การประสานการทำงานร่วมกัน
บริการสำหรับ TelePresence

ขยายคุณค่าของการลงทุนด้าน Telepresence ของคุณ

ขยายคุณค่าของการลงทุนด้าน Telepresence ของคุณ

ศึกษาว่า Telepresence จะช่วยปรับปรุงการสื่อสารของผู้บริหารได้อย่างไรด้วยเทคนิคการแก้ไขปัญหา การฝึกอบรมที่ครอบคลุม และการออกแบบที่อาศัยการทำงานร่วมกัน

พบกับประโยชน์ของ Telepresence รวดเร็วยิ่งขึ้น

พบกับประโยชน์ของ Telepresence รวดเร็วยิ่งขึ้น

ใช้ประโยชน์จากวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งมาจากการปรับใช้ Telepresence อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการมีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้าเหล่านี้

ปรับปรุงบริการด้านวิดีโอของธุรกิจคุณ

เพิ่มขีดความสามารถด้านวิดีโอของธุรกิจคุณ

ปรับแต่งบริการของคุณด้วยการบำรุงรักษาเป็นระยะ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้


กลุ่มบริการ

  • ดูว่าบริการ Telepresence จะช่วยเพิ่มการสื่อสารด้วยวิดีโอของคุณได้อย่างไร

    เรียกดู กลุ่มบริการ


กรณีศึกษาติดต่อขอข้อมูล