Masz konto?

  •   Spersonalizowana zawartość
  •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Cisco wprowadza nowe programy deweloperskie i szkolenia w celu przyspieszenia wdrożeń swojej nowej, intuicyjnej sieci

Intuicyjna sieć Cisco rozpoznaje intencje, ogranicza zagrożenia w ruchu szyfrowanym i uczy się z upływem czasu

LAS VEGAS, Cisco Live US, 26 czerwca 2017 – Na corocznej konferencji Cisco Live, firma ogłosiła nowe programy deweloperskie i szkolenia, mające przyspieszyć wykorzystanie ogłoszonej przed tygodniem intuicyjnej sieci Cisco przez ekosystem klientów, partnerów i deweloperów. Nowa, intuicyjna sieć Cisco rozpoznaje intencje, ogranicza zagrożenia i uczy się z upływem czasu – co jest jedną z największych innowacji w historii rozwiązań sieciowych.

Nowe rozwiązania są rezultatem wielu lat badań i rozwoju prowadzonych przez Cisco w celu wymyślenia na nowo sieci i przystosowania jej do czasów, gdy inżynier sieciowy, który obecnie zarządza setkami urządzeń, w roku 2020 będzie prawdopodobnie zarządzać ich milionem. Firmy zarządzające swoimi sieciami w ramach tradycyjnych procesów IT nie będą przystosowane do tych nowych czasów. Nowe podejście Cisco tworzy intuicyjny system, który nieustannie się uczy, dostosowuje do otoczenia, automatyzuje i optymalizuje działanie sieci, jednocześnie chroniąc ją przed stale zmieniającym się krajobrazem współczesnych zagrożeń.

„Cisco oferuje intuicyjny system, który automatyzuje brzeg sieci, działając na bazie wbudowanych mechanizmów uczenia maszynowego i analitycznych”, powiedział Scott Harrell, wiceprezes Cisco ds. zarządzania korporacyjnymi produktami sieciowymi. „Sieć, która rozpoznaje intencje oznacza zmianę paradygmatu działania naszej branży i zupełnie nową erę rozwiązań sieciowych. Cieszymy się mogąc obserwować jak nasz światowy ekosystem 3 mln inżynierów sieciowych, 60 tys. partnerów i 450 tys. deweloperów z entuzjazmem przyjmuje naszą wizję przyszłości”.

Już 75 globalnych firm i organizacji, w tym NASA, Royal Caribbean Cruises Ltd. czy Wipro, testuje działanie rozwiązań sieciowych Cisco nowej generacji.

Sieć intuicyjna Cisco w ekosystemie partnerów, deweloperów i inżynierów sieciowych

Aby przyspieszyć wykorzystanie nowych rozwiązań sieci intuicyjnej w praktyce, Cisco zaprezentowało nowe programy deweloperskie i szkoleniowe na corocznej konferencji Cisco Live. 28 tys. uczestników dowie się tam jaki wpływ sieć rozpoznająca intencje będzie miała na ich organizacje, i rozpocznie rozwijanie umiejętności niezbędnych w nowej erze sieci.

  • Inżynierowie sieciowi: obecnie 80-95 proc. działań związanych z konfiguracją sieci wykonują manualnie. Sieć intuicyjna Cisco automatyzuje rutynowe zadania, tłumacząc cel biznesowy na konkretną konfigurację sieci, pozwalając działom IT na angażowanie się w bardziej strategiczne zadania związane z biznesem. Aby pomóc inżynierom sieciowym w rozwoju, Cisco dodaje nowe umiejętności do swoich programów szkoleń. Tej jesieni, Cisco wprowadzi nowe szkolenia obejmujące SD-Access, oparte na istniejącym portfolio szkoleń Cisco DNA, a także szkolenia i certyfikację w obszarze programowalności sieci.

  • Deweloperzy aplikacji: przejście w kierunku otwartych, programowalnych sieci, stworzy zupełnie nową paletę możliwości dla deweloperów. Gdy sieć stanie się kodem, a aplikacje i infrastruktura będą coraz bardziej powiązane, deweloperzy otrzymają zupełnie nową platformę do tworzenia innowacji. Cisco DNA Developer Center dostarczy społeczności Cisco DevNet, obejmującej ponad 450 tys. deweloperów, narzędzia niezbędne do wprowadzenia aplikacji bezpośrednio do sieci i tworzenia inteligentniejszego oprogramowania.

  • Partnerzy w kanale sprzedaży: zmiana modelu sieci ze sprzętowo-centrycznego na programowo-centryczny oznacza dla partnerów Cisco ewolucję dotychczasowych praktyk, rozwój nowych umiejętności i poszukiwanie nowych możliwości biznesowych. Cisco zapewnia programy i narzędzia, które pomogą partnerom w oferowaniu klientom nowego modelu rozwiązań sieciowych, obejmującego oprogramowanie, cyberbezpieczeństwo, automatyzację i analitykę.


O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) to światowy lider technologiczny zapewniający działanie Internetu od 1984 r. Pracownicy, produkty i partnerzy Cisco pomagają społeczeństwom łączyć się w bezpieczny sposób i korzystać z cyfrowych możliwości jutra już dziś. Dowiedz się więcej na newsroom.cisco.com. newsroom.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | ldabrows@cisco.com | tel.: 795 03 12 02