Security
บริการสำหรับความปลอดภัย

คุ้มครองการเข้าถึงและสินทรัพย์เครือข่าย

คุ้มครองการเข้าถึงและสินทรัพย์เครือข่าย

จัดการและบังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยที่สม่ำเสมอตลอดเครือข่ายแบบกระจาย

สร้างความปลอดภัยให้กับการเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์

สร้างความปลอดภัยให้กับการเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์

ขยายนโยบายการเข้าถึงและการบังคับใช้ไปยังศูนย์ข้อมูลแบบเดิมและแบบเสมือนจริง

ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

บังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งเครือข่าย แอพพลิเคชัน และโซลูชันข้อมูล

บริการสำหรับความปลอดภัย

กลุ่มบริการ

  • ดูว่าบริการการรักษาความปลอดภัยจะช่วยคุณขยายธุรกิจได้อย่างไร

    เรียกดู กลุ่มบริการ

กรณีศึกษาติดต่อขอข้อมูล