Security


 

บริการสำหรับการรักษาความปลอดภัย

บริการให้คำแนะนำ

บริการให้คำแนะนำ

รับข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบป้องกันการคุกคามอย่างชาญฉลาด เพื่อผลประโยชน์สำหรับธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน ยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับได้อีกด้วย แปลงผลการค้นหาทางเทคนิคให้เป็นการดำเนินการในทันที และให้ผลเชิงบวกสำหรับธุรกิจ

เรียนรู้เกี่ยวกับบริการให้คำแนะนำ
บริการเชิงบูรณาการ

บริการเชิงบูรณาการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมทางเทคนิคที่ดีที่สุด และจัดสรรโซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณ เราช่วยให้คุณสามารถปรับใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว โดยมีผลกระทบต่อการดำเนินการที่น้อยมาก และปรับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เรียนรู้เกี่ยวกับบริการเชิงบูรณาการ
บริการที่มีการจัดการ

บริการที่มีการจัดการ

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรับประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูง ศูนย์การดำเนินการรักษาความปลอดภัยระดับสากล และทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค กับบริการที่มีการจัดการ เราจัดสรรการตรวจสอบและการจัดการเพื่อปรับเสริมความสามารถของโซลูชันการป้องกันการคุกคามที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบและครอบคลุม

เรียนรู้เกี่ยวกับบริการที่มีการจัดการ


ติดต่อขอข้อมูล