Home

Vážení zákazníci a partneři,

dovolte nám pozvat Vás na 13. ročník konference Cisco Expo.

Síť je nervovou soustavou firmy. Přes ni proudí kritické informace, jejím prostředníctvím vzájemně komunikují lidé i zařízení. Na IP sítích dnes závisí obchodní úspěchy firem a často i lidské životy. Inteligentní služby sítě zajišťují bezpečný, nepřerušený a optimalizovaný přenos dat, hlasu i obrazu, pomáhají firmám zavádět rychle nové aplikace, chránit investice, spořit náklady, získávat konkurenční výhody.

Právě na inteligentní služby sítí se letos zaměříme.

Představíme inovace a zajímavé technologie v oblastech, na které se společnost Cisco  v současné době soustředí. Patří sem síťová infrastruktura pro podniky i poskytovatele služeb, včetně mobilních přenosů a bezpečnosti, datová centra, video a řešení pro spolupráci uživatelů. V architektonicky orientovaných přednáškách ukážeme, jak do sebe jednotlivé technologie zapadají.

Společně s našimi partnery zajímavá řešení a novinky nejen vysvětlíme, ale take předvedeme. Uvidíte video technologie, které vás zcela  vtáhnou do komunikace. Ukážeme, jak můžeme bez omezení komunikovat hlasem i obrazem z různých zařízení, v různých prostředích. Představíme řešení pro virtualizované desktopy navržené s ohledem na bezpečnost i multimediální přenosy. Ověříte si, zda a jak vaše mobilní zařízení poběží přes protokol IPv6. Ukážeme, jak EnergyWise technologie uspoří náklady na energii. Prohlédnete si výkonné směrovače určené pro sítě poskytovatelů služeb. Předvedeme, jak snadná může být správa virtualizovaného datového centra i dohled a konfigurace síťové infrastruktury.

Cisco Expo, to nejsou jen přednášky. Chceme Vám naslouchat, odpovídat na Vaše otázky, diskutovat s Vámi o problémech, které řešíte, pomáhat Vám nacházet řešení. Chceme Vám pomoci navazovat nové kontakty a partnerství. I letos pro Vás připravujeme neformální společenský večer.

Věříme, že konference přispěje k naší vzájemné inspiraci a spolupráci.

Těšíme se na Vaši účast
Jiří Devát, (generální ředitel) a realizační tým firmy Cisco

 

O konferenci

Dvoudenní konference CiscoExpo je určena pro všechny odborníky, které zajímají trendy, novinky, architektury a technické podrobnosti v oblasti síťových technologií a služeb, virtualizace, datových center. Věříme, že program bude zajímavý pro manažery IT oddělení, síťové architekty i administrátory, specialisty na servery i datová centra, poskytovatele služeb.

První den obsahuje úvodní přednášku (keynote), 26 přednášek v 6 tématických okruzích, bohatý doprovodný program, večerní společenský program. Keynote  představí hlavní trendy v IT i ve vývoji Cisco technologií. V přednáškách se budeme podrobněji věnovat trendům, vizím a novinkám v jednotlivých technologických oblastech.  Budeme se v nich snažit vyvážit vizionářský pohled s technickou důkladností.  Odpoledne budeme odpovídat na vaše otázky, které nám budete zasílat v průběhu dne. Na závěr prvního dne Vám nabídneme zajímavý a neformální společenský večer.

Druhý den zahájí technologická keynote s ukázkami a případovými studiemi. Následovat budou celodenní technické semináře (Techtoriály) v šesti tématických okruzích. V nich se budeme věnovat problematice jednotlivých technologií velmi podrobně. Výklad doplníme praktickými ukázkami na laboratorních zařízeních.

V obou dnech dáme široký prostor našim partnerům. Společně s nimi Vám technologie vysvětlíme, předvedeme na stáncích nebo během přednášek a dokreslíme případovými studiemi.

I letos si můžete sami pružně sestavit program tak, aby vám co nejlépe vyhovoval. V obou dnech můžete volit přednášky nezávisle. Ve druhém dni doporučujeme zvolit přednášky v rámci jednoho techtoriálu, do jisté míry na sebe navazují.

 

Program

1. den (25.4. 2012)
09:30 - 11:00 Úvodní přednáška (keynote)
  Komunikace a spolupráce Datová centra a virtualizace Síťové technologie
(Borderless Networks)
Bezpečnost sítí Technologie pro poskytovatele služeb Architektury Architektury
11:30 - 12:30 COL1 / L1 DC1 / L2 NET1 / L1 SEC1 / L1 SP1 / L2 ARCH1 / L2  
Nástroje pro spolupráci (collaboration) Nové technologie pro privátní a veřejný cloud   Moderní síťové infrastruktury – od spojení ke službám a ekonomickým přínosům SecureX architektura Quo vadis, Internet? Návrh vysoce dostupných campus sítí
Jardoslav Martan, Ivan Sýkora
(PDF - 3,585 KB)
Tomáš Novák
(PDF - 6,370 KB)
Petr Pavlů
(PDF - 2,281 KB)
Ivo Němeček
(PDF - 8,669 KB)
Josef Ungerman
(PDF - 3,514 KB)
Pavel Křižanovský
(PDF - 2,530 KB)
         
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:30 COL2 / L2 DC2 / L2 NET2 / L2 NET5 / L2 SP2 / L2 ARCH2 / L2  
Capture, transform,share (tvoříme firemní YouTube) Automatizace procesů v datových centrech Produktové a technologické novinky v oblasti přepínání Novinky v bezdrátových technologiích Jak nasadit a rozvíjet IPv6 nejen v sítích SP Nasazení VDI/VXI z pohledu bezpečnosti a nástrojů pro spolupráci 
Jaroslav Martan
(PDF - 2,272 KB)
Martin Diviš
(PDF - 2,452 KB)
Jaromír Pilař
(PDF - 221 KB)
(PDF - 3,151 KB)
Jaroslav Čížek
(PDF - 3,989 KB)
Jiří Chaloupka
(PDF - 2,067 KB)
Tomáš Horák
(PDF - 2,916 KB)
           
15:00 - 16:00 COL3 / L2 DC3 / L2 NET3 / L2 SEC2 / L2 SP3/ L2 ARCH3 / L3 ARCH4 / L2
Novinky v kontaktních centrech Návrh středně velkého DC pro různé typy aplikací  Pokročilé služby moderních LAN sítí Cisco TrustSec a konkrétní možnosti jeho implementace Cisco Videoscape Propojování datových center (Data Center Interconnect) Technologie pro IP mobilitu
Ivan Sýkora
(PDF - 4,659 KB)
Tomáš Michaeli
(PDF - 1,924 KB)
Jiří Rott
(PDF - 2,729 KB)
JIří Tesař
(PDF - 4,256 KB)
Martin Slinták
(PDF - 6,465 KB)
Mirek Brzek
(PDF - 3,541 KB)
Martin Kramoliš
(PDF - 2,470 KB)
             
16:30 - COL4 / L1 DC4 / L3 NET4 / L2 SEC3 / L2 SP4 / L2 NET6 / L2 ARCH5 / L3
Všudypřítomné video - staňte se středem spolupráce HW virtualizace a podpora hypervizorů různých výrobců Hardcore Routing (Deeper deep dive in Application Visibility and Control) Novinky v zabezpečení web a mail služeb Trendy v oblasti vysokorychlostních přenosů dat Správa LAN a WAN sítí: Cisco PRIME LISP v příkladech
Jan Račanský
(PDF - 2,327 KB)
René Raeber
(PDF - 5,733 KB)
Mitko Vasilev Hrvoje Dogan
(PDF - 2,390 KB)
David Jakl
(PDF - 2,930 KB)
Zdeněk Roubal
(PDF - 3,857 KB)
Martin Kramoliš
(PDF - 4,581 KB)
17:45 - 18:30 Ptali jste se - odpovědi na vaše otázky
20:00 - x Společenský večer


