เราเตอร์

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และโซลูชัน


WAN
  ISR ASR 1000 Catalyst 6500 Catalyst 6800 ASR 9000 CRS
  ISR ASR 1000 Catalyst 6500 Catalyst 6800 ASR 9000 CRS

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับการใช้งานในสำนักงานสาขา วิวัฒนาการแพลตฟอร์มสำหรับเครือข่ายชั้นนำระดับอุตสาหกรรม ระบบการประมวลผล และบริการ WAN เหมาะสำหรับผู้ให้บริการและองค์กรที่กำลังมองหาประสิทธิภาพการทำงานชั้นนำที่มีตัวเครื่องขนาดเล็ก ขยายการให้บริการจากแคมปัสไปยังการเชื่อมโยง WAN เหมาะสำหรับการผนวกรวมแคมปัสและ WAN ไว้ในระบบเดียว ขยายการให้บริการจากแคมปัสไปยังการเชื่อมโยง WAN เหมาะสำหรับวิวัฒนาการสำหรับแคมปัสโดยมีการปรับแต่งบริการสูงถึง 100G ระบบ Carrier Ethernet ความหนาแน่นสูงของอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงและการรวมที่เหนือกว่า มอบประสิทธิภาพและการปรับขยายชั้นนำในระดับอุตสาหกรรมสำหรับแอพพลิเคชันหลักของผู้ให้บริการ
สาขา มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การเข้าถึงคลาวด์ มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เครือข่ายระดับอุตสาหกรรม และ
จากเครื่องสู่เครื่อง
มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลเข้าด้วยกัน ไม่มี มี มี (Sup720 และ Sup2T) มี มี มี
WAN สำหรับองค์กร มี มี มี (Sup720) มี มี ไม่มี
ระบบเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต มี มี มี มี มี ไม่มี
บริการที่มีการจัดการ มี มี มี มี มี มี
อินเทอร์เน็ตสำหรับระบบเคลื่อนที่ มี มี ไม่มี ไม่มี มี มี
ระบบหลักสำหรับผู้ให้บริการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี
ระบบเชื่อมโยงผู้ให้บริการ มี มี ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี
  800 1900 2900 3900 4000
  800 1900 2900 3900 4000

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานนอกสำนักงานและสำนักงานขนาดเล็ก เหมาะสำหรับสำนักงานขนาดเล็กที่ต้องการความยืดหยุ่นแบบโมดูลสำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่ที่มีความปลอดภัยสูง และแอพพลิเคชันที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานระดับกลางที่ต้องการความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ, ความยืดหยุ่นของระบบ WAN และการประสานการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานระดับสูงที่ต้องการความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ, ความยืดหยุ่นของระบบ WAN, คุณสมบัติการประสานการทำงานร่วมกันที่เหนือกว่า และการคุ้มครองการลงทุน สถาปัตยกรรมนวัตกรรมพร้อมประสิทธิภาพระดับกิกะไบต์ สำหรับบริการที่เต็มรูปแบบ
3G/4G มี มี มี มี มี
(โดยใช้ 3G/4G ภายนอก)
การสวิตช์แบบผสานรวม มี มี มี มี มี
บริการไร้สาย แอ็กเซสพอยต์ Wi-Fi แอ็กเซสพอยต์ Wi-Fi ตัวควบคุม LAN ไร้สายใน SRE/Cisco UCS E-Series ตัวควบคุม LAN ไร้สายใน SRE/Cisco UCS E-Series ตัวควบคุม LAN ไร้สายใน Cisco UCS E-Series
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ไม่มี ไม่มี กับ UCS E-Series กับ UCS E-Series กับ Cisco UCS E-Series
การประมวลผลสาขาแบบผสานรวม ไม่มี ไม่มี กับ UCS E-Series กับ UCS E-Series กับ UCS E-Series
VPN มี มี มี มี มี
การรักษาความปลอดภัยแบบผสานรวม มี มี มี มี มี
แอพพลิเคชันและการปรับปรุงประสิทธิภาพ WAN มี มี มี มี มี
Unified Communications มี มี มี มี มี
วิดีโอ Medianet Medianet Medianet Medianet Medianet
ภาพรวมของแอพพลิเคชัน มี มี มี มี มี
การเชื่อมต่อคลาวด์ มี มี มี มี มี
  ASR1000 Catalyst 6500 Catalyst 6800
  ASR 1000 Catalyst 6500 Catalyst 6800

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับผู้ให้บริการและองค์กรที่กำลังมองหาประสิทธิภาพการทำงานชั้นนำที่มีตัวเครื่องขนาดเล็ก ขยายการให้บริการจากแคมปัสไปยังการเชื่อมโยง WAN เหมาะสำหรับการผนวกรวมแคมปัสและ WAN ไว้ในระบบเดียว ขยายบริการจากระดับแคมปัสเป็น WAN edge ปรับแต่งสำหรับบริการ 10 GE, 40 GE และ 100 GE
VPN มี มี (Sup720) มี*
การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN มี กับ AppNav ไม่มี ไม่มี
Unified Communications (UC) ไม่มี ไม่มี ไม่มี
IP/การรักษาความปลอดภัยแบบผสานรวม มี มี (โมดูลบริการ ASA) มี (โมดูลบริการ ASA)*
ระบบ LAN ไร้สาย ไม่มี มี โมดูล WiSM-2 มี - (WiSM-2)
3G/4G ไม่มี ไม่มี ไม่มี
VDI ไม่มี ไม่มี ไม่มี
วิดีโอ มัลติคาสต์และมีเดียเน็ต มัลติคาสต์และมีเดียเน็ต มัลติคาสต์และมีเดียเน็ต

โมดูลแบบคงที่เฉพาะสำหรับ Catalyst 6800 Series ไม่สนับสนุนโมดูลบริการ

ติดต่อขอข้อมูล