Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Phần mềm Cisco ONE mang đến cho bạn...

Cách thức mua đơn giản

Gói sản phẩm của chúng tôi tập trung vào các kịch bản khách hàng chung trong trung tâm dữ liệu, đám mây, mạng WAN và các miền truy cập.

Tính linh hoạt

Bạn có thể chọn trong số các giấy phép vĩnh viễn hay đăng ký mới với thời hạn 3, 5 và 7 năm của chúng tôi cho hầu hết các gói phần mềm.

Tiếp cận đổi mới

Nhận được các bản cập nhật, nâng cấp cũng như công nghệ mới thông qua Dịch vụ Hỗ trợ Phần mềm (SWSS), được nhúng trong các gói đăng ký.

Mang lại giá trị tốt đẹp hơn

Có thể chuyển đổi giấy phép giữa các thế hệ phần cứng, vì vậy bạn không phải mua phần mềm mới.

Quyền truy cập: Thiết bị chuyển mạch và Không dây

Cisco ONE dành cho Chuyển mạch - Đăng ký

Đơn giản hóa cách thức mua và sử dụng giải pháp Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số (Cisco DNA) dành cho thiết bị chuyển mạch.

Cisco ONE dành cho Không dây - Đăng ký

Sở hữu mạng luôn khả dụng mở rộng theo số lượng ứng dụng, người dùng và thiết bị.

Cisco ONE dành cho Truy cập - Trọn đời

Quản lý và mở rộng thiết bị chuyển mạch chính, tổ hợp và quyền truy cập của bạn từ học khu tới chi nhánh.

Trung tâm Dữ liệu

Cisco ONE cho Trung tâm Dữ liệu - Đăng ký

Phần mềm đăng ký Cisco ONE dành cho Nexus 9000 đem lại tính linh hoạt khi chuyển đổi sang trung tâm dữ liệu hiện đại, tiên tiến.

Cisco ONE cho Trung tâm dữ liệu – Trọn đời

Xây dựng các mạng bảo mật cao, có tính linh động cùng khả năng mở rộng cho trung tâm dữ liệu của bạn.

Cisco ONE cho Máy tính và Đám mây

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi doanh nghiệp của bạn với công nghệ đám mây kết hợp (lai) của chúng tôi. Tự động hóa quá trình phân phối dịch vụ và tăng hiệu quả hoạt động CNTT.

WAN

Cisco ONE cho Mạng WAN - Trọn đời

Quản lý, bảo mật và tối ưu hóa mạng WAN giúp chi nhánh và biên mạng đạt kết quả cao hơn.

Cisco ONE WAN – Đăng ký

Có được sự linh hoạt, bảo vệ khoản đầu tư và tiếp cận đổi mới liên tục khi đăng ký giấy phép mới của chúng tôi.

Tài nguyên nổi bật

Phần mềm định tuyến theo đăng ký

Khám phá mô hình tiêu dùng phần mềm mới và linh hoạt dành cho thiết bị định tuyến ở doanh nghiệp Cisco.

Mở đường cho SD-Access

Tìm hiểu cách Cisco ONE chuẩn bị cho mạng truy cập bằng phần mềm.

Câu chuyện thành công của khách hàng

Đại học Victoria

Trường đại học 100 năm tuổi ở Úc này đang thay đổi trải nghiệm của sinh viên với Wi-Fi đẳng cấp thế giới.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sentara

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở miền Nam nước Mỹ này luôn đón đầu đổi mới nhờ mạng có khả năng phân tích và học hỏi.

Ngân hàng IDFC

Ngân hàng mới ở Ấn Độ này đang thay đổi cả ngành tài chính - ngân hàng bằng cách cung cấp dịch vụ trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng.

Dịch vụ

Nhận thức rõ toàn bộ giá trị kinh doanh của khoản đầu tư vào các dịch vụ cho phần mềm và phần cứng cơ sở.

Hỗ trợ Phần mềm Cisco

Trước đây có tên là SWSS. Giúp cung cấp hình thức hỗ trợ thích hợp cho các gói và sản phẩm phần mềm của Cisco. Hình thức hỗ trợ này được bao gồm trong các đăng ký đồng thời là hình thức bắt buộc đối với các ưu đãi vĩnh viễn.

Cisco Smart Net Total Care

Hình thức hỗ trợ chủ động cho cơ sở hạ tầng mạng. Đây là hình thức hỗ trợ tùy ý.

Hỗ trợ Giải pháp của Cisco

Hình thức hỗ trợ tập trung cho môi trường giải pháp, dù bạn gặp sự cố với sản phẩm của Cisco hay sự cố từ đối tác giải pháp. Đây là hình thức hỗ trợ tùy ý.

Tài nguyên

Dành cho đối tác

Bạn là đối tác của Cisco? Hãy đăng nhập để xem thêm tài nguyên.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Hãy kết nối với hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.