2. den (26.4. 2012) - techtoriály
9:30 - 10:30 Úvodní přednáška (technologická keynote)
  Komunikace a spolupráce Datová centra a virtualizace Síťové technologie Pokročilé řízení přístupu k síti Bezpečnost web a mail komunikací Technologie pro poskytovatele služeb: 
IOS XR - software, hardware, troubleshooting
10:45 - 11:30 T-COL1 / L2 T-DC1 / L2 T-NET1 / L3 T-SECA1 T-SECB1 T-SP1
Bezpečné připojení mobilních klientů Technologie Cisco FabricPath a zkušenosti z nasazení  Co vše umí dnešní přístupová vrstva sítě.
1. část.
Bezpečný přístup do sítě, principy implementace ISE Bezpečnost web komunikací - část I IOS XR a nejbližší okolí
Jarda Martan
(PDF - 1,227 KB)
Marián Klas, Tomáš Ondovčík
(PDF - 2,105 KB)
Radek Boch
(PDF - 3,686 KB)
Gyorgy ACS
(PDF - 1,568 KB)
Hrvoje Dogan
(PDF - 867 KB)
Josef Ungerman
(PDF - 1,271 KB)
11:45 - 12:30 T-COL2 / L2 T-DC2 / L3 T-NET2 / L3 T-SECA2 T-SECB2 T-SP2
Návrh číslovacího plánu, URI dialing Mobilita ve virtualizovaném datovém centru s OTV a LISP Co vše umí dnešní přístupová vrstva sítě.
2. část.
Profilování typů koncových zařízení pomocí senzorů na ISE a přepínačích Bezpečnost web komunikací - část II IOS XR prakticky (tipy a triky)
Ivan Sýkora
(PDF - 1,318 KB)
Martin Diviš
(PDF - 2,888 KB)
Radek Boch
(PDF - 3,686 KB)
Jiří Tesař
(PDF - 4,412 KB)
Hrvoje Dogan
(PDF - 867 KB)
Martin Slinták
demo Stanislav Kraus
(PDF - 1,820 KB)
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:15 T-COL3 / L2 T-DC3 / L2 T-NET3 / L2 T-SECA3 T-SECB3 T-SP3
Videokonference pro pokročilé UCS 2.0 Capitola - tipy, triky z dvouleté zkušenosti ze zákaznických instalací Jednotné řízení přístupu v bezdrátových a pevných sítích Případová studie: bezpečný přístup v LAN (802.1x) Ochrana e-mail komunikace
část I
Ponoření do architektury ASR9000
Jan Račanský
(PDF - 4,167 KB)
Damien Gouju
(PDF - 2,476 KB)
Jaroslav Čížek
(PDF - 2,861 KB)
(PDF - 806 KB) Hrvoje Dogan
(PDF - 746 KB)
Jiří Chaloupka
(PDF - 1,235 KB)
14:30 - 15:15 T-COL4 / L2 T-DC4 / L3 T-NET4 / L2 T-SECA4 T-SECB4 T-SP4
Pohled do nitra virtuálních desktopů Vše o FCoE co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat Od spanning tree ke směrování na druhé vrstvě Kontrola stavu koncových stanic (Posture) a aplikace bezpečnostních politik prostředky ISE Ochrana e-mail komunikace
část II
Architektura Carrier Routing System
Tomáš Horák
(PDF - 1,956 KB)
René Raeber
(PDF - 2,852 KB)
Jaromír Pilař
(PDF - 2,364 KB)
Gyorgy Acs
(PDF - 4,406 KB)
Hrvoje Dogan
(PDF - 746 KB)
David Jakl
(PDF - 1,200 KB)
15:30 - 16:15 T-COL5 / L2 T-DC5 / L3 T-NET5 / L3 T-SECA5 T-SECB5 T-SP5
Jabber SDK, Cius, partnerská řešení Bezpečnost ve virtualizovaném prostředí s VSG, vASA, N1k IPv6 v podnikových sítích Bezpečný přístup ve WLAN Případová studie IOS XR Troubleshooting
Jaroslav Martan
(PDF - 1,083 KB)
Tomáš Michaeli
(PDF - 2,902 KB)
Mirek Brzek
(PDF - 1,808 KB)
Jaroslav Čížek
(PDF - 2,588 KB)
  Jakub Horn
(PDF - 820 KB)
16:15 - 17:00 Ptali jste se - diskuse, odpovědi na vaše otázky

Sestavte si program

Výběrem z 26 přednášek první den a z šesti techtoriálů druhý den si můžete sestavit svůj vlastní program.

Můžete se zúčastnit obou dnů konference Cisco Expo 2012 nebo pouze prvního dne. V obou případech vás rádi přivítáme na společenském večeru.

V sekci program najdete časový harmonogram přednášek. V jednotlivých políčkách je uveden název přednášky, jméno přednášejícího, informace o tématickém okruhu a technické náročnosti přednášky.

Pokud umístíte ukazatel myši na název přednášky, zobrazí se Vám stručný obsah přednášky (anotace).Obsahy všech přednášek najdete v sekci Anotace.

Řada přednášek je připravována ve spolupráci s obchodními partnery firmy Cisco Systems.

První den konference Cisco Expo 2012

Přednášky jsou řazeny do šesti tématických okruhů a jsou označeny příslušnými kódy.

COL: Tento okruh se bude věnovat technologiím pro komunikaci a spolupráci uživatelů v IP sítích, jako jsou IP telefonie, presence, videokonference a TelePresence, instant messaging, kontaktní centra, sociální sítě a další.

DC:  Zde probereme řešení pro datová centra a virtualizaci.

NET: V těchto přednáškách se zaměříme na síťové technologie a inteligentní služby rozvíjené v architektuře “Borderless Networks”, tedy řešení pro LAN a WAN sítě a bezdrátové technologie

SEC: Zde se budeme zabývat problematikou bezpečnosti sítí. Věnovat se budeme architektuře SecureX, bezpečnosti mobilních zařízení, technologii TrustSec a bezpečnosti web a mail služeb.

SP: Tématický okruh určený pro poskytovatele telekomunikačních služeb. Věnovat se budeme novým konceptům, transportním technologiím, přenosu videa, protokolu IPv6 i dalším tématům

ARCH: Architektonické přednášky věnující se návrhu sítí nebo přednášky vysvětlující komplexní řešení a technologie

Náročnost jednotlivých přednášek (označena v záhlaví L1, L2, L3):

 • L1 - nižší technická náročnost, nejsou kladeny nároky na stávající znalosti posluchače, zpravidla jde o přednášky přehledové, popisující trendy a strategie v dané oblasti;
 • L2 - střední technická náročnost, je doporučena základní orientace v dané problematice a znalost základních pojmů;
 • L3 - nejvyšší technická náročnost, jde o technicky náročnější přednášky vyžadující dobrou orientaci v dané problematice, zpravidla jsou diskutovány podrobně pojmy z dané oblasti, případně detailní vlastnosti Cisco technologie.

Druhý den - odborné semináře (Techtoriály)

Tyto semináře se budou zabývat velmi podrobně jednou technologickou oblastí, budou technicky orientované a interaktivní. Jsou připravovány našimi konzultanty ve spolupráci s předními partnery firmy Cisco. Technická náročnost přednášek Techtoriálů se pohybuje v rozmezí L2 až L3. Doporučujeme zvolit přednášky v rámci jednoho z techtoriálů. Letos je ovšem možné volit jednotlivé přednášky nezávisle.

 • T-COL - spolupráce a komunikace uživatelů v IP sítích
 • T-DC - Datová centra a virtualizace
 • T-SECA – bezpečnost: pokročilé řízení přístupu k síti
 • T-SECB – bezpečnost web a mail komunikací
 • T-NW - Síťové technologie, zaměřeno na inteligentní služby sítě
 • T-SP - SP technologie, zaměřeno na IOS XR

Podrobnosti o přednáškách i techtoriálech najdete v anotacích.

 

 

Anotace přednášek

1. DEN


Komunikace a spolupráce


Kód přednášky: COL1
Název přednášky: Nástroje pro spolupráci (Collaboration)
Přednášející: Jaroslav Martan, CCIE #5871; Ivan Sýkora CCIE #7398
Náročnost: L1-L2
Anotace:  "Mobile, Social, Visual, Virtual" jsou hlavními atributy Cisco Collaboration. V přednášce doplněné o praktické ukázky se podíváme na Cisco Jabber, Webex a TelePresence, jejich vzájemnou kombinaci a přínosy, které mají pro efektivní práci uvnitř firmy, mezi firmami, z domova nebo na cestách.

