มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

Cisco Start: โซลูชันไอทีที่ออกแบบมา
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) มักมีทรัพยากรจำกัดมากที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ทุกครั้งที่ลงทุนด้านไอที ธุรกิจต่างๆ ต้องพิจารณาถึงวิธีสร้างมูลค่าสูงสุดในระยะยาวและวิธีใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวนำคู่แข่ง

พร้อมรับอนาคตตั้งแต่วันนี้

ความรับผิดชอบตกเป็นของผู้จัดการฝ่ายไอทีอย่างแท้จริงในการสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ และตอบสนองความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกค้า อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงวิธีที่เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆ จะส่งผลต่อวิธีการทำงานและการประสานงานกันของพนักงาน และยังต้องประเมินความง่ายในการผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม และขณะเดียวกัน ยังต้องรักษาต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ให้ต่ำที่สุด

โซลูชันที่เป็นทางออกสำหรับทุกปัญหา

ข่าวดีคือ วันนี้ Cisco Start ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายไอทีใน SMB มีโซลูชันครบครันที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความต้องการขององค์กรในทุกด้าน—ซึ่งช่วยให้บุคลากรเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จได้มากกว่าโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกโซลูชันไอทีที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้คุณก้าวนำคู่แข่งในด้านเทคโนโลยีและบรรลุศักยภาพของการปฏิรูประบบดิจิตอล:

1. เชื่อมต่อธุรกิจสมัยใหม่

  การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน, IoT และแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์กำลังเพิ่มแรงกระตุ้นให้ SMB ปรับเปลี่ยนเครือข่ายของตนเองตามสภาพที่เป็นจริงของโลกดิจิตอล การมีเครือข่ายที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และยืดหยุ่น—ซึ่งสามารถรับมือกับความต้องการด้านผู้ใช้และแอปพลิเคชันที่หลากหลายของธุรกิจได้—นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในที่นี้

  ผู้จัดการฝ่ายไอทีจะต้องพิจารณาว่า โซลูชันระบบเครือข่ายของตนเองสามารถนำไปปรับใช้และอัปเกรดได้โดยไม่ยุ่งยากเพื่อให้ดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่นหรือไม่ ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ระบบไร้สาย เช่น จุดเชื่อมต่อรุ่นใหม่ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เพิ่มความสามารถของเครือข่ายได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการอัปเกรดเครือข่ายหรือสายเคเบิล

  ความง่ายในการจัดการก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรคำนึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ SMB ที่ดำเนินธุรกิจโดยไม่มีทีมงานไอทีภายในองค์กรโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น สวิตช์ Cisco นั้นใช้งานและจัดการง่าย และสามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ลดเวลาลงถึง 75% ในการทดสอบและกำหนดค่าสวิตช์1 นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายไอทีรับรู้สถานะและควบคุมแอปพลิเคชันได้มากขึ้น เพื่อจัดลำดับความสำคัญให้กับกระแสข้อมูลที่ไหลเวียนผ่านเครือข่าย ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ

2. ส่งเสริมบุคลากรยุคดิจิตอลให้ทำงานร่วมกัน

  เทคโนโลยีเพื่อการทำงานร่วมกันกลายเป็นสิ่งจำเป็นในสถานที่ทำงานยุคใหม่ของ SMB สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิตอลในปัจจุบันต้องการเครื่องมือการสื่อสารแบบครบวงจร ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น—ทั้งภายในและนอกขอบเขตของสำนักงาน—เพื่อผลักดันการเพิ่มผลิตภาพ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดต้นทุนในการดำเนินงาน

  ในขณะเดียวกัน แนวทางแบบบูรณาการในการทำงานร่วมกันสามารถอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น จึงเพิ่มการตอบสนองของคุณต่อความต้องการของลูกค้าและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

  ผู้จัดการฝ่ายไอทีใน SMB ควรมีทัศนคติการทำงานเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั่วทุกแพลตฟอร์ม โซลูชันการทำงานร่วมกันทางธุรกิจผ่านระบบคลาวด์ใหม่ล่าสุด เช่น Cisco Webex Teams (formerly Cisco Spark) สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อรวมแอปพลิเคชันการประชุมผ่านเว็บ การโทรศัพท์ และการส่งข้อความเข้าด้วยกันเป็นแพลตฟอร์มเดียว—ซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใน SMB ด้วยบริการแบบสมัครสมาชิกที่เรียบง่ายและคุ้มค่า

3. เซิร์ฟเวอร์ขนาดพอเหมาะเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง

ไม่ว่าจะใช้งานเซิร์ฟเวอร์สำนักงานตัวเดียวที่มีความสามารถพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูลหรือต้องจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ SMB ต่างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของตนสามารถตอบสนองข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ ในการเลือกแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุด ธุรกิจเหล่านี้ต้องคำนึงถึงโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับขยายทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ได้ในขณะที่ความต้องการทางธุรกิจเพิ่มขึ้น แทนที่จะต้องรับภาระเทคโนโลยีที่ไม่ยืดหยุ่น 

