Cisco udostępnia nową generację narzędzi do zarządzania systemami IT w erze cyfrowej transformacji

Platforma Cisco Intersight wprowadza rewolucyjne zmiany w sposobie zarządzania systemami UCS i HyperFlex

Cisco zaprezentowało Cisco Intersight, nową platformę do zarządzania i automatyzacji funkcji systemów UCS (Cisco Unified Computing System) oraz Cisco HyperFlex Systems, która rozpoczyna wieloletni strategiczny program dostarczania klientom Cisco produktów i rozwiązań oferujących łatwe sposoby ulepszenia działania systemów IT, pozwalając na szybsze osiągnięcie celów biznesowych.

Cisco Intersight upraszcza działanie centrów danych, dostarczając narzędzi do zarządzania systemami IT w modelu usługowym (Management as-a-Service), który ogranicza potrzebę utrzymywania różnych elementów firmowej infrastruktury administracyjnej. Cisco Intersight umożliwia kompleksowe zarządzanie systemem IT w całym cyklu jego życia dzięki wykorzystaniu technik uczenia maszynowego, analityki i automatyzacji.

Obecnie, wiele firm wdraża środowiska wielo-chmurowe, co stwarza zapotrzebowanie na skalowalne i spójne środowisko administracyjne, pozwalające na jednolite zarządzanie zarówno firmowym centrum danych, jak i chmurami prywatnymi oraz publicznymi. Użytkownicy poszukują też rozwiązań umożliwiających spójne zarządzanie i wymuszanie zasad firmowej polityki w środowiskach składających się z fizycznych serwerów, a także infrastruktury konwergentnej i hiperkonwergentnej. Cisco Intersight dostarcza unikalnych, wszechstronnych możliwości połączenia i zarządzania wszystkimi tymi elementami.

Obserwujemy również transformację architektury aplikacji w kierunku systemów pozwalających na łatwe skalowanie i uruchamianie w rozproszonych centrach danych, co jest możliwe przy wykorzystaniu technologii kontenerów i systemów stosujących mikro-usługi. Dodatkowo, wdrażanie modelu DevOps zwiększa szybkość opracowywania nowych aplikacji i pozwala na praktycznie ciągłe dostarczanie nowych funkcji. Cisco Intersight odpowiada na te wyzwania ułatwiając pracownikom IT optymalizację wykonywanych zadań przy wykorzystaniu bardziej niż dotąd intuicyjnego interfejsu.

Koszty nieplanowanych przestojów w centrum danych mogą sięgać tysięcy dolarów na minutę. Dodatkowym nieprzewidzianym wydatkiem mogą okazać się koszty związane z naruszeniem bezpieczeństwa firmowego systemu, często wskutek błędów ludzkich. W testach platformy Intersight udział wzięło wielu klientów Cisco wykorzystujących tysiące systemów UCS i HyperFlex, którzy z entuzjazmem odnoszą się do zmian związanych z inteligentną automatyzacją procesów IT.

Najważniejsze jest zarządzanie

System Intersight został zaprojektowany tak, by dostarczyć nowych mechanizmów administracyjnych zapewniających wyższy niż dotąd poziom inteligencji i łatwości wykorzystania. Działają intuicyjnie, a jednocześnie uczą się i ewoluują w czasie:

