• Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2016
  • Ώρα: 11:00πμ – 12:00μμ
  • Συμμετοχή: Με πρόσκληση
  • Κόστος Συμμετοχής: 0
▲ Back to Top

Περιγραφή

Περιγραφή

Πόσο άμεσα διαθέτετε και διακινείτε την απαιτούμενη επιχειρησιακή πληροφορία σε κάθε μορφή, συσκευή και ανά πάσα στιγμή; Πως μπορείτε να απλοποιήσετε τις σχετικές διαδικασίες, μέσω των εργαλείων συνεργασίας;

Η συνεργασία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια τεχνολογική αρχιτεκτονική προσέγγιση, μία λύση ή ένα προϊόν. Είναι η εμπειρία που «ενώνει» τους ανθρώπους μιας επιχείρησης, η οποία λειτουργεί σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, στοχεύοντας, στην αύξηση της παραγωγικότητάς της, στην εξωστρέφεια καθώς και στη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας της με συνεργάτες και πελάτες.

Οι λύσεις συνεργασίας προσβλέπουν στη διαμοίραση πληροφοριών μεταξύ των στελεχών μιας επιχείρησης, όσο πιο φυσικά γίνεται. Πώς φτάνουμε λοιπόν εκεί;

Ποιος ο ρόλος των ενοποιημένων υπηρεσιών (IP Telephony, ΙΜ/Presence, Video, Web Collaboration) προς αυτή την κατεύθυνση; Ποιες οι δυνατότητες και λειτουργίες τους, με ποιο τρόπο ενισχύουν την παραγωγικότητα, απλοποιούν την πολυπλοκότητα και μειώνουν τις λειτουργικές δαπάνες και πως διασφαλίζουν άρτιας ποιότητας εμπειρίες για τους χρήστες, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενισχύσουν την παραγωγικότητάς τους;

Στην παρουσίαση θα αναφερθούμε στις δυνατότητες που δίνουν σήμερα οι λύσεις Cisco Collaboration και Video και στις επιλογές που έχει μία σύγχρονη επιχείρηση που θέλει να τις αξιοποιήσει προς όφελός της.

▲ Back to Top

Abstract English

New model of collaboration in the digital era of business

Modern business may move around the digital reality, but nevertheless the communication between members of a group, the companies themselves, customers and suppliers is proven as an integral part of a successful business operation. What are the components of the new cooperation and communication models that are expected to be utilized by businesses during the next day, that of the digital age? What are the benefits and how to help them strengthen their daily presence in the highly competitive field of modern business?

Collaboration and Video solutions for the Digital Enterprise

Operating in a demanding and competitive environment, enterprises aim today at increasing productivity, extroversion and optimizing communication with partners and customers. Unified Services (IP Telephony, IM/Presence, Video, Web Collaboration) constitute an important tool towards that direction. In the presentation we’ll demonstrate the possibilities offered today by Cisco Collaboration and Video solutions and the available choices for a modern business that wants to exploit them.

▲ Back to Top

Abstract Greek

New model of collaboration in the digital era of business

Το σύγχρονο επιχειρείν μπορεί να κινείται γύρω από την ψηφιακή πραγματικότητα, εντούτοις όμως η επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας, των ίδιων των επιχειρήσεων, των πελατών και των προμηθευτών αποδεικνύεται ως αναπόσπαστο μέρος της επιτυχημένης επιχειρηματικής λειτουργίας. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία των νέων μοντέλων συνεργασίας και επικοινωνίας που αναμένεται να αξιοποιούν οι επιχειρήσεις στην επόμενη ημέρα, αυτή της  ψηφιακής εποχής; Ποια τα οφέλη και πως θα τις βοηθήσουν να ισχυροποιήσουν την καθημερινή παρουσία τους στο έντονα ανταγωνιστικό πεδίο του σύγχρονου επιχειρείν. 

Λύσεις Collaboration και Video για την Ψηφιακή Επιχείρηση

Λειτουργώντας σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις σήμερα στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους, στην εξωστρέφεια καθώς και στη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας τους με συνεργάτες και πελάτες. Οι ενοποιημένες υπηρεσίες (IP Telephony, ΙΜ/Presence, Video, Web Collaboration), αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παρουσίαση θα αναφερθούμε στις δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα οι λύσεις Cisco Collaboration και Video και στις επιλογές που έχει μία σύγχρονη επιχείρηση που θέλει να τις αξιοποιήσει προς όφελός της.

▲ Back to Top

Ομιλητές

Ομιλητές

Speaker 1

Enon Landenberg

Enon Landenberg - Founder, Dreamer & Doer at sFBI - small Factory Big Ideas. sFBI works with brands, entrepreneurs, and startups to create a new human-centric design model in business. We are rebranding the business to consumer (B to C) model as business to human (B to H).

President, Infinity Augmented Reality, the first augmented reality software platform to connect universally with digital eyewear, smartphones, tables, smart TVs and connected cars.

