Guest

Giáo dụcGiáo dục

Tạo cảm hứng cho các Kết nối Mới

Giúp nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục và chuẩn bị lực lượng lao động thế hệ kế tiếp thông qua việc tạo môi trường Học tập Kết nối.

Tìm hiểu Thêm

Các giải pháp của Cisco cho Giáo dục

Trường học An toàn hơn, Hiệu quả hơn
Các giải pháp của Cisco dành cho giáo dục giúp chuẩn bị lực lượng lao động thế hệ kế tiếp.

Nâng cao Giáo dục Đại học
Khuyến khích các giải pháp đổi mới cho giáo dục đại học với các giải pháp của Cisco.

Nội dung Nổi bật

Chuyển đổi Giáo dục
Tìm hiểu cách thức công nghệ có thể giúp các nhà lãnh đạo giáo dục trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để đi đến thành công. (Video - 30:00 phút)

Trường học An toàn hơn, Đảm bảo hơn
Giúp đảm bảo cho sinh viên, nhân viên và tài sản được an toàn. (Webcast - 60:00 phút)

Nâng cao Tính an toàn cho Khuôn viên
Cải thiện truyền thông trong toàn khuôn viên để tạo ra một môi trường giáo dục đại học an toàn hơn và mang tính cộng tác nhiều hơn. (Webcast - 60:00 phút)

Xem cách thức Biểu tượng Số của Cisco có thể giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với sinh viên và nhân viên trong toàn khuôn viên. (Webcast - 20:00 phút)

Đổi mới trong Giáo dục
Hàng loạt webcast này, do Cisco và Promethean đồng tài trợ, thể hiện các cuộc phỏng vấn với một số nhà lãnh đạo tư tưởng hàng đầu trong giáo dục K-12. (Webcast - 20:00 phút)

 

Tài nguyên cho Giáo dục

Tài nguyên Kích thích Kinh tế cho Giáo dục Hoa Kỳ
Nhận thông tin về các giải pháp, tin tức, sự kiện và tài nguyên cho các trường học K-12 và giáo dục đại học của Hoa Kỳ.

Tìm hiểu Giáo dục Toàn cầu
Tìm hiểu thảo luận toàn cầu của nhiều bên liên quan về việc xây dựng mô hình mới cho giáo dục thế kỷ 21.

Dành cho Thảo luận: Blog về Giáo dục Đại học của Cisco
Tham gia và mở diễn đàn về các chủ đề nổi bật và các vấn đề phù hợp liên quan đến giáo dục đại học.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