Kód přednášky: COL2
Název přednášky: Capture, Transform, Share (Tvoříme firemní YouTube)
Přednášející: Jaroslav Martan, CCIE #5871
Náročnost: L1-L2 
Anotace:  TelePresence a Digital Media Suite nabízejí zajímavé možnosti, jak zaznamenat, připravit a publikovat video, kombinovat ho s dalšími informacemi a dát k dispozici interním nebo externím uživatelům. Lze tak vytvořit "firemní YouTube", profesionální Digital Signage nebo interaktivní informační kiosky.

Kód přednášky: COL3
Název přednášky: Novinky v kontaktních centrech
Přednášející: Ivan Sýkora,  CCIE #7398
Náročnost: L2
Anotace:  Technologický rozvoj v oblasti kontaktních center přináší nová řešení. Jak v samotné serverové infrastruktuře – virtualizaci serverů, v nových síťových službách – nahrávání hlasu a videa, tak i na straně uživatelů - kompletní spektrum služeb, optimalizace operátorských aplikací či efektivních nástrojů pro provoz a správu kontaktního centra. Přehledová prezentace seznámí posluchače s možnostmi budovaní a provozu moderního kontaktního centra na platformách Enterprise i Express.

Kód přednášky: COL4
Název přednášky:  Všudypřítomné video - staňte se středem spolupráce
Přednášející: Jan Račanský
Náročnost: L1
Anotace: Vizuální komunikace v nadcházejích letech zcela ovládne způsob, jakým vzájemně spolupracují lidé uvnitř firem i organizace mezi sebou. Videokonference a teleprezenční systémy už nejsou výsadou nadnárodních firem a vrcholových manažerů - s řešením Cisco TelePresence se již dnes může zapojit úplně každý. Přijďte se podívat jak a naskočte na novou vlnu všudypřítomného videa, kde se člověk stává středem spolupráce.


Datová Centra


Kód přednášky: DC1
Název přednášky: Nové technologie pro privátní a veřejný cloud 
Přednášející: Tomáš Novák
Náročnost: L1
Anotace: Ekonomika datového centra se nástupem virtualizace mění. Automatizace virtualizovaných zdrojů efektivizuje operativu a zkracuje cyklus nasazení nových aplikací. Ukážeme Vám jak Cisco inovativním přístupem v oblasti infrastruktury a serverů dokázalo na konkrétních příkladech z praxe proměnit novou architekturu v ekonomický benefit. Úspory plynoucí z technologií unified fabric, fabric extender, unified computing a unified management dovolují stavět nová datová centra s lepším poměrem cena za VM a větším počtem VM na m2. K úsporám příspívá také nová rodina procesorů Intel® Xeon® E5, kterou na této konferenci představíme společne s novou generací blade a rack serverů.

Kód přednášky: DC2
Název přednášky: Automatizace procesů v datových centrech
Přednášející: Martin Diviš, CCIE #8805
Náročnost: L2
Anotace: Datové centrum je jako symfonický orchestr – servery, sítě, úložiště, virtualizace, databáze, middleware, aplikace – to všechno musí hrát podle stejných not. Orchestrace procesů je oblastí, která může přinést značné provozní úspory, odstranit rutinní činnosti a zvýšit spolehlivost. Umožňuje také nabídnout uživatelům IT služby samoobslužným způsobem a kontrolovat náklady na ně. Zajímá vás, jaké řešení nabízí Cisco v této oblasti?Jak tyto technologie používá interně? Jak je můžete použít vy, ať jste uživatel, čí poskytovatel služeb? A jaký je výhled do budoucna? Chcete to zažít na vlastní oči? Pak je tato přednáška určena právě vám.

Kód přednášky: DC3
Náročnost: L2
Název: Návrh středně velkého DC pro různé typy aplikací 
Přednášející: Tomáš Michaeli
Anotace: Středně velké datové centrum považujeme architekturu která hostuje 150-300 virtuálních serverů se základní sadou aplikací jako je relační databáze, mailový server a souborové úložiště. V přednášce představíme řešení takového centra od úvodního sizingu a výpočtu kapacit pamětí a úložiště vzhledem k používaným aplikacím a počtu uživatelů. Dále předvedeme možnosti minimalistické architektury postavené na systému UCS a přímé připojení datového úložiště. Závěrem představíme využití technologíí IEEE DCB pro virtualizaci a praktickou ukázkou budeme demonstrovat výhody konvergovaných síťí.

Kód přednášky: DC4
Náročnost: L3
Název: HW virtualizace a podpora SW hypervizorů
Přednášející: René Raeber
Anotace: Moderní 10 Gigabit Ethernet Network Interface card (NIC) je možné virtualizovat na několik izolovaných HW instancí, které jsou logicky ekvivaletní diskrétním fyzickým NIC. Každá s alokovanou propustností a dedikovanými vlastnostmi. Cisco technologie známá jako VN-TAG umožnuje management těchto virtuálních NIC nezávisle systémem UCS nebo Nexus 5500, jako kdyby byli izolovaně připojené k přepínači. Dále je možné toto prostředí koordinovat přímo z prostředí hypervizoru VMware vCenter, Microsoft Hyper-V a RedHat KVM. Přednáška se bude věnovat HW virtualizačním technologiím v prostředí heterogenních hypervizorů.


Síťová infrastruktura (Borderless Networks)


Kód přednášky: NET1
Název přednášky:  Moderní síťové infrastruktury – od spojení ke službám a ekonomickým přínosům
Přednášející: Petr Pavlů
Náročnost: L1 
Anotace: Komunikační síť se stává nedílnou součástí a důležitou podmínkou chodu firem a institucí, jejich obchodní a provozní infrastruktury. Proto se také stále častěji význam a přínos komunikační sítě posuzuje nikoli technickými, ale hlavně komerčními měřítky.
Cisco reaguje na tento vývoj koncepcí architektury „Sítí bez hranic“. Ta se zaměřuje na budování kompletních síťových infrastruktur bez technologických bariér a bez omezení pro různé typy uživatelů a pro způsoby nebo místa jejich připojení. Cílem je vytvoření kompletní a všestranné komunikační platformy, která nejenže slouží provozu firmy nebo instituce, ale stává se jednou z hybných sil jejího rozvoje a významnou konkurenční výhodou.
Konektivita a přenos dat zůstávají klíčovými funkcemi komunikační infrastruktury. Představují základní vybavení, které samozřejmě očekáváme. Ovšem k tomu, aby se síť stala skutečným nástrojem zvyšování produktivity, dosahování úspor a stimulátorem inovací, je potřeba více. Infrastruktura jako celek musí poskytovat uživatelům relevantní služby. Například ochranu před bezpečnostními riziky, podporu mobilního připojení, optimalizaci multimediální komunikace (hlas, video) a provozu konkrétních aplikací a podobně. Právě vytvoření takového prostředí je cílem architektury Sítí bez hranic.
Tato přednáška stručně shrne principy architektury a zaměří se na některé vybrané oblasti inovace – především přístup do sítě, kde v současnosti působí trendy, které mnozí označují jako revoluční. Přednáška se rovněž zaměří na srovnání Cisco architektury s přístupy jiných dodavatelů na telekomunikačním trhu a uvede příklady vazeb a pozitivního vlivu Cisco architektury na provoz a ekonomické výsledky organizací.