  • Prostota działania: Cisco Intersight jest wyposażony w dynamiczny interfejs użytkownika, który może zostać dopasowany do jego roli w firmie. Jako że usługa jest oparta na chmurze, nowe funkcje są dostarczane przez portal usługowy. Użytkownicy nie muszą się więc martwić o aktualizację oprogramowania, a po wdrożeniu nowych systemów IT zostają one automatycznie wprowadzone do puli zarządzanej infrastruktury. Jednocześnie oprogramowanie zostało tak zaprojektowane, by ciągle się uczyć i ułatwiać pracownikom IT wykonywanie codziennych, standardowych zadań. Mechanizmy analityczne są ściśle zintegrowane z centrum TAC (Cisco Technical Assistance Center), co pozwala na ciągłe ulepszanie wsparcia dostarczanego przez moduł prezentujący informacje i rekomendacje.
  • Współdzielona wiedza: dzięki integracji z TAC (Cisco Technical Assistance Center) i wykorzystaniu wiedzy dostarczanej przez Cisco oraz środowisko użytkowników systemów UCS, Intersight dostarcza wartościowych rekomendacji i informacji o najlepszych praktykach.
  • Ciągła optymalizacja: Dostarczane przez platformę Intersight możliwości praktycznego wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji będą rosły z czasem dzięki zastosowaniu opartych na chmurze funkcji uczenia maszynowego. Pozwalają one na wykorzystanie zbiorowego doświadczenia społeczności użytkowników systemów UCS, jak również najlepszych praktyk opracowywanych przez ekspertów Cisco i innych. Umożliwia to ulepszenie mechanizmów analityki predykcyjnej i wykorzystania zasobów wiedzy dostarczanych przez moduł prezentujący praktyczne rekomendacje.
  • Elastyczne rozwiązanie: Cisco Intersight jest oparty na bibliotekach programistycznych API, a Cisco UCS i HyperFlex są systemami w pełni programowalnymi, co zapewnia możliwość współpracy z zestawami narzędzi wykorzystywanymi do opracowywania nowych aplikacji, ich integracji i dostarczania nowych usług. Dzięki temu działy IT mogą szybko odpowiadać na wymagania biznesu i wprowadzać częste modyfikacje oprogramowania przy zachowaniu zasad wymuszania zgodności z firmową polityką, która ma zapewnić bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie usług biznesowych.
  • Ciągła ochrona: Usługi Cisco Intersight są zgodne z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa Cisco InfoSec, co zapewnia możliwość bezpiecznej komunikacji między platformą Cisco Intersight SaaS oraz zarządzanymi przez nią punktami końcowymi i pozwala na bezpieczne uruchamianie i aktualizowanie aplikacji.

Usługi Cisco Intersight będą dostępne na rynku w IV kwartale 2017 roku. Są one zintegrowane i mogą współpracować z istniejącymi w ramach systemów UCS i HyperFlex narzędziami do zarządzania. W efekcie ich użytkownicy mogą skorzystać z Intersight bez dodatkowych komplikacji. W przyszłości Cisco planuje udostępnienie Intersight również w modelu on-premise – usług uruchamianych w firmowym centrum danych.

Platforma Cisco Intersight ma rozszerzalną architekturę wykorzystującą oparte na standardach biblioteki RESTful API OData oraz interfejsy ułatwiające integrację oprogramowania i urządzeń sprzętowych innych producentów.

Usługi będą dostępne w kilku wersjach:

  • Cisco Intersight Base Edition – bezpłatna wersja usług. Umożliwia inwentaryzację i monitorowanie stanu firmowej infrastruktury w skali globalnej. W jej skład wchodzą: pulpit do zarządzania, który można dopasować do wymagań użytkownika oraz HyperFlex Installer – program do szybkiego wdrażania klastrów. Oprogramowanie umożliwia też kontekstowe uruchamianie takich narzędzi jak: UCS Manager, IMC i HyperFlex Connect.
  • Cisco Intersight Essentials Edition to wersja zawierająca wszystkie funkcje Base Edition, a także możliwość konfiguracji systemu zgodnie z profilami usługi opartymi na zdefiniowanej polityce, zarządzanie oprogramowaniem firmware i harmonogramem jego aktualizacji, możliwość kontroli zgodności systemu z HCL (Hardware Compatibility Listing) oraz rekomendacjami dotyczącymi jego aktualizacji, a także inne funkcje.

Narzędzia zarządzające nowej generacji są przeznaczone dla ponad 60 tysięcy użytkowników systemów UCS, HyperFlex oraz Cisco Converged Infrastructure.

Klientom, którzy planują modernizację systemów IT przy wykorzystaniu rozwiązań UCS, HyperFlex i Intersight, Cisco oferuje kompleksowy zestaw usług związanych z zarządzaniem cyklem życia centrum danych poczynając od wstępnego doradztwa, przez optymalizację i techniczne usługi zarządzania po konsultacje w zakresie zwiększania ekonomicznej efektywności systemu i minimalizacji ryzyka. Usługi Cisco wykorzystują globalne doświadczenia firmy, dobrze sprawdzone procesy oraz innowacyjne metodologie ułatwiające użytkownikom przyspieszenie i uproszczenie zadań operacyjnych w systemach IT.

Dodatkowe źródła informacji:

Skontaktuj się z Cisco


 

O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) to światowy lider technologiczny zapewniający działanie Internetu od 1984 r. Pracownicy, produkty i partnerzy Cisco pomagają społeczeństwom łączyć się w bezpieczny sposób i korzystać z cyfrowych możliwości jutra już dziś. Dowiedz się więcej na newsroom.cisco.com. newsroom.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | ldabrows@cisco.com | tel.: 795 03 12 02