Guest

Cisco Brand Protection

คุณมีความรอบคอบในเรื่องธุรกิจ เหตุใดจึงต้องเสี่ยงกับผู้แทนจำหน่ายของคุณ

Risk

คุ้มครองธุรกิจของคุณ

Protect your
business

 ดูรายละเอียด

เหตุใดจึงต้องซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าของ Cisco

Why buy from
Cisco

 ดูรายละเอียด


คำถามที่พบบ่อย

Faqs

 ดูรายละเอียด

Bookmark and Share

ชีวิตเต็มไปด้วยความเสี่ยง แล้วเหตุใดจึงต้องเพิ่มความเสี่ยงอีกโดยการซื้ออุปกรณ์ Cisco จากบุคคลที่อาจจะไม่สามารถรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือไม่สามารถแม้แต่ให้การรับประกันที่สามารถบังคับใช้ตามกฎหมายแก่คุณได้

แม้ว่าการซื้อเทคโนโลยีเครือข่ายจากผู้ที่เสนอขายในราคาที่ต่ำมากจะเป็นเรื่องน่าสนใจ แต่ถ้านั่นหมายถึงการที่คุณทำให้รากฐานที่สำคัญทางธุรกิจของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ด้อยมาตรฐานหรือของปลอม ย่อมไม่คุ้มค่าแน่นอน ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่อาจเกิดจาก อุปกรณ์ทำปลอมและที่มาจากตลาดนอกระบบอาจมีจำนวนมากเกินกว่าส่วนที่คุณประหยัดในตอนแรกก็ได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งผลิตนอกเหนือจากช่องทางจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Cisco อาจไม่ได้ รับการรับประกันจาก Cisco และผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจผ่านการใช้งานกันมาหลายทอดก่อนถึงมือคุณ ด้วยเหตุนี้ Cisco จึงไม่สามารถรับประกันในเรื่องการจัดการ การจัดเก็บ และการขนส่งผลิตภัณฑ์ เหล่านี้ได้ การขนส่งดังกล่าวอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์มือสอง ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม หรือแม้แต่ ผลิตภัณฑ์ปลอมก็ได้

ไม่เพียงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอันตรายต่อเครือข่ายของคุณเท่านั้น แต่ยังอาจมีการรับประกันและใบอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ไม่มีสิทธิได้รับการ สนับสนุน หรือการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ในตลาดนอกระบบที่เป็นของปลอมและด้อยมาตรฐานอาจเป็นผลเสียต่อคุณมากยิ่งขึ้นเมื่อ เวลาผ่านไป เพราะจะทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายจากสิ่งต่อไปนี้:

  • ผลผลิตและรายได้ลดลงเนื่องจากการเสียเวลาจากการที่เครือข่ายไม่ทำงาน
  • การสูญหายของข้อมูลหรือสินทรัพย์ขององค์กรเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยที่ด้อย คุณภาพ
  • การไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามข้อตกลงทางธุรกิจ
  • ความเสียหายต่อชื่อเสียงของคุณ
  • การสูญเสียความเชื่อมั่นของลูกค้า
  • ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่และการสนับสนุน

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท
หากคุณพบเห็นหรือรับทราบการกระทำต่อไปนี้ ควรรีบรายงาน หากคุณพบเห็นหรือรับทราบการกระทำต่อไปนี้ ควรรีบรายงาน หากคุณพบเห็นหรือรับทราบว่ามีผู้พยายามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฏหมายหรือที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานให้แก่คุณ ดำเนินธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรมกับคุณ หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อจริยธรรมหรือเข้าข่ายต้องสงสัยใดๆ โปรดติดต่อเรา ซื้อจากคู่ค้าของ Cisco ที่คุณไว้วางใจ เลือกคู่ค้าของ Cisco เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการลงทุนของคุณในผลิตภัณฑ์ของแท้ที่มีคุณภาพของ Cisco
Resources Case Studies Be sure of your supply source Cisco Certified Refurbished Equipment จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ Cisco Partners ข้อมูลสำหรับคู่ค้าของ Cisco