Bảo vệ các điểm cuối của bạn, ngăn chặn xâm phạm

Kết nối các thiết bị một cách an toàn

Bảo vệ an toàn các điểm cuối cho những người truy cập mạng từ xa. Xác minh tính toàn vẹn và chỉ cho phép thiết bị tin cậy kết nối.

Ngăn chặn phần mềm độc hại

Bảo vệ tổ chức của bạn. Liên tục giám sát điểm cuối nhằm phát hiện các cuộc tấn công nâng cao và ngăn không cho chúng xảy ra.

Điều tra sự cố

Nhanh chóng xác định phạm vi và khắc phục sự cố trước khi ảnh hưởng đến mạng của bạn. Xem thông tin chuyên sâu về hoạt động trên khắp các điểm cuối của bạn.

Cisco: Công ty dẫn đầu về bảo mật điểm cuối

Cisco bắt đầu với danh mục đầu tư tốt nhất, trên nhiều lĩnh vực công nghệ bảo mật hơn so với bất kỳ nhà cung cấp nào khác. Mỗi sản phẩm trong danh mục đầu tư của chúng tôi đều ở dạng kiến trúc tổng hợp. Có gói bảo mật điểm cuối đơn giản, mở và tự động.

Truy cập đơn giản, an toàn

Cho phép nhân viên làm việc từ bất cứ đâu, trên máy tính xách tay của công ty hay thiết bị di động cá nhân, vào bất cứ lúc nào. Xem thông tin chuyên sâu về điểm cuối trên toàn doanh nghiệp mở rộng. Bảo vệ nhân viên trên hoặc ngoài mạng. Triển khai cho các điểm cuối đã kết nối.

Khả năng hiển thị, ngữ cảnh và kiểm soát chuyên sâu

Ngăn chặn xâm phạm. Liên tục giám sát tất cả hành vi tệp để khám phá các cuộc tấn công tiềm ẩn. Phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ phần mềm độc hại nâng cao trên các điểm cuối. Thực hiện mọi việc nhanh chóng và tự động.

Bảo mật ngoài VPN

Bảo vệ nhân viên của bạn ngay cả khi ở ngoài VPN. Chỉ cần bật chức năng Umbrella trong ứng dụng Cisco AnyConnect. Bạn sẽ được bảo vệ liên tục trước phần mềm độc hại, lừa đảo và các quá trình gọi lại lệnh và điều khiển ở bất cứ đâu người dùng truy cập.

Bảo mật cho thiết bị iOS

Nhanh chóng phê duyệt iOS cho đội ngũ nhân viên của bạn. Giúp đảm bảo các thiết bị tuân thủ yêu cầu của công ty. Có quyền kiểm soát ở khắp nơi nếu xảy ra sự cố bảo mật. Cisco và Apple đã hợp tác để cung cấp thông tin và kiểm soát chuyên sâu đối với các thiết bị iOS.

Dịch vụ

Dịch vụ của Cisco giúp khách hàng tích hợp Công nghệ của Cisco trên phạm vi rộng, di chuyển từ các giải pháp khác và tối ưu hóa công nghệ bảo mật hiện có của họ.

Dành cho đối tác

Bạn là đối tác của Cisco? Đăng nhập để xem thêm các tài nguyên khác.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Kết nối với đối tác liên minh kỹ thuật bảo mật của chúng tôi.