Masz konto?

 •   Spersonalizowana zawartość
 •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Korzyści sieci intuicyjnej

Jednym z największych wyzwań dla menedżerów sieci jest wzrost kosztów operacyjnych w obszarze IT. W związku z eksplozją ilości danych i liczby urządzeń, możliwości klienta z zakresu IT powoli stają się niewystarczające. Aż do 95% zmian wprowadzanych w sieci wykonuje się ręcznie. To oznacza, że koszty operacyjne są od dwóch do trzech razy większe niż koszt zakupu sieci.

Automatyzacja IT jest konieczna dla firm, które chcą dotrzymać kroku rozwojowi cyfrowego świata. Większość dostawców nie dysponuje automatyczną metodą zarządzania siecią oraz rozwiązywania problemów, przez co wykonywanie powtarzalnych i podatnych na błędy zadań należy do obowiązków działu IT.

Oferowane przez Cisco sieci intuicyjne pomagają klientom uprościć złożoność, zoptymalizować IT i obniżyć koszty operacyjne poprzez wykorzystanie analiz, automatyzacji i doświadczenia, których nie jest w stanie dostarczyć żaden inny dostawca.

Obejrzyj wideo i przeczytaj oficjalny raport, aby poznać pełny potencjał sieci intuicyjnej.

Czym jest sieć intuicyjna?

Sieć intuicyjna (IBNS) to fundament nowej ery rozwiązań sieciowych. Główna zasadą działania tych rozwiązań sieciowych jest uwzględnienie kontekstu biznesowego i automatyczne przekształcenie go w konfiguracje sieciowe dla wszystkich urządzeń. W efekcie operacje wykonywane ręcznie są ograniczone do minimum.

Sieci IBNS zapewniają ciągłe monitorowanie i dostosowanie w celu zapewnienia zgodności oraz dodatkowego poziomu wglądu w informacje o sieci.

Jest to uzyskiwane dzięki systemowi stanowiącemu układ zamknięty, który obejmuje automatyzację opartą na politykach, analizy sieciowe i uczenie maszynowe.

Jak działa sieć intuicyjna?

Zdaniem wiceprezesa firmy Gartner Research Andrew Lernera, System intuicyjnych rozwiązań sieciowych (Intent Based Networking System — IBNS) powinien składać się z następujących czterech elementów:

Tłumaczenie i weryfikacja Jednym z głównych założeń systemu IBNS jest możliwość przekładania poleceń administratorów sieci na działania wykonywane przez oprogramowanie. Stoi za tym idea, że to menedżerowie sieci definiują ogólne polityki biznesowe, które chcą egzekwować w sieci. System IBNS sprawdza, czy polityki mogą zostać zrealizowane.
Zautomatyzowane wdrożenie Po określeniu przez menedżera sieci pożądanego stanu sieci oprogramowanie IBNS manipuluje zasobami sieciowymi w taki sposób, aby osiągnąć ten pożądany stan i egzekwować polityki.
Monitorowanie stanu Innym kluczowym elementem systemu IBNS jest gromadzenie danych w celu ciągłego monitorowania stanu sieci.
Zapewnienie jakości i dynamiczna optymalizacja/wprowadzanie środków zaradczych System IBNS stale utrzymuje pożądany stan sieci. Wykorzystuje on uczenie maszynowe, aby wybrać najlepszy sposób wdrażania pożądanego stanu i może podejmować zautomatyzowane działania naprawcze, aby zachować ten stan.

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

Przeanalizujmy prosty przykład, aby lepiej zrozumieć koncepcję sieci intuicyjnej. Firma może zdecydować, że pracownicy kontraktowi będą mieli dostęp tylko do określonego zestawu danych i aplikacji. Jest to intencja.

W systemie IBNS wszystkie urządzenia sieciowe zostaną automatycznie skonfigurowane w taki sposób, aby spełniać ten wymóg w całej sieci niezależnie od tego, z jakiego miejsca łączy się pracownik. VLAN, podsieć, ACL i inne funkcjonalności zostaną automatycznie zdefiniowane i skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami. Intencję wystarczy określić raz w centralnej konsoli zarządzania, a następnie sieć będzie stale zapewniać jej utrzymanie, nawet jeśli w sieci zostaną wprowadzone zmiany.

Jakie są zalety sieci intuicyjnej?

W tradycyjnej sieci brakuje platformy automatyzacji obejmującej całą sieć, przez co jej użytkownicy muszą poświęcać dużo czasu na zarządzanie siecią, zwiększając tym samym całkowity koszt posiadania (TCO).

Automatyzacja IT jest dla firm koniecznością, aby dotrzymać kroku rozwojowi cyfrowego świata. Sieć intuicyjna pomaga klientom obniżyć największe wydatki IT związane z siecią — wydatki operacyjne — i dają personelowi IT czas na realizację strategicznych projektów.