Kód přednášky: NET2
Název přednášky: Produktové a technologické novinky v oblasti přepínání
Přednášející: Jaromír Pilař, CCIE #2910
Náročnost: L2
Anotace:  Přepínače patří k nejběžnějším stavebním kamenům současných datových sítí. Přesto procházejí neustálým rozvojem směrujícím nejen ke zvyšování propustnosti, počtu portů a jejich rychlosti, ale také funkcionality, bezpečnosti a snižování spotřeby energie. Přednáška se bude zabývat novinkami v produktovém portfoliu rodiny přepínačů Catalyst a rovněž výhledem na nejbližší budoucnost

Kód přednášky: NET3
Název přednášky: Pokročilé služby moderních LAN sítí
Přednášející: Jiří Rott
Náročnost: L2
Anotace: Požadavky a očekávání od LAN sítí se mění.  Rozšiřuje se koncept Bring Your Own Device (BYOD), mobilita , vyuzívání videa, virtualizace. S tím souvisí dopady do  oblasti bezpečnosti, QoS, PoE  a architektury LAN. Příspěvek přestaví koncept jednotné přístupové vrstvy „Unified Access“ a služby v moderní LAN síti, jejich princip funkce a konkretní vlastnosti.

Kód přednášky: NET4
Název přednášky: Hardcore Routing (Deeper deep dive in Application Visibility and Control)
Přednášející:  Dimitar Vasilev, CCIE #23309
Náročnost: L2 (přednáška proběhne v angličtině) 
Anotace: For the routers to provide functions to application traffic, they need to be able to classify, share information and understand the traffic. Application Awareness technologies (NBAR2, FNF, Metadata/Media Services Proxy) provide classification methodologies and drive functions in traffic routing policy (like QoS, PfR, FNF, WAAS etc.)  that allow for easier, accelerated and scalable WAN deployments. We will review the current state of this problem and provide technology dive as well as the introduction of complementary new technologies like medianet metadata and media services proxy. A use case will be provided as the basis of the presentation covering the core features and illustrating the impact of AVC solution on the Application Awareness portfolio. Usage guidelines as well as positioning will be covered. Objectives: To review current application awareness portfolio while introducing AVC which extend the reach of the network services. 

Kód přednášky: NET5
Název přednášky: Novinky v bezdrátových technologiích
Přednášející: Jaroslav Čížek
Náročnost: L2
Anotace: Pro mnoho uživatelů se bezdrát stává primárním způsobem připojení a to jak pro jejich notebooky tak nově i pro chytré telefony a tablety. To samozřejme zvyšuje požadavky na kvalitu pokrytí. Představíme si nové high-end AP řady 3600, SW verzi 7.2 - například novinky pro IPv6 a diskutována bude i architektura bezdrátových sítí pro malé pobočky velkých firem. Kromě těchto témat přednáška nabídne i přehled nových technologií a standardů, jejichž nástup se v roce 2012 očekává - Hotspot2.0/802.11u, 802.11ac nebo 802.11r.  

Kód přednášky: NET6
Název přednášky:  Správa LAN a WAN sítí: Cisco PRIME
Přednášející:  Zdeněk Roubal, CCIE #6049
Náročnost:  L2
Anotace: Provoz moderních podnikových sítí klade vysoké nároky na správu síťové infrastruktury, koncových zařízení, schopnost nasazování nových služeb a eliminaci výpadků v důsledku možných chyb. V rámci přednášky se budeme věnovat správě a řízení přístupové vrstvy, správě konfigurací a řízení změn, funkcím pro sledování výkonnosti sítě a aplikací, mechanizmům pro zajištění kvality služeb a bezproblémový přenos videa, vizualizaci síťového provozu, řešení problémů a odstraňování závad a řadě dalších témat.
Nová strategie Cisco pro správu podnikových sítí je navržena s důrazem na vaši produktivitu a redukci provozních nákladů. Přijďte poznat detaily. Součástí přednášky budou také praktické ukázky typických scénářů použití.


Bezpečnost sítí


Kód přednášky: SEC1
Název přednášky:  Architektura SecureX
Přednášející: Ivo Němeček, CCIE #4108
Náročnost: L1
Anotace:  Souboj živlů. Mladá generace, mobilní zařízení, sociální média a cloud služby v IT prostředí firem. Výyvoj globálních hrozeb a zranitelností systémů. Ochrana informací v sítích bez hranic.
Cisco SecureX architektura: práce s identitou a kontextem v síti. Jak je důlěžitá inteligence a souhra sítě. Klíčové pilíře a technologie, přehled řešení. Novinky, které Cisco uvádí na trh. Zajímavá řešení partnerů.

Kód přednášky: SEC2
Název přednášky:  Cisco TrustSec a konkrétní možnosti jeho implementace
Přednášející: Jiří Tesař, CCIE #14558
Náročnost: L2
Anotace: Bolí Vás hava ze správy přístupových filtrů ? Postavme síť na komponentech, které vytvoří důvěryhodné vazby na základě vzájemného ověření. Síť, která je schopna transparentně šifrovat data přímo na rozhraních přepínačů. K řízení přístupu k aplikacím využijme identity konkrétních koncových uživatelů místo tradičních IP adres. Případová studie: Specifika NAC a 802.1X. Praktické poznatky z implementace.

Kód přednášky: SEC3
Název přednášky:  News and trends in e-mail and web security
Přednášející: Hrvoje Dogan 
Náročnost: L2 (přednáška proběhne v angličtině)
Anotace: Problematika webové a mailové bezpečnosti má stále své důležité místo v konceptu zabezpečení sítě. Jaké jsou současnéi bezpečnostní trendy a rizika na tomto poli komunikace a jak se jim úspěšně bránit pomocí produktů IronPort ? Jaké jsou novinky a další směry vývoje v produktech Email Security Appliance (ESA) a Web Security Appliance (WSA) ? Jak jednotně spravovat tuto bezpečnostní architekturu ? Na tyto otázky Vám rádi odpovíme v této přednášce.


Architektury


Kód přednášky: ARCH1
Název přednášky: Návrh vysoce dostupných campus sítí
Přednášející: Pavel Křižanovský, CCIE #11456
Náročnost: L2
Anotace: Campus sítě tvoří základ kritické komunikační infrastruktury každého podniku či organizace, atributy jako spolehlivost a vysoká odolnost proti nenadálému výpadku jsou pro bezproblémové fungování poskytovaných služeb zcela klíčové. 
Přednáška se bude zabývat aspekty návrhu campus sítí právě z hlediska robustnosti a vysoké dostupnosti. Budeme diskutovat výhody i nešvary tradičního hierarchického vícevrstvého návrhu (first-hop redundance, L2/L3 přístupová/distribuční a core vrstva, všechny podoby spanning tree, apod), nicméně velký prostor věnujeme i moderním technologickým trendům typu Virtual Switching System (VSS) či FabricPath/TRiLL, které vznikly jako přímá odpověď na problémy spojené s tradičním návrhem. 

Kód přednášky: ARCH2
Název přednášky: Nasazení VDI/VXI z pohledu bezpečnosti a nástrojů pro spolupráci  
Přednášející: Tomáš Horák, CCIE#11783
Náročnost: L2
Anotace:  O řešení virtualizace pracovní plochy VDI/VXI se zákazník zajímá z důvodu ochrany dat, zvýšení dostupnosti, pružnosti a snížení provozních nákladů. Podle Gartner Group, koncem roku 2013 bude 10% podnikových stolních počítačů nahrazeno virtuálními. V přednášce rozebereme nasazení VDI/VXI v různých typech virtualizačního prostředí (VMware, Citrix a Microsoft) především z pohledu bezpečnosti a nástrojů pro spolupráci. Dále bude diskutováno jak zajistit hladký přechod z fyzické pracovní plochy na virtuální v případech, kdy využíváme technologie jako IEEE 802.1x, vzdálený přístup atd.

Kód přednášky: ARCH3
Název přednášky: Propojování datových center (Data Center Interconnect)
Přednášející: Miroslav Brzek, CCIE #2963
Náročnost: L2
Anotace: Stěžejními požadavky kladenými na současná datová centra jsou vysoká dostupnost aplikací a efektivní mobilita (VMotion, clustering) aplikací mezi datovými centry. Řešení těchto požadavků se neobejde bez spolehlivého a robustního propojení mezi geograficky oddělenými datovými centry. V této přednášce si ukážeme jak spolehlivě řešit SAN propojení  mezi datovými centry, prodiskutujeme jednotlivé metody a technologie  pro LAN propojení mezi datovými centry a rovněž si ukážeme, jak zajistit optimální  směrování datového provozu v případě propojených datových center. 

