thiết bị thuộc các dòng Cisco 850 và Cisco 870
Thiết bị thuộc các dòng SOHO 70 và SOHO 90
Thiết bị thuộc dòng 1800
Thiết bị thuộc dòng MWR1900
Thiết bị thuộc dòng IAD2430
Thiết bị thuộc dòng 2600
Thiết bị thuộc dòng 2800
Thiết bị thuộc dòng 3600
Thiết bị thuộc dòng 3700
Thiết bị thuộc dòng 3800
Thiết bị thuộc dòng Catalyst 4000
Thiết bị thuộc dòng Catalyst AS5000
Thiết bị thuộc dòng 7200
Thiết bị thuộc dòng 7301
Thiết bị thuộc dòng 7304
Thiết bị thuộc dòng Catalyst 6000/Cisco 7600
Thiết bị thuộc dòng ONS15540
Thiết bị thuộc dòng C10700

Phần mềm soát lỗi tại chỗ dành cho soát lỗi Trực tuyến/Không trực tuyến
Phần mềm soát lỗi tại chỗ Cisco 10000

Vi mã
Vi mã CIP/CPA

Bộ phát mã phần mềm IOS của Cisco
Giúp các nhân viên hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật dễ dàng lấy được thông tin tham chiếu lệnh phiên bản 12.0 của phần mềm IOS của Cisco để tạo ra các tài liệu được tối ưu hóa và cá nhân hóa. Xin vui lòng bấm vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về các phiên bản được hỗ trợ.

Các tiện ích phần mềm IOS của Cisco
Tiện ích ConfigMaker dành cho thiết bị truy nhập của Cisco
Công cụ Cisco ConfigMaker là một công cụ phần mềm dựa trên NT 4.0 hoặc Windows 95 được thiết kế để định cấu hình các thiết bị định tuyến và máy chủ truy nhập họ Cisco 1000, 1600, 2500 và 3600 từ một máy PC duy nhất. Đó là một giải pháp thay thế rất thân thiện với người dùng thay cho giao diện dòng lệnh hiện tại của Cisco (CLI).

Thư viện các phiên bản phần mềm
Một phần đặc biệt để khôi phục lại "các phiên bản dịch" chính để tạo ra các tập phần mềm EPROM dành cho các khách hàng của bạn.
(Chỉ có các đối tác Doanh nghiệp mới nhìn thấy phần này).

Thông tin hỗ trợ
Bản tin sản phẩm
Catalô sản phẩm
  Tài liệu về IOS
Các giải pháp phần mềm

Hãy để Chúng tôi Giúp bạn