WISSELEN VAN zelfondertekende certificaten IN EEN PCCE-OPLOSSING