Kód přednášky: ARCH4
Název přednášky: Technologie pro IP mobilitu
Přednášející: Martin Kramoliš, CCIE #4738
Náročnost:  L2
Anotace:  Přednáška si klade za cíl vysvětlit síťové architektury a protokoly dovolující uživatelům vnímat mobilní rozměr komunikace. Nejprve zaměříme pozornost na architektury sítí mobilních operátorů a sítí WLAN. Zaměříme pozornost na protokoly GTP, MIP/PMIP, CAPWA a provedeme detailnější porovnání jejich technických vlastností a ukážeme rozdíly z pohledu uživatele. Porovnáme je rovnež s dalšími protokoly LISP, SCTP, MPTCP, SIP a s mobilitou řešenou čistě na aplikační úrovni. Posluchači tak bude umožněno pochopit jak rozdílné protokoly sdílí společné základy ačkoli mají svá místa vrůzných vrstvách OSI modelu.

Kód přednášky: ARCH5
Název přednášky: LISP v příkladech
Přednášející: Martin Kramoliš, CCIE #4738
Náročnost: L3
Anotace: LISP představuje architekturu umožňující efektivně řešit řadu praktických potřeb jak v podnikových sítích, tak v sítích poskytovatelů služeb. Mobilita virtuálních strojů v datovém centru, zjednodušení připojení k více ISP, migrace IPv4/v6 a mobilita koncových uzlů bez nutnosti navázání nového spojení představují některé z užitečných vlastností architektury. Přednáška zacílí na praktické použití architektury. Začneme přehledem podstatných vlastností architektury. Budeme pokračovat praktickými příklady použití s uvedením klíčových částí konfigurace a příkazy verifikujícími funkčnost řešení. Výklad podpoříme praktickou ukázkou.


Technologie pro poskytovatele služeb


Kód přednášky: SP1
Název přednášky:  Quo vadis, Internet?
Přednášející: Josef Ungerman, CCIE #6167
Náročnost: L2
Anotace: Technologické problémy infrastruktury dnešního Internetu a strategie pro jejich řešení. IP NGN, optimizace páteřní infrastruktury, statistický a dělený multiplex, pakety a okruhy, elektrické a optické komponenty. Hierarchický a plochý design, princip jednoduchosti, nástup 100GE. Úvod do monetizace přenosu dat, ISP a OTT, cloud. Vyčerpání IP adres, role IPv6, carrier-grade NAT a dual-stack, přechod na IPv6. Nástup LTE, evoluce RAN a role IP/MPLS technologie v mobilní síti.

Kód přednášky: SP2
Název přednášky:  Jak nasadit a rozvíjet IPv6 nejen v sítích SP
Přednášející: Jiří Chaloupka
Náročnost: L2
Anotace: Technologie pro nasazení a rozvoj IPv6 nejen v sítích SP. Carrier-grade NAT jako pomocník pro hladký souběh a přechod mezi IPv4 a IPv6. Přehled nejnovějších trendů a připravenost současných technologií s ohledem na rozvoj sítě. Jste opravdu připraveni na IPv6? Máte jasnou strategii a plán pro nasazení IPv6? 

Kód přednášky: SP3
Název přednášky:  Cisco Videoscape
Přednášející: Martin Slinták
Náročnost: L2 
Anotace: Cisco Videoscape je architektura a soubor nových technologií umožňující dříve netušené možnosti komunikace a zábavy. Na přednášce nahlédneme očima operátora jak lze pomocí Videoscape poskytovat nové služby komunikace a zábavy na libovolná koncová zařízení od klasického video přehrávače v uzavřené síti po moderní komunikátor s podporou internetového připojení, mobility a presence. Prvotřídní zprostředkování obsahu a jednotnost ovládání, uživatelům zajištěná díky symbióze Videoscape klientů, inteligentní síťové infrastruktury a cloudového řešení, zažijeme při praktické ukázce Videoscape služby.

Kód přednášky: SP4
Název přednášky: Trendy v oblasti vysokorychlostních přenosů dat
Přednášející: David Jakl
Náročnost: L2 
Anotace: Nové technologie a standardy pro přenosy dat o rychlostech 40 Gbit/s a 100 Gbit/s v datových centrech, v lokálních sítích a na velké vzdálenosti až několika tisíc kilometrů. Novinky a trendy v DWDM systémech. Integrace světa směrování a optického transportu. Přehled Cisco portfolia v této oblasti.


 

2. DEN


Komunikace a spolupráce


Kód přednášky: T-COL1
Název přednášky: Bezpečné připojení mobilních klientů
Přednášející: Jaroslav Martan, CCIE #5871
Náročnost: L2
Anotace:  "Phone VPN", určená pro připojení IP telefonů mimo firmu přes Internet, byla implementována do mobilních klientů. V přednášce se podíváme, jaké vlastnosti přináší uživatelům a jak ji zprovoznit.

Kód přednášky: T-COL2
Název přednášky: Návrh číslovacího plánu, URI dialing
Přednášející: Ivan Sýkora, CCIE #7398
Náročnost: L2 
Anotace: Číslovací plán, nekonečné téma k diskusi. Pečlivý návrh číslovacího plánu je dobrý základ pro spokojenost uživatelů. Při návrhu jsme vždy omezeni možnostmi, nástroji řídící platformy – CUCM/CUBE. Přednáška shrne základní pohledy na tvorbu číslovacího plánu, jaké nástroje přináší poslední verze a jaké možnosti máme  v oblasti „URI dialingu“.

Kód přednášky: T-COL3
Název přednášky: Videokonference pro pokročilé
Přednášející: Jan Račanský
Náročnost: L2 
Anotace:  Přednáška přiblíží:

 • novinky v oblasti videokonferenční infrastruktury a interoperability
 • centrální správu velkého množství uživatelů videa (large scale provisioning)
 • unified conferencing

Kód přednášky: T-COL4
Název přednášky: Pohled do nitra virtuálních desktopů
Přednášející: Tomáš Horák, CCIE #11783
Náročnost: L2
Anotace: Jaké jsou protokoly pro virtualizaci desktopů a jak fungují? Jak může ovlivnit  přenos hlasu nebo videa provoz v síti? Lze provoz optimalizovat nebo akcelerovat? Hledáte-li odpověďi na uvedené otazky, neměli byste si nechat ujít tuto přednášku.    

Kód přednášky: T-COL5
Název přednášky: Jabber SDK, Cius, partnerská řešení
Přednášející: Jaroslav Martan, CCIE #5871
Náročnost: L2
Anotace:  Přednáška se bude detailněji věnovat dvěma API: Jabber SDK a Cius. Jabber SDK přináší možnost implementovat softwarového klienta (Instant Messaging, Audio, Video) ve webové stránce. Cius pak nabízí svá komunikační rozšíření v operačním systému Android.


Datová centra


Kód přednášky: T-DC1
Název přednášky: Technologie Cisco FabricPath a zkušenosti z nasazení
Přednášející: Marián Klas, CCIE Emeritus#5933, Tomáš Ondovčík
Náročnost: L2
Anotace:  V přednášce představíme základy a teorii o technologie Cisco FabricPath, která zjednodušuje výkonné L2 přepínané sítě. Zahrneme také implementační detaily, doporučené topologie a typické nasazení. V závěru pohovoříme o vztahu Cisco FabricPath a IETF TRILL (Transparent interconnect of Lots of Links) standardu a podělíme se o praktické zkušenosti z reálneho nasazení u zákaznika na Slovensku.

Kód přednášky:  T-DC2
Název přednášky:  Mobilita ve virtualizovaném datovém centru s OTV a LISP
Přednášející: Martin Diviš
Náročnost: L3
Anotace: Virtualizace serverů a desktopů nás osvobodila od bezprostřední závislosti na hardware. Je jedno, na kterém serveru je virtuální stroj provozován, můžeme jej přesouvat za běhu a dokonce nechat na virtuální serverové infrastruktuře, aby to dělala za nás. To jediné, na čem záleží, je konektivita. Konektivita pro datové sítě a sítě SAN. Bez ní by virtuální služby neposkytovaly služby, bez ní by neměly přístup ke svým diskům. Stále je ale podstatný rozdíl, zda necháme virtuální stroje cestovat v jedné nebo více lokalitách. Chcete zbourat kromě závislostí na hardware i závislosti geografické? Pak se přijďte podívat, co nabízí Cisco s technologiemi OTV a LISP, které jsou vlastní datacentrovým produktům řady Nexus a jak je použít. Podíváme se také na to, co nás čeká v této oblasti nového. 

