สวิตช์


 

โซลูชั่นด้านสวิตชิ่ง

สวิตช์ของ Cisco ให้โซลูชันที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใสสำหรับเครือข่ายทุกขนาด

สถาปัตยกรรม

เทคโนโลยี EnergyWise

วัดผล รายงาน และลดการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ในเครือข่าย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์ควบคุมอาคาร

การจำลองเสมือนเครือข่าย

แบ่งส่วนเครือข่ายกายภาพออกมาหนึ่งส่วนเป็นเครือข่ายแบบลอจิคัลหลายเครือข่าย เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัย

โซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรม

เรียนรู้ว่าสวิตช์ของ Cisco ช่วยลดความยุ่งยากของอุปสรรคในวงการศึกษา สาธารณสุข การผลิต อสังหาริมทรัพย์ การค้าปลีกและภาคการขนส่ง

ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลเสมือนจริง

ผสานรวมเครือข่าย คอมพิวเตอร์และพื้นที่จัดเก็บ และแพลตฟอร์มการจำลองเสมือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความยืดหยุ่น ความโปร่งใส และการบังคับใช้นโยบายของศูนย์ข้อมูล

การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน

ช่วยให้มั่นใจว่ามีการใช้งานสินทรัพย์และประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากขึ้นผ่านการสร้างมาตรฐานและการผนวกรวมสินทรัพย์

ผู้ให้บริการ

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

ให้บริการส่วนบุคคลในรุ่นใหม่ และประสบการณ์ด้านสื่อจากทุกที่ ทุกเวลา

วิดีโอ

เปลี่ยนโฉมหน้าของการดำเนินธุรกิจด้วยแอปพลิเคชันสื่อ และเพิ่มประสิทธิภาพ รักษาความปลอดภัย และปรับขอบเขตของการให้ประสบการณ์คุณภาพสูง

IPv6

นำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อช่วยเสริมความสามารถให้กับสถาปัตยกรรมที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ แอพพลิเคชัน และเครื่องมือเครื่องใช้ด้านอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Carrier Ethernet

ใช้สวิตช์อีเธอร์เน็ตระดับผู้ให้บริการของ Cisco เพื่อสนับสนุนความต้องการการรับส่งข้อมูล IP ทั่วโลกที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ผู้ให้บริการระบบสื่อสารแบบใช้สาย

ใช้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ครอบคลุมและโซลูชัน IPTV เพื่อให้บริการที่ไดนามิกและเป็นแบบส่วนบุคคล ตลอดจนประสบการณ์ในการใช้สื่อ

ธุรกิจขนาดเล็ก

การเชื่อมต่อสำหรับธุรกิจขนาดย่อม

สร้างเครือข่ายพื้นฐานที่เชื่อมต่อธุรกิจขนาดย่อมเข้ากับทั้งโลกได้อย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ติดต่อขอข้อมูล