Masz konto?

  •   Spersonalizowana zawartość
  •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Co to jest centrum danych?

Centrum danych jest siecią zasobów przetwarzania i pamięci masowej, umożliwiającą dostarczanie aplikacji i danych w ramach udostępnionego oprogramowania. W świecie rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach centrum danych obsługuje aplikacje biznesowe.

 

Jak działa centrum danych

Oto podstawowe składniki centrum danych:

Infrastruktura sieciowa łącząca serwery (z uwzględnieniem serwerów zwirtualizowanych), usługi centrum danych, magazynowanie i zewnętrzną łączność z lokalizacją użytkownika końcowego
Infrastruktura pamięci masowej zapewniająca macierze pamięci masowej do przechowywania „paliwa” dla centrum danych — danych
Zasoby przetwarzania — serwery zapewniające przetwarzanie, pamięć, lokalne przechowywanie danych i łączność sieciową dla „silników” centrum danych — aplikacji
Usługi centrum danych są zazwyczaj wdrażane do ochrony wydajności i integralności podstawowych elementów centrum danych. Warstwa ta może zawierać:

Zabezpieczenie sieci — takie jak zapora i zabezpieczenie przed włamaniami, ochrona „paliwa” i „silników” centrum danych
Dostarczania aplikacji — zapewnianie niezawodności i dostępności aplikacji przy użyciu automatycznego przełączenia awaryjnego i równoważenia obciążenia w celu utrzymania wydajności aplikacji
Wszystkie te elementy znajdują się w jednym miejscu, w którym fizyczne stelaże i okablowanie są używane do ich organizowania i wzajemnego łączenia.

Samo rozwiązanie zapewnia zasilanie i podsystemy, w tym szafy elektryczne, zasilacze awaryjne (UPS) oraz generatory awaryjne, a także odpowiednią wentylację, sterowanie otoczeniem i tłumienie ognia. Umożliwia ono także zabezpieczenie fizyczne, takie jak kontrola dostępu.


Ewolucja infrastruktury — od komputerów mainframe do aplikacji w chmurze

Infrastruktura służąca do przetwarzania danych doświadczyła trzech ogromnych „fal ewolucji” w ciągu ostatnich 65 lat:

Pierwsza fala oznaczała przejście od własnościowych komputerów mainframe do serwerów x86, zlokalizowanych w siedzibach i zarządzanych przez wewnętrzne zespoły IT.
Drugą falą była szeroko zakrojona wirtualizacja infrastruktury obsługującej aplikacje. Umożliwiło to wykorzystanie zasobów i przenoszenie procesów w ramach dostępnej infrastruktury fizycznej.
Z trzecią falą mamy do czynienia obecnie: polega ona na migracji do chmury, chmury hybrydowej oraz aplikacji natywnych dla chmury. To ostatnie określenie oznacza aplikacje opracowane na potrzeby chmury.


Sieć rozproszona aplikacji

Ta ewolucja spowodowała powstanie rozproszonego przetwarzania danych. Pojawia się ono tam, gdzie dane i aplikacje są rozproszone między różnymi systemami oraz połączone i zintegrowane za pośrednictwem usług sieciowych i standardów współdziałania, aby działać jako jedno środowisko. To oznacza, że termin „centrum danych”odnosi się teraz do działu, który odpowiada za te systemy, bez względu na to, gdzie się znajdują.
Organizacje mogą wybrać tworzenie i utrzymanie własnych centrów danych chmury hybrydowej, dzierżawienie miejsca w ramach rozwiązań kolokacyjnych (tzw. colos), używanie udostępnionych usług przetwarzania i pamięci masowej lub korzystanie z publicznych usług chmurowych. Ostateczny efekt jest taki, że aplikacje już dziś nie znajdują się tylko jednym miejscu. Działają one w wielu chmurach publicznych i prywatnych, zarządzanych ofertach oraz tradycyjnych środowiskach. W erze „wielochmurowej” centrum danych stało się ogromne i skomplikowane, dostosowane do zapewnienia użytkownikowi najlepszych rozwiązań.


Narzędzia do zarządzania infrastrukturą

Dowiedz się, jak produkty i rozwiązania Cisco mogą poprawić łączność i operacje IT.