Brandvägg

Lösningar för nätverkssäkerhet

Ta reda på varför en brandvägg är en central komponent i nätverkssäkerhet, och lär dig om Ciscos integrerade, tillförlitliga brandväggslösningar.

 

Teléfonos empresariales

En tillförlitlig brandvägg är kännemärket för ett mycket säkert nätverk. Nätverk stöder känsliga, viktiga tillämningar och processer och tillhandahåller en gemensam infrastruktur för samordnade data-, röst- och videotjänster. Cisco bäddar in brandväggssäkerhet över hela nätverket och integrerar säkerhetstjänster i alla dess produkter, i stället för att erbjuda punktprodukter som ger en basnivå för säkerhet. Ciscos tillvägagångssätt gör brandväggssäkerhet till en transparent, skalbar och hanterbar aspekt av nätverket och företagets infrastruktur.

En brandvägg som är anpassad till nätverket

Alla Ciscos brandväggar är grundade på modulära, skalbara plattformar och utformade för att tillgodose säkerhetsaspekterna inom olika nätverksmiljöer. En brandvägg kan driftsättas självständigt för att säkra ett visst område i nätverkets infrastruktur, eller så kan det kombineras för ett djupgående, lagerbaserat försvar. Alla Ciscos brandväggslösningar är utformade i enlighet med beprövade metoder och riktlinjer som utvecklats för lösningar av verkliga situationer.

Mer information finns på: Skydda företaget