Bạn có tài khoản?

 •   Nội dung được cá nhân hóa
 •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Tiếp thị

Thu hút Khách hàng, Tăng Lợi nhuận

Có được các dịch vụ tiếp thị, chương trình đào tạo và kỹ năng kỹ thuật số hữu ích. (2 giờ 08 phút)

Tình trạng phân chia kỹ thuật số đang tạo ra cơ hội

Thu hút là một nhóm các dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số mới nhằm giúp bạn cung cấp nội dung mang lại doanh thu. Bây giờ là thời điểm để thu hút khách hàng của bạn theo các cách mới. Nâng cao chuyên môn của bạn. Tạo các cuộc nói chuyện. Vượt qua sự nhiễu tạp để nổi bật. Là đối tác của Cisco, bạn có quyền truy cập vào nhóm nội dung và ưu đãi, dịch vụ cũng như hỗ trợ kỹ thuật số Thu hút để đạt được mọi mục tiêu tiếp thị. Xem cách bạn có thể thu hút khách hàng và tăng lợi nhuận.  

 • Infograph 1

  Danh tiếng của bạn đi trước bạn
  60% giao dịch mua dựa trên danh tiếng chứ không phải sản phẩm

 • Infograph 2

  Khách hàng có hành trình của mình
  57% quyết định được đưa ra trước khi khách hàng gọi điện

 • Infograph 3

  Kỹ thuật số đang thay đổi mọi thứ
  67% hành trình của khách hàng được thực hiện bằng kỹ thuật số

Bạn có thể thu hút khách hàng như thế nào?

Nâng cao chuyên môn

Tận dụng thực tiễn tốt nhất, chương trình đào tạo và hướng dẫn từ các lãnh đạo sáng suốt.

Tốc độ Tiếp thị

Tạo các cuộc nói chuyện

Tiếp cận khách hàng bằng các chiến dịch do Cisco phát triển và do bạn tạo.

Trung tâm Tiếp thị dành cho Đối tác

Nổi bật

Giúp chiến dịch tiếp thị của bạn thu hút được nhiều sự quan tâm hơn.

Logo và biểu ngữ của đối tác