Har du en konto?

  •   Tilpasset indhold
  •   Dine produkter og support

Brug for en konto?

Opret en konto

Persondataforordningen (GDPR)

Overholder din virksomhed persondataforordningen (GDPR)?

Den generelle forordning om databeskyttelse træder i kraft d. 25. maj 2018. Denne lov er af afgørende betydning og påvirker virksomheder i EU og i hele verden. For at hjælpe dig med at overholde GDPR, er det vigtigt, at du forstår, hvilke forpligtelser virksomhederne har.  Vi har udarbejdet denne side til at hjælpe dig med netop dette.

Hvad du bør vide om GDPR

Drøftelse af GDPR-overholdelse

Få nogle praktiske råd om, hvad du kan gøre for at overholde GDPR. Cybersikkerhed kan være et mulighedsskabende værktøj for din virksomhed og fremme vækst.

5 ting du skal vide

Knæk compliance-koden for virksomheder. Oplys dine medarbejdere om GDPR, sænk bruddetekteringstiden, og undgå bøder.

Lad os aflive myterne

Læs de 6 mest almindelige spørgsmål, vi får om GDPR, samt praktiske svar til din virksomhed.

Hvad ville du gøre, hvis du blev udsat for et brud på persondatasikkerheden?

Registrer og reagerer hurtigere på brud, og implementer et hændelsesberedskabsprogram. Få mere at vide om hvordan.