เซิร์ฟเวอร์ - Unified Computing
บริการสำหรับ Unified Computing

วางรากฐานสำหรับการเปลี่ยนโฉมหน้าศูนย์ข้อมูลที่ประสบความสำเร็จ

วางรากฐานสำหรับการเปลี่ยนโฉมหน้าศูนย์ข้อมูลที่ประสบความสำเร็จ

กำหนดทิศทางของวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจและด้านเทคนิคของโครงการ Unified Computing ของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในด้านความสามารถในการตอบสนอง ปรับขนาดและขีดความสามารถ

  • Microsoft ลดเวลาในการปรับใช้ฮาร์ดแวร์จากหนึ่งวันเป็นหนึ่งชั่วโมงด้วย Unified Computing Systems
  • บ่งชี้ข้อควรพิจารณาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบสำหรับความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ การปรับขนาดและขีดความสามารถด้วย Cisco Unified Computing Architecture Assessment Service (PDF - 1 MB) ไฟล์ Adobe PDF
  • ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการประเมินผล
เร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรม Unified Computing

เร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรม Unified Computing

ลดต้นทุนด้านอุปกรณ์และการดำเนินงาน ผสานรวมทรัพยากรและกำหนดกระบวนการอัตโนมัติสำหรับศูนย์ข้อมูล

รวมศูนย์ข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งเดียวผ่านการจำลองเสมือน

รวมศูนย์ข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งเดียวผ่านการจำลองเสมือน

ย้ายแอพพลิเคชันไปยังแพลตฟอร์มการประมวลผลที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวของแอพพลิเคชัน

กรณีศึกษา

เหตุผลที่เลือก Ciscoติดต่อขอข้อมูล