Guest

Kurssit

Ciscon Networking Academy –koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille monipuolisia työvälineitä Internet-teknologian hyödyntämiseen. Opiskelijat tutustuvat mm. tietoverkkojen hallintaan, www-suunnitteluun, informaatioteknologian perusteisiin, kaapelointiin, Java-ohjelmointikieleen ja UNIX-käyttöjärjestelmään. Akatemian opintosuunnitelma kattaa laajan kirjon aiheita tietoverkon rakentamisesta verkkosivustojen suunnitteluun ja monimutkaisten IT-konseptien, kuten kehittyneiden vianetsintätyökalujen kehittämiseen.

CCNA-kurssit 1-4

CCNA-kurssit 1-4 vastaavat 280 oppituntia ja tarjoavat opiskelijalle perustiedot verkonhallinnasta. Neljä ensimmäistä kurssia soveltuvat lukion tai teknillisen ammattikoulun opiskelijoille. Perustutkinnon suoritettuaan opiskelija voi suorittaa kansainvälisen Cisco Certified Network Associate (CCNA™) –sertifikaatin.

>>  Lue lisää


CCNP kurssit 1-4

CCNP-kurssit 1-4 vastaavat 280 oppituntia. Kursseilla syvennytään monimutkaisiin verkkoratkaisuihin ja konfiguraatioihin sekä via netsintään. Kurssit soveltuvat ensisijaisesti korkeakouluopiskelijoille. Tutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen Cisco Certified Network Professional (CCNP™) –sertifikaatti.

>> Lue lisää


HP IT Perusteet I:

PC laitteistot ja ohjelmistot perehdyttää syvällisesti PC-laitteistoon ja käyttöjärjestelmiin. Kurssilla käsitellään laitteisto jen toimintaa ja ohjelmistojen rakennetta sekä ylläpitoon ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Käytännön harjoitusten kautta opiskelijat oppivat kokoamaan ja konfiguroimaan tietokoneen, asentamaan käyttöjärjestelmiä ja ohjelmistoja ja löytämään ratkaisuja laitteisto- ja ohjelmistovikoihin. Kurssiohjelmaan sisältyy myös johdanto verkonhallintaan. Kurssi auttaa opiskelijoita valmistautumaan CompTIAn A+ -sertifikaattiin.

>>  Lue lisää


HP IT Perusteet II:

Verkon käyttöjärjestelmät on intensiivinen johdanto monipuolisiin verkkokäyttöjärjestelmiin. Kurssilla perehdytään Linux- ja Windows 2000/NT/XP-käyttöjärjestelmiin. Opiskelijat tutustuvat asennusprosesseihin, turvallisuuskysymyksiin, varmennusprosesseihin ja etäyhteyksiin.

>>  Lue lisää


Java-ohjelmoinnin perusteet

Java-ohjelmoinnin perusteet on 70 tuntinen kurssi, jonka tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät käsitteellisellä tasolla objekti orientoitunutta ohjelmointia. Kurssilla opitaan myös ratkaisemaan liiketoiminnallisia ongelmia Java-ohjelmointikielen objekti orientoituneilla teknologioilla. Kurssilla tutustutaan sovellusrajapintaan (API: application programming interface) ja opetellaan luomaan luokkia, objekteja ja appletteja. Kurssi valmentaa SUN sertifioimaan JavaTM 2 –alustan ohjelmointiin.

>> Lue lisää


Verkkoturvan perusteet

Verkkoturvan perusteet -kurssilla opetellaan suunnittelemaan ja implementoimaan tietoturvaratkaisuja, jotka vähentävät haavoittuvuuden ja tappioiden riskiä.

>>  Lue lisää


UNIXin perusteet

UNIXin perusteet –kurssi on tarkoitettu UNIXiin aiemmin perehtymättömille opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan UNIX-käyttöjärjestelmään ja CDE, GNOME, ja KDE käyttöliittymiin (GUI) sekä UNIXin Linux- ja Sun Solaris –versioihin. Kurssilla opitaan komentopohjaisen ohjelmoinnin perusteet, kuten tiedostonavigaation, tiedosto-oikeuksien muuttamisen, vi- ja emacs-tekstieditorien ja Korn ja Bash –komentotulkkien käyttöä sekä perusverkon käyttöä. GUI –ominaisuuksiin sisältyvät Application ja File Manager –sovellukset, tekstieditorit, tulostaminen ja sähköposti.

>> Lue lisää


Panduit verkon infrastruktuurin perusteet

Panduit verkon infrastruktuurin perusteet (PNIE) –kurssilla yhdistetään innovatiiviset verkon infrastruktuuriratkaisut käytännön kokemuksiin. Kurssi valmentaa sertifikaattien suorittamiseen.

>> Lue lisää


Verkkosuunnittelun perusteet

Adobe Systemsin sponsoroimalla Verkkosuunnittelun perusteet –kurssilla perehdytään verkkosuunnittelun tuotantoprosessiin kokonaisuudessaan. Erityisesti kurssilla painotetaan layout-, navigaatio- ja interaktiosuunnittelua. Kurssi antaa peruslähtökohdat jatko-opiskelulle tai työskentelylle Internet-taloudessa. Käytännön harjoituksissa käytetään Adobe® Photoshop®, Adobe Illustrator®, Adobe GoLive™, Adobe LiveMotion™, and Adobe Premiere® -ohjelmia.

>>  Lue lisää


Langattomien LAN-verkkojen perusteet

Langattomien LAN-verkkojen perusteet on johdantokurssi, jolla tutustutaan langattomien verkkojen suunnitteluun, toteutukseen, toimintaan ja vianetsintään.

>>  Lue lisää


Työkaluja lukioille

Cisco Networking Academy –ohjelman kursseja on mahdollista suorittaa lukioissa, korkeakouluissa, yliopistoissa, tekniikan alan oppilaitoksissa, puolustusvoimissa ja kunnan organisaatioissa. Cisco on laatinut kartan Akatemian tutkinnoista, jotka sopivat lukio-opiskelijoille.

>> Lue lisää