ระบบไร้สาย

ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายทั้งหมด

เข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากทุกที่ ด้วยประสบการณ์คุณภาพเดียวกับในเครือข่ายแบบใช้สาย

Traffic Optimization

ภาพรวม: Traffic Optimization

การจัดการระบบ LAN ไร้สาย

ระบบควบคุมเครือข่าย

Unified Wireless LAN Management

การบริการเพื่อความคล่องตัว

คอนโทรลเลอร์ระบบ LAN ไร้สาย

ภาพรวม: คอนโทรลเลอร์ระบบ LAN ไร้สาย

คอนโทรลเลอร์แบบสแตนด์อโลน

จุดเข้าใช้งาน

ภาพรวม: จุดเข้าใช้งาน

ระบบไร้สายนอกอาคารและสำหรับอุตสาหกรรม

ภาพรวม: ระบบไร้สายนอกอาคารและสำหรับอุตสาหกรรม

ระบบไร้สายเคลื่อนที่

สวิตช์และเราเตอร์ไร้สายแบบผนวกรวม

อินเทอร์เน็ตสำหรับระบบเคลื่อนที่

การจัดการอัจฉริยะ

บริการ In-Line

ฟังก์ชันเครือข่าย

แพลตฟอร์ม

Cisco Policy Suite for Service Providers

โทรศัพท์ IP แบบไร้สาย