Guest

Cisco Small Business Managed Switches

Cisco Small Business Managed Switches

ระบบเครือข่ายที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเริ่มต้นด้วยสวิตช์

สร้างรากฐานระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสำหรับวันนี้และอนาคต

Cisco Small Business Managed Switches

Cisco Small Business Managed Switch: ภาพรวม


หากธุรกิจของคุณเป็นสิ่งปลูกสร้าง ระบบเครือข่ายเปรียบเป็นรากฐานของธุรกิจ และ Cisco Small Business Managed Switch จะเป็นส่วนสำคัญซึ่งมีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความสามารถในการกำหนดค่าต่างๆ ความเร็ว และความเสถียร เพื่อให้เครือข่ายของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cisco Small Business Managed Switch สนับสนุนการทำงาน ดังนี้

 • ความยืดหยุ่น: ความหลากหลายในการผสานรวมของพอร์ตและความเร็ว ให้อิสระในการจับคู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณในด้านสมรรถนะและราคา ไม่ว่าจะมีขนาดใด สวิตช์ที่มีการจัดการของ Cisco ทั้งหมดมีฟังก์ชันการทำงานที่ดีเยี่ยม
 • การรักษาความปลอดภัย: มาตรการการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงจะรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิพิเศษสามารถใช้งานได้เท่านั้น
 • ความน่าเชื่อถือ: สวิตช์ที่มีการจัดการมีคุณสมบัติด้านการสำรองการทำงานและคุณภาพต่างๆ มากมายเพื่อเพิ่มเวลาการใช้งานเครือข่ายได้สูงสุด ธุรกิจของคุณสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านระบบเครือข่ายขัดข้อข้องก่อนเวลาอันควร หรือปัญหาด้านการเชื่อมต่อที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • ความสามารถในการขยายระบบ: Cisco Small Business Managed Switch สนับสนุนโปรโตคอลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ซึ่งคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ในระยะแรก หากธุรกิจของคุณเติบโต และคุณพร้อมสำหรับการวางระบบเครือข่ายขั้นสูงเพิ่มเติม คุณสมบัติเหล่านี้จะสามารถจัดการกับระบบต่างๆ เหล่านั้นได้

ค้นหาโซลูชันที่เกี่ยวข้องให้กับธุรกิจของคุณ

สร้างความปลอดภัยให้ธุรกิจของฉัน

เชื่อมต่อกับพนักงานและสำนักงาน
สร้างเครือข่ายพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าและพนักงาน

สร้างความปลอดภัยให้ธุรกิจของฉัน

สร้างความปลอดภัยให้ธุรกิจของฉัน
ปกป้องเครือข่ายของคุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายของธุรกิจ

สร้างความปลอดภัยให้ธุรกิจของฉัน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้เสียง ข้อมูล และวิดีโอเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น..

Cisco Small Business Managed Switch: คุณสมบัติ


Cisco Small Business Managed Switch เสนอคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้

 • มีตัวเลือกอีเธอร์เน็ต และพอร์ตกิกะบิตอีเธอร์เน็ตชนิดต่างๆ
 • สนับสนุนวิธีการทำงานด้านคุณภาพของการให้บริการ (QoS) เพื่อให้แอพพลิเคชันเครือข่ายทำงานไ้ด้แบบเรียลไทม์ ในช่วงเวลาสำคัญได้ในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • มีฟังก์ชันการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงซึ่งขจัดการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ฟังก์ชันนี้รวมถึงการตรวจสอบผู้ใช้แบบ 802.1X และการกรองรหัสประจำเครื่อง (Mac address)
 • มีทางเลือกการจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย (PoE) ซึ่งจ่ายกระแสไฟไปยังจุดเชื่อมต่อไร้สาย กล้องวิดีโอ และจุดที่มีการเชื่อมต่ออื่นๆ ได้อย่างคุ้มค่าโดยไม่ต้องติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแยกต่างหาก
 • การคลัสเตอร์ที่ยืดหยุ่นสามารถเพิ่มสวิตช์ได้มากขึ้นตามความต้องการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ช่วยให้คุณจัดการสวิตช์ต่างๆ ได้โดยใช้การอินเตอร์เฟซทั่วไปเแบบเดียว
 • การสนับสนุน Virtual Local Area Network (VLAN) ให้คุณกำหนดผู้ใช้ให้กับเครือข่ายต่างๆ ได้ ซึ่งปรับปรุงการปฏิบัติงานส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้ดียิ่งขึ้น
 • คุณสมบัติการสำรองการทำงานปกป้องให้แอพพลิเคชันสำคัญของคุณมีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