Kód přednášky: T-DC3
Název: UCS 2.0 Capitola - tipy, triky z dvouleté zkušenosti ze zákaznických instalací
Přednášející: Damien Gouju (přednáška proběhne v angličtině)
Náročnost: L2
Anotace: Cílem prezentace je ukázat řadu typů a ověřených postupů od specialisty z Cisco Services při nasazovaní UCS systému za období delší než dva roky. V přednášce ukážeme doporučené nastavení pro instalaci ESXi, Hyper-V nebo Xen Server, rychlé nasazení servisních profilů pomocí templatů, doporučení pro nastavení síťe, jak ochránit instalaci před výpadky a některé skriptovací postupy. Cílový posluchači by měli mít základní znalost systému UCS. 

Kód přednášky: T-DC4
Název: Vše o FCoE co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat
Přednášející: René Raeber (přednáška proběhne v angličtině)
Náročnost: L3
Anotace: Tato prezentace představí základy technologií Fibre Channelu (FC) a Fibre Channel over Ethernet (FCoE) jak jsou Fabric Login (FLOGI), Fibre Channel Forwarder (FCF), FIP Snooping, Multi-hop FCoE (VE) a FCoE-NPV. Dále pak popíše koncepty návrhu a konfigurace unifikované sítě. S využitím různých technologií pro FCoE a osvědčenými postupy pro návrh a provoz FCoE síťí.

Kód přednášky: T-DC5
Název: Bezpečnost ve virtualizovaném prostředí s VSG, vASA, N1k
Přednášející: Tomáš Michaeli
Náročnost: L3
Anotace: Bezpečnost v heterogenním prostředí virtuálních a fyzických serverů vyžaduje pokročilé metody izolace datových toků a nové virtuální bezpečnostní komponenty. Využití fyzických firewallů pro ochranu virtuální serverů využívá technologie PVLAN. Zapojení virtuální brány do topologie pomocí technologií vPATH a VSG. Virtuální ASA přináší bezpečnostní funkce ve formě virtuální appliance. Přednáška bude věnována aspektům a novinkám našich vývojových týmů v oblasti virtuální bezpečnosti.


Síťová infrastruktura


Kód přednášky: T-NET1, T-NET2 (dvě navazující přednášky)
Název přednášky: Co vše umí dnešní přístupová vrstva sítě?
Přednášející: Radek Boch, CCIE #7095
Náročnost: L3
Anotace: Koncová zařízení se vyvíjejí a mění rapidním tempem. Ethernet port má čím dál tím více zařízení, od kterých bychom to dříve ani nečekali. Jak s tímto nárůstem může přístupová vrstva pomoci? Jak koncovým zařízením dokáže vyjít vstříc a zároveň zbytek sítě odstínit? Aby nás to nestálo mnoho času a energie?  Existují mechanismy činící přístupovou vrstvu dostatečně flexibilní, robustní a stále funkčně oddělenu od zbytku sítě. Koncovým zařízením poskytne už mnohem více než jen konektivitu. Máme tím na mysli například různé detekce, napájení a práci s energií vůbec, detailní monitoring a troubleshooting, včetně automatizovaných funkcí, virtualizačních funkcí, funkcí podpory multimedií a další. Jaké funkce to konkrétně jsou a jak tyto funkce fungují? Na to odpoví právě tato přednáška.

Kód přednášky: T-NET3
Název přednášky: Jednotné řízení přístupu v bezdrátových a pevných sítích
Přednášející: Jaroslav Čížek
Náročnost: L2
Anotace: Na straně jedné jsou uživatelé požadující jednoduchý a jednotný přístup ke zdrojům nezávisle na způsobu připojení, na straně druhé pak stojí někdy velice striktní požadavky bezpečnostních specialistů. Prezentovány proto budou možnosti řízení přístupu do LAN sítí pomocí přepínačů a WLAN kontrolerů v kombinaci s novou generací ISE a Prime NCS/LMS managementů. Mezi hlavní témata bude patřit 802.1x/802.1x-rev, Guest Access, AAA infrastruktura a možnosti jednotného dohledu a řízení LAN sítí.

Kód přednášky: T-NET4
Název přednášky: Od spanning tree ke směrování na druhé vrstvě
Přednášející: Jaromír Pilař, CCIE #2910
Náročnost: L2
Anotace: Spanning tree protokol je základním řídícím protokolem druhé vrstvy přepinaných sítí několik dlouhých desetiletí. Bez ohledu na jeho postupné vylepšování se stále častěji objevují technologie, které se jeho roli snaží omezit nebo ho z řešení zcela vytěsnit. Přednáška se bude zabývat funkcí spanning tree protokolu, jeho postupným zdokonalováním a vylepšováním, technologiemi umožňujícími multi-chassis channeling jako je VSS nebo vPC a řešeními pro směrování na druhé vrstvě jako je FabricPath a TRILL.

Kód přednášky: T-NET5
Název přednášky: IPv6 v podnikových sítích
Přednášející: Miroslav Brzek, CCIE #2963
Náročnost: L3
Anotace: Světový den spuštění IPv6 internetu - 6.6.2012  se rychle blíží a tak se téma nasazování protokolu IPv6 v podnikových sítích stává stále více a více aktuálním. Chcete se dozvědět  jak efektivně nasadit IPv6 ve vaší infrastruktutuře, jaký způsob implementace zvolit pro LAN infrastrukturu, pro WAN nebo Internet edge infrastrukturu?  Zajímájí vás praktické příklady konfigurací včetně best-practise doporučení? Pokud ano, pak je tato přednáška určena právě vám. 


Bezpečnost: Pokročílé řízení přístupu k síti


Kód přednášky: T-SECA1
Název přednášky: Bezpečný přístup do sítě, principy implementace ISE
Přednášející: Gyorgy Acs
Náročnost: L2 
Anotace: Jaké jsou principy nasazení ISE jako distribuovaného systému s centrálním řízením ? Jak implementovat server AAA pomocí ISE a jaký má toto dopad na konfigurace přístupových přepínačů ?

Kód přednášky: T-SECA2
Název přednášky: Profilování typů koncových zařízení pomocí senzorů na ISE a přepínačích
Přednášející: Jiří Tesař, CCIE #14558
Náročnost: L2
Anotace:  Co je to "Profiling" a jak nám může pomoci v prostředí s centralizovaným řízením ? Jaké jsou možnosti definice specifických bezpečnostních politik pro různé typy mobilních zařízení. 

Kód přednášky: T-SECA3
Název přednášky:  Případová studie: Bezpečný přístup v LAN (802.1x)
Přednášející: IBM
Náročnost: L2
Anotace:  Řízení přístupu do sítě pomocí prostředků 802.1X - využití standardizovaných nástrojů s novými možnostmi. Jak postupovat a čemu se vyhnout, aby vznikla bezpečná a funkční síť.

Kód přednášky: T-SECA4
Název přednášky:  Kontrola stavu koncových stanic (Posture) a aplikace bezpečnostních politik prostředky ISE
Přednášející: Gyorgy Acs
Náročnost: L2
Anotace:  V okamžiku, kdy chceme řídit přístup do sítě i pro stanice, které plně nespravujeme, je zpravidla potřeba ověřit jejich bezpečný stav. ISE umožní distribuci nástrojů pro kontrolu koncové stanice i centralizovanou definici pravidel. Pomocí bezpečnostních politik může administrátor definovat přidělení pracovních segmentů nebo karantény. Jak tento poměrně komplexní problém řešit pomocí ISE ?

Kód přednášky: T-SECA5
Název přednášky:  Bezpečný přístup ve WLAN
Přednášející: Jaroslav Čížek 
Náročnost: L2
Anotace:  Zabezpečení přístupu do sítě by mělo být řešeno univerzálně pro LAN i WLAN. Jak lze využít centralizovaných nástrojů ISE pro aplikaci bezpečnostních politik na bezdrátové síti pro trvalé i dočasné přístupy.

