โซลูชันเราเตอร์

โซลูชันเราเตอร์ของ Cisco ให้บริการรุ่นถัดไปที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และลดต้นทุนการดำเนินงาน

โซลูชั่นสำหรับธุรกิจของคุณ

เครือข่ายไร้พรมแดน

ลดความยุ่งยากของการดำเนินงาน และให้ประสบการณ์ไร้พรมแดนด้วยการเชื่อมต่อทุกคน ทุกที่ ในอุปกรณ์ทุกประเภทได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

Cisco EnergyWise

ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของคุณ

Cisco Medianet

ผสมผสานเทคโนโลยีวิดีโอที่ชาญฉลาดในเครือข่ายบ้าน ธุรกิจ และผู้ให้บริการด้วยโซลูชันเครือข่ายที่เน้นการรองรับวิดีโอ

เครือข่ายหลักสำหรับผู้ให้บริการ

ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมเครือข่าย พร้อมทั้งให้บริการวิดีโอ เสียง VPN และมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบที่ทำงานผ่าน IP

เครือข่าย Edge สำหรับผู้ให้บริการ

ให้บริการที่ชาญฉลาด มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยสูง ซึ่งคุณสามารถใช้ในการเข้าถึงได้อย่างเชื่อถือได้ โดยใช้เทคโนโลยีใดก็ได้

การเชื่อมต่อสำหรับธุรกิจขนาดย่อม

สร้างเครือข่ายพื้นฐานที่เชื่อมต่อธุรกิจขนาดย่อมเข้ากับทั้งโลกได้อย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ ในราคาที่เป็นเจ้าของได้

บริการของ Cisco

เครือข่ายไร้พรมแดน

ลดความยุ่งยากของการดำเนินงาน และให้ประสบการณ์ไร้พรมแดนด้วยการเชื่อมต่อทุกคน ทุกที่ ในอุปกรณ์ทุกประเภทได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

บริการที่มีการจัดการ

การบริหารจัดการสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ลดต้นทุนและเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ด้วยการมอบหมายงานด้านเครือข่ายให้กับที่ผู้ให้บริการที่ Cisco แนะนำ

การบริหารจัดการสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ใช้บริการระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมผ่านผู้ให้บริการซึ่งจัดซื้อและดูแลรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับธุรกิจของคุณ

บริการที่มีการจัดการสำหรับผู้ให้บริการ

สร้างกระแสรายได้ใหม่และขยายไปยังตลาดอื่น โดยมีข้อเสนอบริการที่มีการจัดการซึ่งเพิ่มมูลค่ารูปแบบใหม่ติดต่อขอข้อมูล