ผู้ให้บริการ

โซลูชั่นสำหรับผู้ให้บริการ

สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเปิดของเราที่มีไว้สำหรับผู้ให้บริการผสานประโยชน์ทางธุรกิจของ SDN และ NFV ที่กำลังสมบูรณ์และความสามารถการจัดเรียงขั้นสูงและแอพพลิเคชั่นที่ใช้ขับเคลื่อนปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มเสริมเหล่านี้ของ Cisco:

สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเปิดของเราที่มีไว้สำหรับผู้ให้บริการรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ๆ ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

โครงสร้างของ Evolved Programmable Network ประกอบด้วยการคำนวณทางกายภาพและแบบเสมือนจริง ระบบเครือข่ายและส่วนประกอบการจัดเก็บเพื่อผสานการส่งมอบบริการตลอดจนการเข้าถึงทั้งแบบคงที่และแบบเคลื่อนที่ ส่วนขอบ ส่วนแกน การขนส่งข้อมูลแบบกลุ่มและโครงสร้างศูนย์ข้อมูล

Evolved Services Platform (ESP)

ให้ความยืดหยุ่น ความเปิดกว้าง การจัดเรียงบริการขั้นสูงและโมดูซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจัดการแล้วเพื่อช่วยให้คุณเร่งการส่งมอบบริการผ่านทางคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย

ซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ให้บริการ

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างรูปแบบ การออกแบบ และการวิเคราะห์เครือข่าย IP/MPLS สำหรับผู้ให้บริการหลายราย

ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตแบบโมบายล์

เน้นความต้องการของลูกค้าสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตแบบโมบายล์ ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยเสริมให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายของคุณได้มากขึ้นและอย่างชาญฉลาด และคุณสามารถสร้างการบริการได้อย่างรวดเร็วกว่าที่เคย โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานหลักแบบเสมือน

ผลิตภัณฑ์วิดีโอ

สร้างประสบการณ์การซิงโครไนซ์ใหม่โดยผ่านวิดีโอสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและอินเทอร์แอคทีฟมากยิ่งขึ้น

สวิตช์สำหรับศูนย์ข้อมูล

สร้างเครือข่ายศูนย์ข้อมูลตามสวิตช์ที่สนับสนุนความสามารถในการปรับขยายโครงสร้างพื้นฐาน ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และความยืดหยุ่นด้านการขนส่ง

โซลูชั่นสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์

ปรับศูนย์ข้อมูลและการดำเนินงานเครือข่ายของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้นกับโซลูชันการจัดการระบบคลาวด์และระบบจาก Cisco