Nätverksadministration

Produktöversikt

Bland Ciscos produkter för nätverksadministration finns ett brett utbud av hanteringsverktyg som kan förbättra produktivitet och kundbelåtenhet samt ge tidsbesparingar.

 

Teléfonos empresariales

Ciscos nätverksadministrationsportfölj har ett brett urval av tekniker som kan uppfylla ett antal olika behov. Ciscos produkter för nätverksadministration kan hjälpa dig att:

Unified Communications Management

Nätverk som levererar data-, röst-, video- och multimedietillämpningar kräver förenad nätverksadministration på systemnivå. Det breda utbudet av produkter i Ciscos Unified Communications-portfölj gör användningen av tillämpningar, samarbete, samtalskontroll och meddelanden samt IP-kommunikation flexibel.

TelePresence nätverkshantering

Ciscos TelePresence integrerar avancerade ljud-, HD-video- och interaktiva element med styrkan i det underliggande nätverket och levererar en verklighetstrogen och personlig samarbetsupplevelse. TelePresence nätverkshantering är väsentlig för TelePresence-upplevelsen.

Garanterade prestanda

Med Ciscos produkter för nätverksadministration kan nätverksadministrationspersonal på ett effektivt sätt hantera nätverksresurser, planera för förändringar i resursanvändning och lösa problem innan de drabbar användare. Snabb åtkomst till konfigurationsmenyer och lättlästa rapporter över data-, röst- och videotrafik gör det möjligt för nätverksoperatörer att bevaka trender, planera kapacitet och optimera prestanda.

Hantering av routrar och switchar

Ciscos produkter för nätverksadministration stöder mer än 400 typer Cisco-enheter genom detaljerad rapportering, bevakning och konfiguration. Dessa produkter kan spara tid och möda vid nätverksadministration, med hjälp av förbättrad hantering av inventarier och konfigurationer, snabb implementering av programvara och förenklad felsökning.

Identitetshantering

Säkerhetsöverträdelser och okontrollerad användaråtkomst är ett primärt bekymmer för företag. Ciscos produkter för nätverksadministration tillhandahåller funktioner för identitetshantering som skyddar system och information med hjälp av interna tillförlitlighets- och identitetspolicies, åtkomstkontroll och funktioner för regelefterlevnad. Med hjälp av produkterna för nätverksadministration kan företag förbättra säkerheten och skydda vinster och tillgångar.

Nätverkshantering för små och medelstora företag

Produkterna för nätverksadministration är avsedda att överkomma de utmaningar som små och medelstora företag möter. De kan bidra till maximering av befintliga resurser, bibehållen effektivitet under konkurrenstryck, avkastning på investeringar och hantering av snabb tillväxt och förändringar.

Hantering av video-, kabel- och innehållsleverans

Ciscos produkter för nätverksadministration är utformade för att vara klara för avancerade tillämpningar och hjälper därigenom till att tillförsäkra höga prestanda och god tillgänglighet, vilket medför högre tillfredställelse hos prenumeranter. Med Ciscos produkter för nätverksadministration kan prenumeranter få tillgång till nästa generations tjänster, såsom IP-telefoni, video på begäran och interaktiva spel.


Mer information finns på: Nätverkshantering