การสนับสนุนและการดาวน์โหลด

ตอนนี้แท็บมีการปรับแต่งส่วนบุคคล

ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์สำหรับการบริการและการสนับสนุน:

ผู้ติดต่อและกรณีปัญหาเกี่ยวกับการขอการสนับสนุน

ที่อยู่ติดต่ออื่นๆ ของผลิตภัณฑ์

วางแผน

พัฒนากลยุทธ์ทางด้านสถาปัตยกรรม แนวทางการเปลี่ยนแปลง และการออกแบบ

สร้าง

ตรวจสอบความถูกต้อง ดำเนินการ และโยกย้ายโซลูชันและแอพพลิเคชันใหม่

จัดการ

พัฒนาความเหมาะสมให้กับโครงสร้างพื้นฐาน แอพพลิเคชันและการจัดการบริการของคุณ

ปิดหน้าต่าง
บริการไม่ตอบสนอง โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง

Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers

ปิดหน้าต่าง

Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers

ปิดหน้าต่าง

Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers

ปิดหน้าต่าง
 • การลงทะเบียนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ Login Required
  การลงทะเบียนและการจัดการใบอนุญาตซอฟต์แวร์
 • SNMP Object Navigator
  Translate SNMP object identifiers (OIDs)
 • Bug Search Tool Login Required
  หาข้อบกพร่องโดยยึดตามผลิตภัณฑ์และรุ่น
 • Software Advisor Login Required
  เปรียบเทียบรุ่นของซอฟต์แวร์ตามผลิตภัณฑ์
 • Cisco Notification Service Login Required
  รับอีเมลแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดต หมายเหตุการรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ
 • Output Interpreter Login Required
  แก้ไขปัญหาโดยใช้เอาต์พุตคำสั่งซึ่งมีการแสดงแบบรวม

Login Required


แชร์

ติดต่อขอข้อมูล