Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960 Series

LƯU Ý: Sản phẩm này hiện không còn được bán.

Xem Thông báo Kết thúc Vòng đời để tìm hiểu: 

  • Ngày kết thúc bán và kết thúc vòng đời
  • Sản phẩm thay thế có sẵn
  • Thông tin về hỗ trợ sản phẩm
Công bố

Tận dụng vốn đầu tư vào mạng của bạn

Tìm hiểu cách thức các thiết bị chuyển mạch của Cisco bảo vệ vốn đầu tư của quý vị với đường lên tốc độ 1 Gigabit đến 10 Gigabit Ethernet, nguồn điện mô đun, PoE đầy đủ và công nghệ StackWise Plus Xem các sự kiện đã lưu trữ

Cung cấp các dịch vụ an toàn đến văn phòng chi nhánh

Sơ đồ so sánh các thiết bị chuyển mạch thông minh Cisco Catalyst 2960 Series

Xem mô hình tương tác các thiết bị chuyển mạch

Các thiết bị chuyển mạch Ethernet thông minh Cisco Catalyst 2960 Series cho phép các mạng của doanh nghiệp mới được thành lập, doanh nghiệp cỡ vừa và văn phòng chi nhánh cung cấp dịch vụ mạng LAN mở rộng. Họ sản phẩm cấu hình cố định, độc lập này cung cấp kết nối 10/100 Fast Ethernet và 10/100/1000 Gigabit Ethernet cho máy để bàn.

Các sản phẩm này cung cấp

  • Tính an ninh tích hợp, bao gồm kiếm soát đăng nhập mạng (NAC)
  • Chất lượng dịch vụ (QoS) tiên tiến và tính uyển chuyển
  • Các dịch vụ thông minh cho biên mạng
  • Bảo hành hạn chế cho cả vòng đời

Đơn giản hóa quản lý mạng

Sẵn có cho các sản phẩm Catalyst 2960 Series, Trợ lý quản lý mạng của Cisco cung cấp quản lý mạng tập trung cho các thiết bị chuyển mạch, định tuyến và các điểm truy nhập vô tuyến. Là sản phẩm miễn phí, ứng dụng này trợ giúp lập cấu hình dễ sử dụng để đơn giản hóa đáng kể việc triển khai mạng hội tụ và các dịch vụ mạng thông minh.

Cấu hình

WS-C2960-8TC-L 8 đường lên Gigabit Ethernet 10/100 + 1 hai công dụng, LAN Base Image
WS-C2960-24TT-L 24 cổng 10/100 + 2 10/100/1000, LAN Base Image
WS-C2960-48TT-L 48 cổng 10/100 + 2 10/100/1000, LAN Base Image>
WS-C2960-24TC-L 24 cổng đường lên 10/100 + 2 Gigabit Ethernet hai công dụng, LAN Base Image
WS-C2960-48TC-L 48 cổng đường lên 10/100 + 2Gigabit Ethernet hai công dụng , LAN Base Image
WS-C2960G-8TC-L 7 cống đường lên 10/100 + 1Gigabit Ethernet hai công dụng, LAN Base Image
WS-C2960G-24TC-L 20 cống đường lên 10/100 + 4Gigabit Ethernet hai công dụng, LAN Base Image
WS-C2960G-48TC-L 44 cống đường lên 10/100 + 4Gigabit Ethernet hai công dụng, LAN Base Image

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

Nội dung bổ trợ

Xem mô hình tương tác của thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 3560-2960 Series

Tìm kiếm thiết bị chuyển mạch cho doanh nghiệp của quý vị Phần mềm tìm kiếm giải pháp chuyển mạch Catalyst dễ sử dụng giúp quý vị tìm kiếm thiết bị chuyển mạch phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

Tìm hiểu về sản phẩm Thiết bị chuyển mạch đã qua sử dụng của Cisco . (flash module)

Hãy để chúng tôi giúp bạn

  • Yêu cầu chung: 84 38233 412
  • Yêu cầu thông tin về sản phẩm trước bán hàng: 84 2839107317
  • 9:00am-6:00pm