ผู้จัดการฝ่ายไอทีใน SMB สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านการประมวลผลอันเหนือชั้นและเชื่อถือได้ของเซิร์ฟเวอร์ Cisco เพื่อเสริมความคล่องตัวและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น Cisco C-Series Rack Servers ผสานความสามารถด้านการประมวลผล การเชื่อมต่อเครือข่าย และการจัดเก็บข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยเป็นจุดแรกเข้าสู่แพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลแบบผสานรวม ซึ่งปรับทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ให้เหมาะกับปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและคุ้มค่าที่สุด 

4. รากฐานเครือข่ายที่แข็งแกร่งเพื่อความปลอดภัย 

  ปริมาณและความซับซ้อนที่เพิ่มสูงขึ้นของภัยคุกคามความปลอดภัยนั้นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับธุรกิจทุกขนาด การรั่วไหลของข้อมูลและการโจมตีโดยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการและอาจทำให้เสียโอกาสทางรายได้ครั้งใหญ่—โดยที่ 29% ขององค์กรทั่วโลกที่มีปัญหาข้อมูลรั่วไหลเผยว่าเกิดการสูญเสียรายได้2 ทุกวันนี้ เจ้าของ SMB ต่างมองหาโซลูชันแบบองค์รวมที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันภัยคุกคามและปรับปรุงกระบวนการรักษาความปลอดภัยได้

  ระบบป้องกันภัยแบบเดิมๆ ไม่เพียงพออีกต่อไป ตอนนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบจึงตกเป็นของผู้จัดการฝ่ายไอทีที่จะต้องสร้างปราการป้องกันภัยคุกคามที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและครอบคลุมยิ่งขึ้นทั่วทั้งพารามิเตอร์เครือข่าย และต้องลงมือปฏิบัติรวดเร็วโดยไม่สร้างภาระมากเกินไปในส่วนงบประมาณด้านไอที

  ท่ามกลางสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบัน ปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างสำหรับธุรกิจต่างๆ คือ ความสามารถในการระบุและลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นทั่วเครือข่าย พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของ Cisco Start มีคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยแบบฝังตัวที่ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายไอทีสามารถควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย เพิ่มการรับรู้สถานะ และลดเวลาในการตรวจพบและหยุดยั้งการโจมตี นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์ยุคใหม่ของ Cisco ยังช่วยให้คุณมีเกราะเพิ่มอีกชั้่นในการป้องกันการโจมตีที่มีเป้าหมายและต่อเนื่องจากมัลแวร์

5. ระบบไอทีที่จัดการผ่านคลาวด์ เพื่อการใช้งานง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น

  ลองนึกถึงความสามารถที่ดียิ่งขึ้นในการรับรู้สถานะและการจัดการสินทรัพย์ไอทีของคุณได้แบบเรียลไทม์ทั่วทั้งเครือข่าย ด้วยระบบจัดการเพียงระบบเดียว นั่นคือลักษณะสำคัญของการจัดการระบบคลาวด์แบบรวมศูนย์สำหรับการรักษาความปลอดภัย การเชื่อมต่อเครือข่าย และการควบคุมการใช้งาน

  เนื่องจากอุปกรณ์ระบบเครือข่ายมีการจัดการตรงศูนย์กลางจากคลาวด์ SMB จึงสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานและช่วยลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและการดูแลระบบไอทีในแต่ละวันได้ ที่สำคัญไปกว่านั้น โซลูชันที่จัดการผ่านคลาวด์ยังทำใหู้ผู้จัดการฝ่ายไอทีมีเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพและใช้งานง่ายอย่างยิ่งในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ัใช้ แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ หรือแม้แต่เพิ่มความสามารถของระบบไร้สายจากแทบทุกที่ได้ภายในไม่กี่นาที

ทุกสิ่งจึงเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด เมื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระดับองค์กรเพื่อก้าวทันแนวปฏิบัติทางธุรกิจและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ซึ่งนี่เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างของวิธีการที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco Start สามารถช่วยให้คุณเข้าใจการลงทุนด้านไอทีของบริษัทและปรับใช้โซลูชันสำเร็จที่มีราคาคุ้มค่าและขนาดพอเหมาะ เพื่อประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลใหม่นี้ พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่โลกไอทีที่เรียบง่าย ชาญฉลาด และมีความปลอดภัย

ข้อมูลอ้างอิง

[1] Forrester Research, ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของสวิตซ์ Cisco Catalyst Access, มกราคม 2012

[2] รายงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ปี 2017 ของ Cisco

ทรัพยากรและการสนับสนุน

สำหรับลูกค้า

รับโซลูชัน Cisco Start จากเครือข่ายที่ปรึกษาด้านไอทีและตัวแทนจำหน่ายของเราที่มีมากกว่า 10,000 ราย เพื่อช่วยในการเริ่มต้นการเดินทางของคุณในโลกไอทีร่วมกับ Cisco

สำหรับคู่ค้า

เริ่มจำหน่ายเทคโนโลยีระดับองค์กรของเรา ซึ่งตอบสนองและผลิตมาเพื่อลูกค้าของคุณในตลาดระดับกลางและในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ต้องการการสนับสนุน

ชุมชนการสนับสนุน

ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของ Cisco และชุมชนการสนับสนุนของเรา ค้นหาคำตอบและแลกเปลี่ยนความรู้

ชุมชนการสนับสนุน Cisco Start