Usługodawca

Produkty dla dostawców usług

Oferowana przez nas otwarta architektura sieci dla dostawców usług łączy w sobie korzyści zaawansowanych architektur SDN i NFV i rozległych możliwości instrumentacji z interakcjami na poziomie aplikacji między następującymi, komplementarnymi platformami Cisco:

Otwarta architektura sieci dla dostawców usług to oferta następujących innowacyjnych produktów i rozwiązań.

Sieciowe produkty infrastrukturalne

Infrastruktura sieciowa Evolved Programmable Network obejmuje fizyczne i wirtualne elementy komputerowe, sieciowe i magazynowania danych łączące w sobie świadczenie usług w ramach infrastruktury dostępu stacjonarnego i mobilnego, brzegu sieci, rdzenia sieci, światłowodowej transmisji pakietów i centrum danych.

Platforma Evolved Services Platform (ESP)

Zapewnia elastyczną, otwartą i zaawansowaną instrumentację usług oraz zarządzane moduły oprogramowania ułatwiające szybsze dostarczanie usług chmurowych.

Oprogramowanie do infrastruktury dostawców usług

Poznaj nasze oprogramowanie do modelowania, projektowania i analizowania sieci IP/MPLS wykorzystujących urządzenia różnych producentów.

Produkty do mobilnych usług internetowych

Klienci oczekują mobilnych usług internetowych - pomożemy Ci zaspokoić ten popyt. Nasze produkty zwiększają zasięg i inteligencję sieci. Dzięki zwirtualizowanej infrastrukturze rdzenia możesz ponadto szybciej tworzyć usługi.

Produkty do komunikacji wideo

Dzięki naszym produktom można tworzyć nowe, zsynchronizowane funkcje komunikacji wideo. Są one lepsze pod względem wizualnym oraz społecznościowym i bardziej interaktywne.

Przełączniki do centrów danych

Zbuduj sieć w centrum danych opartą na przełącznikach sprzyjających skalowalności infrastruktury, ciągłości działania i elastycznemu transportowi danych.

Rozwiązania dla dostawców usług chmurowych

Używając rozwiązań do zarządzania chmurą i systemami, zoptymalizujesz eksploatację centrum danych i sieci.