IT-beveiliging

Verminder risico, kosten en beheer

IT-beveiligingsoplossingen kunnen organisaties helpen essentiële activa te beschermen, te voldoen aan compliancy-vereisten en het beschermen van hun winstgevendheid en voortbestaan.

IT-beveiliging

Ook voor IT-beveiliging biedt Cisco talloze oplossingen die zorgen voor meer transparantie en controle. Met behulp van het Cisco Self-Defending Network kunt u IT-beveiliging instellen die bedrijfsbeleid afdwingt, essentiële activa beschermt en uw organisatie kan helpen:

Een Cisco Self-Defending Network biedt IT-beveiliging die:

Hoe werkt een IT-beveiligingsoplossing van Cisco?

Een IT-beveiligingsoplossing controleert en test onafgebroken het netwerk en de IT-omgeving van een bedrijf om veranderingen die risico's zouden kunnen opleveren voor de IT-beveiligingscompliancy te detecteren. De IT-beveiligingsoplossing controleert bijvoorbeeld op ongeautoriseerde wijzigingen van firewallconfiguraties, overtredingen van firewallregels en pogingen om in te breken in het netwerk. Als er bedreigingen worden gedetecteerd, wordt er een toepasselijke respons toegewezen aan de betreffende bedrijfsprocessen en beheermodules. Daardoor worden beveiligingsrisico's geminimaliseerd, zowel binnen als buiten de grenzen van de onderneming.

Welke problemen lost IT-beveiliging op?

Bedrijven hebben vaak maar zeer weinig tijd om te reageren op essentiële bedrijfsgebeurtenissen, zoals overschrijdingen van gemaakte afspraken, inbreuk op dataprivacy of bedreigingen van de beveiliging. Dit soort gemiste deadlines, gehackte e-mails, diefstal van accountnummers, overtredingen van beleidsregels kunnen binnen de organisatie optreden, maar ook klanten van buitenaf, partners, aannemers en leveranciers kunnen hiervan het slachtoffer worden. Dergelijke gebeurtenissen kunnen een negatieve invloed hebben op de winstgevendheid van een bedrijf, en zelfs het daadwerkelijke voortbestaan van een bedrijf in gevaar brengen.

De zakelijke voordelen van een IT-oplossing

Organisaties die een IT-oplossing implementeren, kunnen meteen profiteren van alle voordelen die dit oplevert. IT-infrastructuur kan centraal worden beheerd en beveiligd, ook in verspreide ondernemingen. Daarnaast kunnen bedrijven veel sneller en flexibeler reageren op veranderingen. Deze combinatie van network awareness, gecentraliseerd beheer en scherpere responsiviteit zorgt direct voor verlaging van het bedrijfsrisico in de gehele onderneming. Het resultaat is een nog completere en betrouwbaardere beveiliging tegen kostbare inbreuken op beveiligingsbeleid en het negeren van compliancy-regels.