Bezpečnost web a mail komunikací


Kód přednášky: T-SECB1
Název přednášky: Bezpečnost web komunikací - část I
Přednášející: Hrvoje Dogan
Náročnost: L2 (přednáška proběhne v angličtině)
Anotace: Technicky orientovaná prezentace představí koncept a principy instalace Cisco Web Security Appliance (WSA). Po úvodu do problematiky bezpečnosti webového provozu, se podíváme detailněji na konkrétní možnosti integrace systému do sítě a aktivace bezpečnostních funkcí. Ukážeme si, jakým způsobem spravovat více bezpečnostních bran a jak centrálně vyhodnocovat statistiky a trendy.

Kód přednášky: T-SECB2
Název přednášky: Bezpečnost web komunikací - část II
Přednášející: Hrvoje Dogan
Náročnost: L3 (přednáška proběhne v angličtině)
Anotace: Navazující přednáška poskytne praktické ukázky jak pracovat s bezpečnostními funkcemi:

 • možnosti integrace externích databází identit pro nastavení specifických bezpečnostních politik
 • URL filtrace a její možnosti
 • anti-malware filtrace
 • možnosti monitorování provozu na L4 a blokování nebezpečné komunikace
 • nástroje pro řešení problémů a diagnostiku 

Kód přednášky: T-SECB3
Název přednášky: Ochrana e-mail komunikace  - část I
Přednášející: Hrvoje Dogan
Náročnost: L2 (přednáška proběhne v angličtině)
Anotace: Technicky orientovaná prezentace představí koncept a principy instalace Cisco Email Security Appliance (ESA). Po úvodu do problematiky bezpečnosti e-mail provozu, se podíváme detailněji na konkrétní možnosti integrace systému do sítě a aktivace bezpečnostních funkcí. Ukážeme si, jakým způsobem spravovat více bezpečnostních bran a jak centrálně vyhodnocovat statistiky a trendy.

Kód přednášky: T-SECB4
Název přednášky: Ochrana e-mail komunikace  - část II
Přednášející: Hrvoje Dogan
Náročnost: L3 (přednáška proběhne v angličtině)
Anotace: Navazující přednáška poskytne praktické ukázky jak pracovat s bezpečnostními funkcemi:

 • konfigurace ESA pro detektci a eliminaci SPAMu a škodlivého kódu uvnitř mailových zpráv
 • konfigurace bezpečnostnních politik pro eliminaci bezpečnostních rizik s využitím důveryhodnosti odesilatele
 • správa karantény
 • bezpečný přenos emailových zpráv pomocí Cisco Registered Envelope Service (CRES)
 • jak monitorovat a analyzovat přenos emailu přes ESA

Kód přednášky: T-SECB5
Název přednášky: Případová studie
Přednášející: Cisco Partner (Alef Nula)
Náročnost: L2
Anotace: Jak implementovat Cisco IronPort Email Security Appliance (ESA) v typickém enterprise prostředí ? Na případové studii si ukážeme "best practices" pro instalaci, konfiguraci a správu této bezpečnostní architektury.


Technologie pro poskytovatele služeb: IOS XR - software, hardware, troubleshooting


Kód přednášky: T-SP1
Název přednášky: IOS XR a nejbližší okolí
Přednášející: Josef Ungerman, CCIE #6167
Náročnost: L2 
Anotace: Úvod do síťových operačních systémů, mutitasking, mikrojádro a distribuovaný OS. Softwarový a hardwarový router, control plane a data plane. Evoluce operačního systému routeru a akcelerace směrování. CPU, paměťové systémy, network procesor. Směrovací tabulky, úvod do algoritmů vyhledávání a zápisu změn při konvergenci. Ochrana řídících center routeru.

Kód přednášky: T-SP2
Název přednášky: IOS XR prakticky ((tipy a triky)
Přednášející: Martin Slinták, Stanislav Kraus
Náročnost: L2
Anotace: Příkazová řadka IOS XR bude operátorům povědomá z klasického IOSu, přibývají však nové konfigurační módy a příkazy pro práci se softwarovými moduly, procesy a pamětí nebo pro řízení přístupu k zařízení či ochranu  před nežádoucím provozem. IOS XR Routing a Route Policy Language přináší nové možnosti směrování a řízení provozu s výhodami přehledné konfigurace a intiutivní správy o čemž učastníky přednášky přesvědčí živé ukázky příkazové řadky IOS XR.

Kód přednášky: T-SP3
Název přednášky: Ponoření do architektury ASR9000
Přednášející: Jiří Chaloupka
Náročnost: L2
Anotace: ASR9000 je další z rodiny zařízení postavené na moderním systému IOS-XR.  V této přednášce se ponoříme do architektury ASR9000 s ohledem na současnou a novou generaci RP/LC.

Kód přednášky: T-SP4
Název přednášky: Architektura Carrier Routing System
Přednášející: David Jakl
Náročnost: L2
Anotace: CRS je i po osmi letech stále nejvýkonější směrovač (směrovací systém) na světě určený nejen pro páteřní sítě. Architektura CRS je unikátní svojí robustností a modularitou. Obsah: Představení směrovače, typy šasi a modulů, vnitří architektura, architektura modulů rozhraní, směrovacích modulů, přepínací matice, multi-šasi, co se děje s paketem od vstupního po výstupní rozhraní, vnitří QoS architektura, řešení replikace multicastu.

Kód přednášky: T-SP5
Název přednášky: IOS XR Troubleshooting
Přednášející: Jakub Horn
Náročnost: L2
Anotace:  Využití vlastností a architektury operačního systému IOS XR a platforem s tímto operačním systémem pro řešení problémů v sítích poskytovatelů  služeb. Přednáška použije obecné principy hledání problémů v počitačových systémech a ukáže na příkladech možnosti jejich odhalení pro platformy Cisco CRS1/3, ASR9000 a Cisco 12000.

 

 

Společenský večer

Společenský večer Cisco Expo 2012

V letošním roce se v Londýně uskuteční prestižní mezinárodní setkání sportovců z celého světa.
Rádi bychom vám přiblížili tuto jedinečnou atmosféru a proto si do svých diářů zapište datum 25.4.2012 jako večer plný překvapení, sportovních zážitků a netradiční kuchyně.

Každý účastník konference má automaticky vstup na tento večer zdarma.

Pokud se zaregistrujete v rámci včasné registrace do 16.3.2012, máte možnost vzít si s sebou zdarma i svůj doprovod, pouze však za předpokladu, že tuto možnost zvolíte v registračním formuláři. Při standardní registraci je vstup pro doprovod za poplatek.

V případě dotazů kontaktujte, prosím, sekretariát konference na ciscoexpo@guarant.cz.

 

 

Registrace

VČASNÁ REGISTRACE (pro registraci do 22.3.2012 včetně)
Konference
(jednodenní vstupné vč. společenského večera)
4 900 Kč bez DPH / 5 880 Kč s DPH
Konference + Techtoriály
(dvoudenní vstupné vč. společenského večera)
6 900 Kč bez DPH /  8 280 Kč s DPH
Doprovodná osoba na společenský večer ZDARMA*

* pouze v případě, že bude označeno v registračním formulářiSTANDARDNÍ REGISTRACE (pro registraci od 23.3. do 18.4.2012 včetně)
Konference
(jednodenní vstupné vč. společenského večera)
6 900 Kč bez DPH /  8 280 Kč s DPH
Konference + Techtoriály
(dvoudenní vstupné vč. společenského večera)
8 900 Kč bez DPH / 10 680 Kč s DPH
Doprovodná osoba na společenský večer 800 Kč bez DPH / 960 Kč s DPH


ZVÝHODNĚNÁ REGISTRACE PRO STÁTNÍ SPRÁVU **
Konference
(jednodenní vstupné vč. společenského večera)
3 500 Kč bez DPH / 4 200 Kč s DPH
Konference + Techtoriály
(dvoudenní vstupné vč. společenského večera)
4 500 Kč bez DPH / 5 400 Kč s DPH

** ministerstva, státní instituce, krajské úřady, univerzity, nemocnice

V případě zájmu o skupinové registrace (nad 10 vstupenek), kontaktujte nás prosím na ciscoexpo@guarant.cz.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po úspěšné registraci Vám bude do 3 pracovních dnů e-mailem zasláno Potvrzení o registraci.

