Masz konto?

  •   Spersonalizowana zawartość
  •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Manager urządzeń Cisco Firepower

Chroń swoją firmę w sposób łatwy i szybki

Manager urządzeń Firepower jest lokalnym managerem internetowym. Aby skonfigurować urządzenie i nim zarządzać, użytkownicy muszą jedynie wskazać swoją przeglądarkę w firewallu.

Nowa konsola zarządzania firewalla nowej generacji (NGFW) dla małych i średnich klientów jest przeznaczona dla osób, które wysoko cenią zarówno zarządzanie siecią, jak i bezpieczeństwo.

W odpowiedzi na prośby klientów oferujemy bezpośredni manager, który zastąpi Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM). Manager urządzeń Firepower zapewnia zarządzanie firewallem za pośrednictwem cienkiego klienta. Klient nie zawiera Javy.

Manager urządzeń Firepower (FDM):

  • Upraszcza wstępną konfigurację urządzenia dzięki ustalonym procesom przepływu pracy Zadajemy użytkownikowi serię pytań na temat używanego interfejsu do połączeń z Internetem, preferowanych ustawień DNS i serwera NTP.
  • Zapewnia możliwość konfigurowania reguły dostępu na jednej stronie interfejsu. Możesz wyświetlić listę źródłową i docelową, aplikacje, które chcesz kontrolować, adresy URL do uwzględnienia lub wykluczenia oraz zasady dotyczące włamań i plików, które chcesz zastosować.
  • Ułatwia użytkownikom łatwiejsze zrozumienie systemu dzięki wizualnym prezentacjom skonfigurowanych reguł dostępu.
  • Zapewnia łatwe do zrozumienia raporty z monitorowania systemu. Na jednym ekranie kolor zielony oznacza dobre, kolor czerwony oznacza złe, a kolor szary pokazuje elementy, które nie zostały skonfigurowane.