Cisco Small Business Managed Switch: รุ่น


คุณสมบัติทั่วไป

 • มีพอร์ตและการกำหนดค่าการทำงานที่หลากหลาย
 • การตรวจสอบผู้ใช้ที่ปลอดภัยและการจำกัดการเข้าถึง
 • คุณภาพของการให้บริการ สำหรับการสื่อสารแบบมีลำดับความสำคัญ
 • การจัดการจากระยะไกล

รุ่นและการใช้งาน

 

พอร์ตที่ใช้งานได้

SRW208

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 8 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย

8 10/100

SRW208G

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 8 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • ใช้ประโยชน์จากความเร็วสูงที่มีอยู่จริงของเครือข่ายได้ โดยใช้การเชื่อมต่ออัปลิงค์ความเร็วสูงที่มีความยืดหยุ่น

8 10/100, 1 10/100/1000 และ miniGBIC combo

SRW208P

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 8 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • ใช้ประโยชน์จากความเร็วสูงที่มีอยู่จริงของเครือข่ายได้ โดยใช้การเชื่อมต่ออัปลิงค์ความเร็วสูงที่มีความยืดหยุ่น
 • การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย จ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อได้มากถึง 4 อุปกรณ์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดวาง

8 10/100, 2 10/100/1000 และ miniGBIC combo

SRW208MP

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 8 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • ใช้ประโยชน์จากความเร็วสูงที่มีอยู่จริงของเครือข่ายได้ โดยใช้การเชื่อมต่ออัปลิงค์ความเร็วสูงที่มีความยืดหยุ่น
 • การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย จ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อได้มากถึง 8 อุปกรณ์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดวาง

8 10/100, 2 10/100/1000 และ miniGBIC combo

SFE1000P

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 8 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • ใช้ประโยชน์จากความเร็วสูงที่มีอยู่จริงของเครือข่ายได้ โดยใช้การเชื่อมต่ออัปลิงค์ความเร็วสูงที่มีความยืดหยุ่น
 • แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบทดแทนกัน

8 10/100, 2 10/100/1000 และ miniGBIC combo

SRW2008

 • พอร์ตความเร็วสูง 8 พอร์ตซึ่งเหมาะสำหรับการรองรับแอพพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์สูง

8 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC combo

SRW2008P

 • พอร์ตความเร็วสูง 8 พอร์ตซึ่งเหมาะสำหรับการรองรับแอพพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์สูง
 • การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย จ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อได้มากถึง 4 อุปกรณ์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดวาง

8 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC combo

SRW2008MP

 • พอร์ตความเร็วสูง 8 พอร์ตซึ่งเหมาะสำหรับการรองรับแอพพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์สูง
 • การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย จ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อได้มากถึง 4 อุปกรณ์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดวาง

8 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC combo

SRW2016

 • พอร์ตความเร็วสูง 16 พอร์ตซึ่งเหมาะสำหรับการรองรับแอพพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์สูง

16 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC combo

SFE2000

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 24 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • ช่อเสียบกิกะบิต SFP เพิ่มเติมสองช่องสำหรับการขยายเครือข่าย
 • การจ่ายไฟฟ้าสำรองเมื่อใช้กับ Cisco RPS1000 Redundant Power Supply

24 10/100, 4 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC combo

SFE2000P

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 24 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย จ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อได้มากถึง 12 อุปกรณ์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดวาง
 • การจ่ายไฟฟ้าสำรองเมื่อใช้กับ Cisco RPS1000 Redundant Power Supply

24 10/100, 4 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC combo

SRW224G4

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 24 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • ใช้ประโยชน์จากความเร็วสูงที่มีอยู่จริงของเครือข่ายได้ โดยใช้การเชื่อมต่ออัปลิงค์ความเร็วสูงที่มีความยืดหยุ่น

