Collaboration

Det finns enheter utan pekskärm

Se våra nya samarbetsverktyg och hur pekfunktioner gör allting mycket enklare. (00.34 min)

Det finns enheter utan pekskärm

Människor kan uträtta fantastiska saker genom att arbeta tillsammans. Förbättra samarbetet via teknik som ger människor styrkan att engagera och innovera – var som helst och med valfria enheter.

1396953718427

Video

Video ställer människor i centrum av samarbetsupplevelsen. Det ger dem möjlighet att arbeta tillsammans på nya sätt för att omvandla verksamheten, snabba upp innovationerna och göra mer med mindre. Det är nästa generations typ av interaktion, där alla kan mötas öga mot öga och mer effektivt oavsett var de befinner sig.

1415775886864

Lösningar för moln- och hybridsamarbete

Utöka värdet i dina befintliga investeringar i samarbetsteknik. Ciscos öppna och samverkande lösningar ger dig möjlighet att dra nytta av nya molntjänster och ”molnansluta” dem till din befintliga infrastruktur. Vi erbjuder ett stort urval lösningar från Cisco Cloud, privata molnlösningar och Cisco Powered-molntjänster från certifierade partner.

1417682119147

Medelstora samarbetslösningar

För växande företag med begränsade resurser, där effektivt samarbete kan bli komplicerat. Förenkla samarbetet med hjälp av vårt sortiment med samarbetslösningar i rätt storlek och till rätt pris. Förbättra personalens engagemang, öka kundnöjdheten, minska kostnaderna och snabba upp innovationerna och tillväxten.

1417682418442

Mobilt samarbete

Samarbete involverar många människor – på många olika platser. Arbeta kontinuerligt över flera plattformar och enheter, med direkt meddelandehantering, skärmdelning, webb- och videokonferenser samt delade arbetsytor – på plats eller via molnet.

Verksamhetsmål

Utforska olika sätt att använda samarbetsteknik för att arbeta mot viktiga verksamhetsmål.

Rapporter och fallstudier

Läs om vad experter och kunder säger om fördelarna med samarbetsteknik.

Branschtrender

Se hur nyckeltrender formar den samarbetande arbetsmiljön.

Följ oss