Nhà cung cấp Dịch vụ

Sản phẩm cho Nhà cung cấp Dịch vụ

Kiến trúc mạng mở của chúng tôi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ giúp kết hợp các lợi ích kinh doanh của SDN, NFV lớn mạnh và các khả năng điều phối nâng cao cũng như tương tác bằng ứng dụng giữa các nền tảng bổ sung của Cisco:

Kiến trúc mạng mở của chúng tôi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm các danh mục sản phẩm và giải pháp đổi mới sau đây.

Sản phẩm Cơ sở hạ tầng Mạng

Các cơ sở hạ tầng Mạng Có thể lập trình được Phát triển bao gồm các thành phần lưu trữ, mạng, điện toán ảo và vật lý kết hợp với cung cấp dịch vụ trên cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu, vận chuyển gói quang, truy cập cố định và di động, mạng biên, mạng chính của bạn.

Nền tảng Dịch vụ được Phát triển (ESP)

Cung cấp các mô-đun phần mềm được quản lý và điều phối dịch vụ nâng cao, mở, linh hoạt giúp bạn dễ dàng đẩy nhanh tiến độ cung cấp các dịch vụ đám mây.

Phần mềm Cơ sở hạ tầng Nhà cung cấp Dịch vụ

Tìm hiểu về phần mềm của chúng tôi để lập mô hình, thiết kế và phân tích các mạng IP/MPLS của nhiều nhà cung cấp.

Sản phẩm Internet Di động

Giải quyết nhu cầu của khách hàng về dịch vụ Internet di động. Các sản phẩm của chúng tôi cung cấp cho mạng của bạn khả năng kết nối rộng hơn và phân tích thông tin mạng. Và bạn có thể tạo ra các dịch vụ nhanh chóng hơn bao giờ hết bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng cốt lõi ảo hóa.

Sản phẩm Video

Tạo ra trải nghiệm video đồng bộ mới trên các thiết bị trực quan, mang tính xã hội và tương tác hơn.

Thiết bị chuyển mạch của Trung tâm Dữ liệu

Xây dựng một mạng trung tâm dữ liệu dựa trên các thiết bị chuyển mạch nâng cao khả năng mở rộng của cơ sở hạ tầng, tính liên tục trong hoạt động và khả năng linh hoạt trong vận chuyển.

Giải pháp cho Nhà cung cấp Dịch vụ Đám mây

Tối ưu hóa trung tâm dữ liệu của bạn và các hoạt động mạng nhờ các giải pháp quản lý hệ thống và đám mây của Cisco.