24 10/100, 4 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC combo

SRW224G4P

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 24 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • ใช้ประโยชน์จากความเร็วสูงที่มีอยู่จริงของเครือข่ายได้ โดยใช้การเชื่อมต่ออัปลิงค์ความเร็วสูงที่มีความยืดหยุ่น
 • การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย จ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อได้มากถึง 12 อุปกรณ์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดวาง

24 10/100, 4 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC combo

SRW2024

 • พอร์ตความเร็วสูง 24 พอร์ตซึ่งเหมาะสำหรับการรองรับแอพพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์สูง

24 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC combo

SRW2024P

 • พอร์ตความเร็วสูง 24 พอร์ตซึ่งเหมาะสำหรับการรองรับแอพพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์สูง
 • การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย จ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อได้มากถึง 12 อุปกรณ์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดวาง

24 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC combo

SFE2010

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 48 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • ใช้ประโยชน์จากความเร็วสูงที่มีอยู่จริงของเครือข่ายได้ โดยใช้การเชื่อมต่ออัปลิงค์ความเร็วสูงที่มีความยืดหยุ่น
 • เทคโนโลยีในการวางซ้อนสวิตช์ที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณจัดการสวิตช์ต่างๆ ได้จากเมนูการกำหนดค่าเพียงเมนูเดียว

48 10/100, 2 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC comb

SFE2010P

 • การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 48 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • ใช้ประโยชน์จากความเร็วสูงที่มีอยู่จริงของเครือข่ายได้ โดยใช้การเชื่อมต่ออัปลิงค์ความเร็วสูงที่มีความยืดหยุ่น
 • เทคโนโลยีในการวางซ้อนสวิตช์ที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณจัดการสวิตช์ต่างๆ ได้จากเมนูการกำหนดค่าเพียงเมนูเดียว

48 10/100, 2 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC combo

SRW248G4

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 48 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • ใช้ประโยชน์จากความเร็วสูงที่มีอยู่จริงของเครือข่ายได้ โดยใช้การเชื่อมต่ออัปลิงค์ความเร็วสูงที่มีความยืดหยุ่น

48 10/100, 4 10/100/1000 พร้อม 2 miniGBIC combo

SRW248G4P

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 48 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • ใช้ประโยชน์จากความเร็วสูงที่มีอยู่จริงของเครือข่ายได้ โดยใช้การเชื่อมต่ออัปลิงค์ความเร็วสูงที่มีความยืดหยุ่น
 • การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย จ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อได้มากถึง 24 อุปกรณ์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดวาง

48 10/100, 4 10/100/100 พร้อม 2 miniGBIC combo

SGE2000

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 24 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • เทคโนโลยีในการวางซ้อนสวิตช์ที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณจัดการสวิตช์ต่างๆ ได้จากเมนูการกำหนดค่าเพียงเมนูเดียว
 • การจ่ายไฟฟ้าสำรองเมื่อใช้กับ Cisco RPS1000 Redundant Power Supply

พอร์ตอีเธอร์เน็ต ความเร็ว 10/100/1000 24 พอร์ต

SGE2000P

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้มากถึง 24 อุปกรณ์ ได้แก่ PC เครื่องพิมพ์ จุดเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอนไฟล์และวิดีโอต่างๆ ภายในเครือข่าย
 • การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย จ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อได้มากถึง 24 อุปกรณ์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดวาง
 • เทคโนโลยีในการวางซ้อนสวิตช์ที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณจัดการสวิตช์ต่างๆ ได้จากเมนูการกำหนดค่าเพียงเมนูเดียว
 • การจ่ายไฟฟ้าสำรองเมื่อใช้กับ Cisco RPS1000 Redundant Power Supply

พอร์ตอีเธอร์เน็ต ความเร็ว 10/100/1000 24 พอร์ต

SGE2010

 • พอร์ตความเร็วสูง 48 พอร์ตซึ่งเหมาะสำหรับการรองรับแอพพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์สูง
 • เทคโนโลยีในการวางซ้อนสวิตช์ที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณจัดการสวิตช์ต่างๆ ได้จากเมนูการกำหนดค่าเพียงเมนูเดียว

48 10/100/1000 พร้อม 4 miniGBIC combo

SGE2010P

 • พอร์ตความเร็วสูง 48 พอร์ตซึ่งเหมาะสำหรับการรองรับแอพพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์สูง
 • เทคโนโลยีในการวางซ้อนสวิตช์ที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณจัดการสวิตช์ต่างๆ ได้จากเมนูการกำหนดค่าเพียงเมนูเดียว
 • การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย จ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อได้มากถึง 24 อุปกรณ์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดวาง

