Sectorul public

Sectorul public

Bun venit la Sectorul Public

Cisco Systems oferă soluţii de reţea complete care ajută administraţiile publice să comunice într-un mod nou cu cetăţenii, instituţiile de sănătate să îngrijească mai bine pacienţii, instituţiile de învăţământ să ofere un acces mai extins celor care doresc să înveţe şi structurile de apărare să îşi îndeplinească misiunile. Arhitecturile de reţea convergente ale Cisco Systems pot transforma eficienţa internă a instituţiilor publice şi productivitatea personalului în vederea îmbunătăţirii calităţii, ariei de acoperire şi costurilor serviciilor pentru cetăţeni.

Cisco are convingerea fermă că reţelele sunt esenţiale în promovarea productivităţii sectorului public şi transferul beneficiilor către cetăţeni şi celelalte părţi implicate. În plus, Internetul ajută la crearea unui concept mai cuprinzător de societate.

Cisco îşi îmbină competenţa în materie de reţele cu cunoştinţele partenerilor săi pentru a crea noi aplicaţii specifice sectorului public.

Administraţia publică locală şi centrală

Fireperson using technologyInstituţiile administraţiei publice de la toate nivelurile caută căi de îmbunătăţire a modului în care comunică, interacţionează şi răspund nevoilor comunităţilor pe care le deservesc.

Internetul a creat un spaţiu ideal în care administraţiile publice pot interacţiona cu cetăţenii pentru:

  • a îmbunătăţi accesul la servicii
  • a îmbunătăţi informaţiile despre servicii
  • a îmbunătăţi eficienţa instituţiilor şi departamentelor administraţiei publice
  • a promova o cooperare reală cu cetăţenii

Administraţiile publice au nevoie de mai mult decât simpla transmitere a informaţiilor într-un singur sens, respectiv de la ele către cetăţeni. Probabil cel mai important potenţial al Internetului pentru administraţia publică este reprezentat de posibilitatea de a unifica funcţiile, responsabilităţile şi serviciile administrative separate într-o destinaţie unică pentru soluţionarea tuturor problemelor între administraţia publică şi cetăţeni.

Vizitaţi secţiunea de administraţie publică locală şi centrală

Conte connosco