เราเตอร์

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

  ISR G2 ASR 1000 Catalyst 6500 ASR 9000 CRS
  ISR G2 ASR 1000 Catalyst 6500 ASR 9000 CRS

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานระดับสูงที่ต้องการความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ, ความยืดหยุ่นของระบบ WAN, ความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกัน และการคุ้มครองการลงทุน เหมาะสำหรับผู้ให้บริการและองค์กรที่กำลังมองหาประสิทธิภาพการทำงานชั้นนำที่มีตัวเครื่องขนาดเล็ก ขยายการให้บริการจากแคมปัสไปยังการเชื่อมโยง WAN เหมาะสำหรับการผนวกรวมแคมปัสและ WAN ไว้ในระบบเดียว ระบบ Carrier Ethernet ความหนาแน่นสูงของอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงและการรวมที่เหนือกว่า มอบประสิทธิภาพและการปรับขยายชั้นนำในระดับอุตสาหกรรมสำหรับแอพพลิเคชันหลักของผู้ให้บริการ
สาขา มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การเข้าถึงคลาวด์ มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การสร้างเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมและ
การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์
มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลเข้าด้วยกัน ไม่มี มี มี (Sup720 และ Sup2T) มี มี
WAN สำหรับองค์กร มี มี มี (Sup720) มี ไม่มี
ระบบเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต มี มี มี มี ไม่มี
บริการที่มีการจัดการ มี มี มี มี มี
อินเทอร์เน็ตสำหรับระบบเคลื่อนที่ มี ไม่มี ไม่มี มี มี
ระบบหลักสำหรับผู้ให้บริการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี
ระบบเชื่อมโยงผู้ให้บริการ มี มี ไม่มี มี ไม่มี
  800 1900 2900 3900
  800 1900 2900 3900

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานนอกสำนักงานและสำนักงานขนาดเล็ก เหมาะสำหรับสำนักงานขนาดเล็กที่ต้องการความยืดหยุ่นแบบโมดูลสำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่ที่มีความปลอดภัยสูง และแอพพลิเคชันที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานระดับกลางที่ต้องการความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ, ความยืดหยุ่นของระบบ WAN และการประสานการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานระดับสูงที่ต้องการความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ, ความยืดหยุ่นของระบบ WAN, คุณสมบัติการประสานการทำงานร่วมกันที่เหนือกว่า และการคุ้มครองการลงทุน
3G/4G มี มี มี มี
การสวิตช์แบบผสานรวม มี มี มี มี
ระบบไร้สาย จุดเข้าใช้งาน Wi-Fi จุดเข้าใช้งาน Wi-Fi ตัวควบคุม LAN ไร้สายใน UCS E-Series ตัวควบคุม LAN ไร้สายใน UCS E-Series
VPN มี มี มี มี
การรักษาความปลอดภัยแบบผสานรวม มี มี มี มี
แอพพลิเคชันและการปรับปรุงประสิทธิภาพ WAN มี มี มี มี
ระบบการสื่อสารแบบครบวงจร มี มี มี มี
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ไม่มี ไม่มี กับ UCS E-Series กับ UCS E-Series
วิดีโอ มี มี มี มี
การประมวลผลสาขาแบบผสานรวม ไม่มี ไม่มี กับ UCS E-Series กับ UCS E-Series
ภาพรวมของแอพพลิเคชัน มี มี มี มี
การเชื่อมต่อคลาวด์ มี มี มี มี
  ASR1000 Catalyst 6500
  ASR1000 Catalyst 6500

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับผู้ให้บริการและองค์กรที่กำลังมองหาประสิทธิภาพการทำงานชั้นนำที่มีตัวเครื่องขนาดเล็ก ขยายการให้บริการจากแคมปัสไปยังการเชื่อมโยง WAN เหมาะสำหรับการผนวกรวมแคมปัสและ WAN ไว้ในระบบเดียว
VPN มี มี (Sup720)
การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN มี กับ AppNav ไม่มี
ระบบการสื่อสารแบบครบวงจร ไม่มี ไม่มี
IP/การรักษาความปลอดภัยแบบผสานรวม มี มี (โมดูลบริการ ASA)
ระบบ LAN ไร้สาย ไม่มี มี โมดูล WiSM-2
3G/4G ไม่มี ไม่มี
VDI ไม่มี ไม่มี
วิดีโอ มัลติคาสต์และมีเดียเน็ต มัลติคาสต์และมีเดียเน็ต
  ASR 1000 ASR 9000 CRS
  ASR 1000 ASR 9000 CRS

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับผู้ให้บริการที่กำลังมองหาประสิทธิภาพการทำงานชั้นนำที่มีตัวเครื่องขนาดเล็ก ระบบ Carrier Ethernet ความหนาแน่นสูงของอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงและการรวมที่เหนือกว่า มอบประสิทธิภาพและการปรับขยายชั้นนำในระดับอุตสาหกรรมสำหรับแอพพลิเคชันหลักของผู้ให้บริการ
VPN มี IOS XE มี IOS XR มี IOS XR
การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN มี มี มี
ระบบการสื่อสารแบบครบวงจร มี มี มี
การรักษาความปลอดภัยแบบผสานรวม มี มี มี
ระบบ LAN ไร้สาย ไม่มี มี มี
3G/4G ไม่มี ไม่มี มี
VDI มี ไม่มี ไม่มี
วิดีโอ มี มี มี

ติดต่อขอข้อมูล