DSL

Högre datahastighet över den befintliga infrastrukturen

Lär dig om digital abbonnentanslutning (Digital Subscriber Line, DSL), och varför denna högbandbreddsteknik är viktig för framtida dataleveranser.

 

Teléfonos empresariales

DSL (Digital Subscriber Line) är en modem teknik som använder befintliga telefonledningar för att transportera data med hög bandbredd, som t.ex. multimedia och video, till abonnenter. DSL tillhandahåller dedicerad, punkt-till-punkt åtkomst till öppna nätverk. DSL-anslutningar förekommer normalt mellan en nätverkstjänsteleverantörs centralkontor och kundens arbetsplats eller på lokala slingor som skapats antingen inom byggnader eller på universitetsområden.

DSL är mycket uppmärksammade av driftsättare och tjänsteleverantörer. Anledningen är att DSL levererar data med hög bandbreddshastighet till spridda platser med relativt små förändringar i den befintliga telekommunikationsinfrastrukturen.

Termen xDSL täcker ett antal liknande men konkurrerande typer av DSL, inklusive ADSL (asymmetrisk DSL).

Fördelarna med asymmetrisk DSL

Asymmetrisk DSL tillåter mer bandbredd för dataflöde ner till abonnenten än upp från abonnenten. Denna asymmetriska teknik, kombinerad med konstant åtkomst, gör asymmetrisk DSL idealisk för användare som normalt hämtar mycket mer data än de sänder.

Inom en snar framtid kommer asymmetrisk DSL att spela en central roll, efter hand som telebolag tränger in på nya marknader för att leverera information i video- och multimedieformat. Det kommer att ta årtionden för nytt bredbandskablage att nå alla potentiella abonnenter. För att dessa nya tjänster ska lyckas måste man nå så många abonnenter som möjligt under de första åren.

Genom att förse hem och små företag med filmer, television, videokataloger, fjärr-CD-ROM, lokala företagsnätverk och Internet kommer asymmetrisk DSL att göra dessa marknader livskraftiga och lönsamma för både telefonbolag tillämpningsleverantörer.

Mer information finns på: Anslut anställda och kontor