Korzyści biznesowe związane ze stosowaniem sieci intuicyjnej są szczególnie wyraźne w czterech głównych obszarach:

 • Szybkość i wydajność. Sieć jest w stanie sprawnie reagować na potrzeby organizacji przy niewielkiej interwencji ręcznej.
 • Dział IT skupia się na dostarczaniu wartości biznesowej. Ograniczenie czasu i wysiłku niezbędnych do utrzymania sieci przekłada się na większą ilość czasu na innowacje sieciowe, co zapewnia firmie realne korzyści.
 • Ograniczenie ryzyka i ciągła zgodność. Minimalizacja błędów i skrócenie czasu przeznaczanego na rozwiązywanie problemów.
 • Poprawa automatyzacji. Efektem jest szybsze wykrywanie i eliminowanie zagrożeń, zapewnienie ciągłej zgodności i skrócenie przestojów spowodowanych błędami popełnianymi przez ludzi.

Jakie są elementy sieci intuicyjnej?

Aby sieć intuicyjna działała, należy uwzględnić kilka elementów. Elementy te to polityka, automatyzacja, zapewnienie jakości, analityka, zabezpieczenia sieci i programowalna infrastruktura sieciowa. Jeśli brak któregoś z tych elementów lub jest on nieodpowiednio zintegrowany, taka sieć nie będzie działać tak, jak prawdziwa sieć intuicyjna. Oto funkcje poszczególnych elementów:

Polityka biznesowa Tworzy i uwzględnia polityki związane z tożsamością, dostępem, poziomami usług, bezpieczeństwem oraz zgodnością, a następnie przekłada je na wymagania sieciowe.
Automatyzacja Automatyzuje udostępnianie, konfigurowanie i naprawę kompleksowej sieci w sposób prosty, zharmonizowany i efektywny. Skraca czas realizacji i ogranicza działania związane z konfiguracją.
Zapewnienie jakości Monitoruje, gromadzi, koreluje i prezentuje dane pochodzące od użytkowników oraz z sieci, urządzeń i aplikacji. Dostarcza szczegółowy wgląd w operacje i działania biznesowe, oferując firmie i działowi IT kontekst oraz użyteczne informacje.
Bezpieczeństwo Integruje bezpieczeństwo z każdym elementem sieci. Szybko wykrywa zagrożenia i egzekwuje polityki w każdym miejscu przedsiębiorstwa lub rozszerzonej sieci, nawet w ruchu szyfrowanym.
Programowalna infrastruktura sieciowa Oferuje wybór doskonale zabezpieczonych, skalowalnych i programowalnych elementów sieciowych (zarówno fizycznych, jak i wirtualnych). Elementy te łączą urządzenia, przesyłają dane i umożliwiają opisane powyżej egzekwowanie polityk, automatyzację, zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwo.

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

Jak wdrożyć sieć intuicyjną?

Cisco Software Defined Access (Cisco SD-Access) to pierwsze w branży intuicyjne rozwiązanie sieciowe przeznaczone dla przedsiębiorstw. Jest ono oparte na zasadach opisanych w architekturze Cisco Digital Network (Cisco DNA).

Rozwiązanie SD-Access zapewnia:

 • Spójne zarządzanie udostępnianiem oraz politykami sieci przewodowych i bezprzewodowych w celu ujednolicenia dostępu i wspierania mobilności
 • Zautomatyzowaną segmentację sieci i polityki oparte na grupach w celu uproszczenia wdrażania nowych urządzeń, takich jak IoT, oraz poprawy bezpieczeństwa
 • Kontekstowy wgląd w informacje w celu szybkiego rozwiązywania problemów i planowania wydajności
 • Otwarte i programowalne interfejsy pozwalające na integrację z rozwiązaniami innych producentów oraz uzyskanie pełnej współpracy z chmurą

Chcesz wiedzieć więcej?

Odkryj, dlaczego firma IDC jest przekonana, że obecnie dostępne sieci wymagają kompleksowego wglądu w informacje, programowalności i automatyzacji. Dowiedz się także, jak rozwiązanie Software Defined Access może wspierać sieć w procesie transformacji cyfrowej i na dalszych etapach jej rozwoju.

Kolejne przeprowadzane testy dowodzą, że pakiet Cisco oferuje określone korzyści, których nie zapewnia rozwiązanie firmy Huawei.

Porównanie Miercom: Report: Cisco Digital Network Architecture a Huawei Agile Campus

Chat na żywo z przedstawicielem Cisco

Cisco:

 • Witamy w Cisco
 • Czy mogę pomóc Ci w znalezieniu produktu, który spełni twoje potrzeby?