Datalagring

Hur Ciscos IT-grupp implementerade ett lagringsutrymmesnätverk (Storage Area Network, SAN)

Läs denna kortfattade fallstudiesammanfattning om hur Cisco förbättrade sin datalagringskapacitet genom att installera Multilayer Director-switchar för att skapa ett SAN.

 

Teléfonos empresariales

ERP-datalagring förbättrar användning, systemhantering och ombersörjningshastighet med Ciscos Multilayer Director-switchar.

För sin datalagring upprätthåller Cisco en mycket hastigt växande infrastruktur. Varje år har storleken på Ciscos datalagringsresurser dubblerats, och nådde år 2004 mer än 2 petabyte (PB). I mitten av 1990-talet bestod Ciscos datalagringsinfrastruktur av ungefär 90 procent direktansluten lagring och 10 procent nätverksansluten datalagring.

I början av 2000-talet övergick Cisco till SAN-nätverk vilket medgav att datalagringsresurser samlades i en stor delad lagringsanläggning, samtidigt som det totala lagringsutnyttjandet förbättrades och kostnaderna minskade. Datalagringsövergången började med driftsättningen av Ciscos MDS 9500-serie Multilayer Director-switchar för resursplanering för storföretag (enterprise resource planning, ERP) och företagsfunktioner före datalagring vid Ciscos datacenter i Research Triangle Park, North Carolina.

Senare driftsatte Ciscos IT-grupp Ciscos MDS 9509 och Ciscos MDS 9513 Multilayer Director-switchar inom Ciscos globala nätverk. Nu används virtuella SAN (VSAN) för ytterligare nätverkssäkerhet. Lagringshantering har konsoliderats med SAN-öarna. Vissa funktioner, som t.ex datalagringsombesörjning inom det nya SAN-nätverket, sker med större flexibilitet. Servers och datalagringsenheter kan läggas till efter behov, utan den ytterliggare kostnaden och väntetiden innan en till fiberkanal-switch kan installeras.

Denna driftsättning gav betydande verksamhetsfördelar, inklusive:


Mer information finns på: Lagringsnätverk