Guest

Skills Survey

Cisco yrityksenä

Suomeen ennustetaan huomattavaa tietoverkko-osaajavajetta vuoteen 2008 mennessä

Vuoteen 2008 mennessä Euroopasta puuttuu jopa puoli miljoonaa tietoverkkojen syväosaajaa. Suomessa vaje on 15,9 prosenttia, mikä on yli Euroopan keskiarvon.

Vaje asettaa haasteita teknologian hyödyntämiselle, Euroopan ja yksittäisten maiden kilpailukyvylle ja talouskasvulle.

Tällä hetkellä tietoverkkojen syväosaamisen vaje on Euroopassa 8,1 prosenttia eli noin 160 000 osaajaa. Vuoteen 2008 mennessä osaamisvaje on Euroopassa keskimäärin 15,8 prosenttia, jolloin tietoverkko-osaajien kysyntä ylittää selkeästi tarjonnan.

Tiedot selviävät Cisco Systemsin tutkimuslaitos IDC:llä teettämästä Euroopan laajuisesta Skills Survey -tutkimuksesta. Tutkimus selvitti tietoverkko-osaajien kysyntää ja tarjontaa Euroopassa aikavälillä 2004–2008.

Suomessa syväosaajien vaje yli Euroopan keskiarvon

Suomessa vaje on tällä hetkellä 7,1 prosenttia, ja Suomi on 11. sijalla Euroopassa 31 tutkitusta maasta. Vuonna 2008 Suomessa tietoverkkojen syväosaamisen vaje on 15,9 prosenttia.

Lähes kuudentoista prosentin osaamisvaje tarkoittaa, että Suomesta puuttuu vuonna 2008 noin 5 300 tietoverkko-osaajaa.

Samaan aikaan kun Suomen sijoitus laskee, Norja nousee vertailussa sijalta 19 sijalle 5. Myös Ruotsi parantaa sijoitustaan vuoteen 2008 mennessä sijalta 9 sijalle 6.

Cisco panostaa koulutukseen

Cisco on vahvasti mukana panostamassa tietoverkko-osaamisen turvaamiseen Euroopassa ja myös Suomessa Cisco Networking Academy -ohjelman kautta. CNAP-ohjelma auttaa opiskelijoita saavuttamaan ne työelämän taidot, joita tämän päivän Internet-taloudessa tarvitaan.

"Tietoverkkojen merkitys lisääntyy jatkuvasti, mutta niiden hyödyntäminen on vielä alkuvaiheessaan. Jotta tietoverkoista saadaan kaikki irti, tarvitaan osaamista ja osaajia. Skills Survey -tutkimuksen valossa mikään Euroopan maa ei ole vuonna 2008 tietoverkko-osaajien riittävyyden suhteen hyvässä tilanteessa, mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä", kertoo Cisco Systems Finland Oy:n toimitusjohtaja Esa Korvenmaa.

Keväällä 2005 toteutettu tutkimus kattoi tietoverkkojen osaamisen sekä tietoverkkojen syväosaamisen, kuten IP-puheratkaisuihin, langattomaan tietoverkkoon ja tietoturvaan liittyvät taidot.

Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse yli 950 tietohallintojohtajaa 31 Euroopan maasta, ja lisäksi aineistona käytettiin mm. Eurostatin, ILO:n, OECD:n ja Euroopan maiden omaa kansallista tilastotietoa.

Lue tiedote Suomeen ennustetaan huomattavaa tietoverkko-osaajavajetta vuoteen 2008 mennessä