Mr. Landenberg was the co-founder and managing partner of E-Dologic, Israel's first interactive advertising agency, which was founded in 1999. The firm launched revolutionary campaigns for leading companies such as Coca-Cola, Mazda, Ford, JDate, Nestle and other Fortune 500 companies.
In 2001 E-Dologic was acquired by Publicis Group SA, where Mr. Landenberg served as Chief Interaction Officer until January 2013. Along with building one of the largest digital advertising agencies, Mr., Landenberg is a well-known expert in the interactive media field, a highly sought-after lecturer at technology conventions and a featured TEDx conference keynote speaker.
Mr. Landenberg earned an M.B.A. in Business Management from the Ruppin Academic Center and currently serves on the school's Board of Governors.

Mr. Landenberg is also the Chief Commercial Marketing Officer for the SpaceIL project, a project to land an Israeli spacecraft on the moon.

Speaker 2

Αλκιβιάδης Ζούπας, Systems Engineer, Cisco Systems

Ο Αλκιβιάδης Ζούπας εργάζεται στην Cisco Systems Hellas από το 2000 σαν Systems Engineer με κύρια ενασχόληση τις Τεχνολογίες Φωνής, Εικόνας και Δεδομένων (Unified Communications & Collaboration). Πριν την ένταξή του στο δυναμικό της Cisco Systems εργάστηκε στην Cable and Wireless(C&W), Λονδίνο ως Telecommunications Engineer και στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Software Engineer. Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (1997) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος(MSc) σε Επικοινωνίες Δεδομένων από το Brunel University, Λονδίνο. Επίσης είναι κάτοχος Cisco CCIE(#8729) certification.

Alkiviadis Zoupas, Systems Engineer, Cisco Systems

Alkiviadis Zoupas has joined Cisco Systems Hellas in 2000 as a Systems Engineer and specializes in Unified Communications & Collaboration technology area. Before joining Cisco, he worked in Cable and Wireless (C&W) UK as Telecommunications Engineer and in the Telecommunications Lab of Electrical and Computer Engineering Department of National Technical University of Athens (NTUA) as a Software Engineer.He holds an Electrical & Computer Engineering degree from University of Patras (1997) and a Masters (MSc) in Data Communications from Brunel University, London. He is Cisco CCIE certified (#8729).

Speaker 3

Panos Askitis

Ο Πάνος Ασκητής εργαζέται στην Cisco, ως Collaboration Systems Engineer και είναι μέλος μιας ευρήτερης ομάδας που υποστηρίζει colloboration έργα σε όλη την Ευρώπη.

Ξεκίνησε την καριερα του στη Cisco Αγγλίας το 2011 όπου έγινε δεκτός στο Cisco Sales Associates Program, ενα πρόγραμμα σχεδιάσμένο για αποφοίτους σχόλων απο τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμιώς. Στην Αγγλία ήταν υπεύθυνος μαζί με την ομάδα του για την αύξηση των πωλήσεων collaboration σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την τεχνική υποστήριξη συνεργατών και την παρουσίαση των λύσων Collaboration της Cisco σε executive επίπεδο.

Τώρα από τη Cisco στην Αθήνα, εκτός των παράπάνω καθήκοντων, συμμετέχει ενέργα με την τοπική ομάδα στην επιτυχή ολοκλήρωση collaboration έργων στην Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Έχει σπουδάσει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει Master in Technology Entrepreneurship από το UCL στην Αγγλία.

Panos Askitis is a Collaboration Systems Engineer for Cisco EMEAR Collaboration Team.

He started his career in Cisco UKI at 2011, where he joined Cisco Sales Associates Program one of the most highly coveted early in career development programs for top university graduates.

While in UKI he was responsible for increasing the collaboration bookings in global mid market accounts, accelerating partner sales and presenting the Collaboration Solutions Portfolio in Cisco’s Executive Briefing Center.

Currently located in Athens, he has added on top of the above responsibilities, to work with the local field sales team and drive and support further collaboration opportunities in Greece, Cyprus and Malta.

He studied Electrical & Computer Engineering at Aristotle University of Thessaloniki and holds an MSc in Technology Entrepreneurship from University College London.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

11:00 New model of collaboration in the digital era of business
Enon Landenberg, Founder, Dreamer & Doer at sFBI
11:10 Λύσεις Collaboration και Video για την Ψηφιακή Επιχείρηση
Αλκιβιάδης Ζούπας, System Engineer, Cisco, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα
Παναγιώτης Ασκητής, Collaboration System Engineer, Cisco EMEAR
11:45 Q & A
12:00 Ολοκλήρωση Webinar

Agenda

11:00 New model of collaboration in the digital era of business
Enon Landenberg, Founder, Dreamer & Doer at sFBI
11:10 Collaboration and Video solutions for the Digital Enterprise
Alkiviadis Zoupas, System Engineer, Cisco, Greece, Cyprus, Malta
Panagiotis Askitis, Collaboration System Engineer, Cisco EMEAR
11:45 Q & A
12:00 End of Webinar
▲ Back to Top
▲ Back to Top

Παρουσιάσεις/Recording

Παρουσιάσεις/Recording

PDF Λύσεις Collaboration και Video για την ψηφιακή επιχείρηση (PDF - 4,2 MB)

Collaboration Webinar Webex Recording