Registrace je platná pouze v případě, že byl prokazatelně uhrazen účastnický poplatek, a to v plné výši před začátkem konference, bankovním převodem, nebo kreditní kartou. Platba na místě v den konference není možná.

U "včasné registrace" musí být účastnický poplatek uhrazen nejpozději do: 28.3.2012, u " standardní registrace" nejpozději do 19.4.2012.

Po skončení akce vám bude vystaven daňový doklad, který bude odeslán prostřednictvím e-mailu na fakturační adresu, pokud v přihlášce neuvedete jinak.

PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM

Banka: Československá obchodní banka
Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká Republika
Název účtu: GUARANT International spol. s r.o.
Číslo účtu – ve standardním tvaru: 79353/0300
Číslo účtu – ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilní symbol: 201233 / Vaše jméno*

* Neumožňuje-li Vaše banka uvést písemné údaje do variabilního symbolu, napište, prosím, pouze číslo 201233 a Vaše jméno do zprávy pro příjemce – jinak nelze platbu identifikovat.

Upozornění:
Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli případné bankovní nebo převodní poplatky jsou nad rámec registračního poplatku.
V případě, že platba nedošla ve stanoveném termínu, nebude Vám umožněn vstup na konferenci!

PLATBA KREDITNÍ KARTOU

Možnost platit platebními kartami: MasterCard/Eurocard, Visa, Diners Club a American Express.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém, který akceptuje karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club, nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář. V tomto případě lze použít též platební karty společnosti American Express.

V případě, že budete posílat autorizační formulář, zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný na faxové číslo +420 284 001 448 nebo e-mailem (ciscoexpo@guarant.cz).

ZRUŠENÍ REGISTRACE:

Zrušení registrace musí být provedeno písemně na adresu ciscoexpo@guarant.cz.
Po zrušení registrace budou uplatňovány následující podmínky:

Datum Storno poplatek
do 9. března 2012 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 10. března 2011 do 13. dubna 2011 50% ceny registračního poplatku
od 14. dubna 2012 100% ceny registračního poplatku

Pojištění
Pořádající společnost CISCO SYSTEMS a spolupořadatel - Agentura Guarant International - nepřebírají žádnou odpovědnost za zranění či nemoc zúčastněných osob, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo finanční ztrátu během konference. Účastníci si mohou zařídit pojištění dle vlastního uvážení.

 

 

Místo konání

Clarion Congress Hotel Prague ****
Freyova 33, CZ 190 00 Prague 9 - Vysočany
www.cchp.cz

Hotel tvoří srdce nejelegantnější pražské nákupní galerie „Fénix”, je ideálně dosažitelný veškerými dopravními prostředky, vzdálen pouhých 10 minut od Starého města.

Ubytování
Všechny pokoje respektují komfort značky Clarion a individuální přístup ke klientům. Výjimečný vzhled hotelu se odráží také na vybavení pokojů. Čistá linie hotelového interiérového designu kopíruje nejvyšší standardy značky Clarion. Spolehnout se můžete na špičkový servis. Hostům nabízí celkem 559 pokojů, z toho je 471 standardních, 63 exekutivních a 25 luxusních apartmá.

Gastronomie
Brasserie Veduta s 700 místy, stylový a la carte restaurant Gourmet s 80 místy, lobby a aperitiv bar.

Konferenční prostory
4000 m2 kongresových prostor rozdělených do 23 salonků a sálů, s kapacitou až 2500 delegátů řadí hotel mezi největší kongresová střediska v Česku. Největší kongresové sály lze díky jejich variabilitě rozdělit na prostory odpovídající požadavkům delegátů i velikosti konferencí.

Služby
Pro relaxaci a uvolnění je připraveno wellness centrum, jehož součástí je bazén a vířivá vana. Odborně vedené klasické i orientální masáže, kardio zóna s profesionály. K dispozici je také plavecký bazén a fitness nejen pro profesionály, ale také pro rekreační sportovce. Srdcem celého komplexu je Galerie Fénix, zastřešující supermarket, menší obchody a služby. Pro příjemné posezení jsou zde restaurace, pizzerie a kavárny.

DOPRAVA

Autem
Autům jedoucím směrem od Brna doporučujeme výjezd D1 Exit Spořilov a dále rovně po Spořilovské ulici (po čtyřproudové silnici), pokračujte mírně vpravo po Jižní spojce (nájezd podél autosalonu Mazda) až do Exit Průmyslová, dále rovně po Kbelské ulici, vlevo do Kolbenovy ulice, a pak vpravo do Vysočan (hotel se nachází hned vedle nákupní pasáže, přímo u stanice metra Vysočanská). Parkování je možné v podzemních garážích hotelu. Ceník služeb parkoviště Hotelu Clarion - 400 Kč/den vč. DPH

Vlakem
Po příjezdu vlaku na nádraží Libeň nasednete na autobus MHD, linky 134, 136, 177, 195, směr zastávka Vysočanská (jedete pouze 1 stanici). Po příjezdu vlaku do stanice Praha hlavní nádraží nasednete do vlaku metra na trase C ve stejnojmenné stanici a pojedete 1 stanici směr Ládví. Vystoupíte v zastávce Florenc - zde přestoupíte na trasu B a pojedete metrem dále směr Černý most. Vystoupíte ve stanici Vysočanská. Kongresové centrum se nachází vedle stanice metra.

Autobusem
Po příjezdu na autobusové nádraží Florenc, kam přijíždí většina meziměstských autobusových linek, nastoupíte do metra stanice Florenc (trasa B) a pojedete směr Černý most. Vystoupíte ve stanici Vysočanská. Kongresové centrum se nachází vedle stanice metra.

MHD
Metro trasa B, směr Černý Most, stanice Vysočanská. Kongresové centrum se nachází cca 50 m od stanice metra.

UBYTOVÁNÍ

Pro účastníky CISCO Expo 2012 bylo zabezpečeno ubytování v hotelu Clarion Congress Hotel Prague v pokojích typu standard a executive za zvýhodněné ceny.

Hotel Kategorie Cena v CZK
SGL / DBL
Clarion Congress Hotel Prague – standardní pokoj   **** 2250 / 2250
Clarion Congress Hotel Prague – executive pokoj **** 2950 / 2950

Jak si rezervovat ubytování

Pro rezervaci v hotelu Clarion Congress Hotel Prague kontaktujte, prosím, přímo hotel: 
Tel.: +420 211 131 116-119, Fax: +420 211 131 401, E-mail: reservations.cchp@clarion-hotels.cz.

Aby Vám byly poskytnuty výše uvedené ceny, uveďte, prosím, ve své rezervaci heslo "CISCO".

Ceny
Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 14% DPH a základního internetu na pokoji.

Potvrzení rezervace
Pro zpracování a potvrzení Vaší rezervace bude hotel požadovat údaje o Vaší platební kartě.  Všechna potvrzení budou zaslány hotelem.

Storno podmínky
V případě jakýchkoliv změn nebo zrušení Vaší rezervace kontaktujte, prosím, přímo hotel. 

Stornopoplatek ve výši částky za celý, Vámi rezervovaný pobyt, bude účtován na Vaši platební kartu za nedojezd nebo zrušení rezervace po 18:00 hodině dva dny před Vaším rezervovaným příjezdem (ve smyslu Vaší rezervace). 

 

 

 

Kontakty

Hot-line konference – informace o registraci
pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin
e-mail: ciscoexpo@guarant.cz
tel: 602 291 470

Agentura Guarant International spol. s r. o.
Kontaktní osoba: Lenka Sliwková
e-mail: sliwkova@guarant.cz
tel: 284 001 444

Cisco Systems Czech Republic, s. r. o.
Kontaktní osoba: Petr Ryvola
e-mail: pryvola@cisco.com