48 10/100/1000 พร้อม 4 miniGBIC combo

SRW2048

 • พอร์ตความเร็วสูง 48 พอร์ตซึ่งเหมาะสำหรับการรองรับแอพพลิเคชันที่ใช้แบนด์วิดท์สูง

8 10/100/1000 พร้อม 4 miniGBIC combo

Cisco Small Business Managed Switch: แหล่งข้อมูล


เรียนรู้วิธีที่สวิตช์ที่มีการจัดการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กสามารถสนับสนุนความเร็ว ขนาด และการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของคุณ


เอกสารข้อมูล

Cisco SFE2000 24-port 10/100 Ethernet Switch (PDF - 125 KB)

Cisco SFE2000P 24-port 10/100 Ethernet Switch - PoE (PDF - 122 KB)

Cisco SGE2010 48-port Gigabit Switch (PDF - 113 KB)

Cisco SGE2010P 48-port Gigabit Switch - PoE (PDF - 106 KB)

Cisco SGE2000 24-port Gigabit Switch (PDF - 104 KB)

Cisco SGE2000P 24-port Gigabit Switch - PoE (PDF - 108 KB)

Cisco SRW224G4 24-port 10/100 + 4-port Gigabit Switch - WebView (PDF - 97 KB)

Cisco SRW224G4P 24-port 10/100 +4-port Gigabit Switch - WebView/PoE (PDF - 96 KB)

Cisco SRW2008MP 8-port Gigabit Switch - WebView/Max PoE (PDF - 128 KB)

Cisco SRW2008P 8-port Gigabit Switch - WebView/PoE (PDF - 106 KB)

Cisco SRW2008 8-port Gigabit Switch - WebView (PDF - 105 KB)

Cisco SRW208P 8-port 10/100 Ethernet Switch - WebView/PoE (PDF - 97 KB)

Cisco SRW208G 8-port 10/100 Ethernet Switch - WebView/Expn Slots (PDF - 111 KB)

SRW208MP 8-port 10/100 Ethernet Switch - WebView/PoE (PDF - 100 KB)

Cisco SFE1000P 8-Port 10/100 Ethernet Switch: PoE/Fanless (PDF - 108 KB)

Cisco SFE2010P 48-Port 10/100 Ethernet Switch: PoE (PDF - 106 KB)

Cisco SRW2048 48-Port Gigabit Switch: WebView (PDF - 106 KB)

Cisco SRW2024 24-Port Gigabit Switch: WebView (PDF - 117 KB)

Cisco SRW2024P 24-Port Gigabit Switch: WebView/PoE (PDF - 113 KB)

Cisco SRW2016 16-Port Gigabit Switch: WebView (PDF - 109 KB)

Cisco SRW208 8-Port 10/100 Ethernet Switch WebView (PDF - 112 KB)

Cisco SRW248G4P 48-Port 10/100 + 4-port Gigabit Switch-WebView/PoE (PDF - 109 KB)

Cisco SRW248G4 48-Port 10/100 + 4-port Gigabit Switch - WebView (PDF - 111 KB)

Cisco Small Business Managed Switch: เริ่มใช้งาน


สนใจหรือไม่ หากคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม คุณสามารถเริ่มต้นได้ ดังนี้

 

ค้นหาคู่ค้า

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ Cisco ซึ่งเหมาะสมกับคุณผ่านทาง Cisco Certified Channel Partner คู่ค้าของเราทุกคนได้รับเอกสารรับรอง และจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับความท้าทายทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณ

 

บริการและให้ความช่วยเหลือ

ตัวเลือกบริการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่มความน่าเชื่อถือ ลดการหยุดชะงัก และขอรับความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การเงิน

รับประโยชน์จากตัวเลือกทางการเงินที่ยืดหยุ่น การเช่าซื้อ ตลอดจนโปรแกรมและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ จาก Cisco Capital

บริการด้านการจัดการ

มอบหมายให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการและจัดการโซลูชันให้กับคุณ รวมทั้งตรวจสอบตัวเลือกการดำเนินการที่มีอยู่

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท