มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

ระบบไร้สาย

ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายทั้งหมด

เข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากทุกที่ ด้วยประสบการณ์คุณภาพเดียวกับในเครือข่ายแบบใช้สาย

การจัดการระบบ LAN ไร้สาย

ระบบควบคุมเครือข่าย

Unified Wireless LAN Management

การบริการเพื่อความคล่องตัว

คอนโทรลเลอร์ระบบ LAN ไร้สาย

ภาพรวม: คอนโทรลเลอร์ระบบ LAN ไร้สาย

คอนโทรลเลอร์แบบสแตนด์อโลน

คอนโทรลเลอร์ในตัวและโมดูลคอนโทรลเลอร์

จุดเข้าใช้งาน

ภาพรวม: จุดเข้าใช้งาน

ระบบไร้สายนอกอาคารและสำหรับอุตสาหกรรม

ภาพรวม: ระบบไร้สายนอกอาคารและสำหรับอุตสาหกรรม

ระบบไร้สายเคลื่อนที่

สวิตช์และเราเตอร์ไร้สายแบบผนวกรวม

อะแดปเตอร์ของไคลเอ็นต์และซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์

อินเทอร์เน็ตสำหรับระบบเคลื่อนที่

การจัดการอัจฉริยะ

บริการ In-Line

ฟังก์ชันเครือข่าย

แพลตฟอร์ม

Cisco Policy Suite for Service Providers

เสาอากาศ

โทรศัพท์ IP แบบไร้สาย